Ensimmäinen digitaalinen oppimateriaali ilmestynyt

Saamenkielisten oppimateriaalien valmistustyöstä vastaava Koulutus- ja oppimateriaalitoimisto panostaa painetun oppimateriaalin lisäksi myös materiaalin digitaalisuuteen. Digitaalisten oppimateriaalien odotetaan lähivuosina yleistyvän oppilaitoksissa.

Koulutus- ja oppimateriaalitoimiston uusin digitaalinen materiaali on Gea 1 Gollemeahcci (http://iioppi.fi/Saame/Gea/1/). Materiaali on tarkoitettu pääasiassa alakoulun ensimmäiselle luokalle, pohjoissaamea vieraana kielenä opiskeleville. Digimateriaali ja sen tehtävät tarjoavat Gea 1 -lukukirjan sisällön digitaalisessa muodossa, jolloin materiaali toimii samalla sekä äänikirjana että digitaalisena oppimateriaalina.

Gea 1 -digimateriaalin sisältämät harjoitukset ovat erilaisia äänne-, tavu- ja sanatason harjoituksia, ja ne vastaavat lukukirjan sisältöjä ja sanastoa. Valtaosan harjoituksista oppilas voi suorittaa itsenäisesti mutta digimateriaalissa on myös ryhmässä harjoitteluun ja ongelmanratkaisuun kannustavia harjoituksia. Digimateriaalin lähtökohtana on ollut kielen oppiminen pelillisessä ja vuorovaikutteisessa ympäristössä.

Koulutus- ja oppimateriaalitoimistossa valmistetaan digitaalista materiaalia kolmelle Suomessa puhuttaville saamen kielille. Esimerkiksi pohjoissaamen kielelle on tekeillä esikoulun ympäristötiedon oppimateriaalia. Inarinsaamen kielelle valmistuu tämän kesän aikana digimateriaalia viidennen ja kuudennen vuosiluokkien yhteiskuntaopin ja historian oppiaineissa. Lisäksi suunnitteilla on opetusvideoiden valmistaminen kunkin saamen kielen aakkosista.

Saamelaiskäräjät on julkaissut digitaalista materiaalia aiemmin muun muassa varhaiskasvatushenkilöstölle ja vanhemmille materiaalipankissa Kuáti (http://www.kuati.fi/intro.php). Myös Norjassa Arktinen yliopisto on yhdessä Giellateknon kanssa kehitellyt pohjoissaamen opiskeluun soveltuvan OAHPA -ohjelmapaketin (http://oahpa.no/davvi/).

Koulutus- ja oppimateriaalitoimisto toivottaa kaikille mukavia opiskeluhetkiä verkossa!