Sääʹmteʹǧǧlääʹǩǩtuåimmkådda eʹtǩǩeet juâtkkääiʹj

Vuõiggâdvuõttministeria nõõmtam sääʹmteʹǧǧlääʹjjtuåimmkååʹdd tuåimmpââʹjj puuđi njuhččmannu looppâst. Vuõiggâdvuõttministeria lij kuuitâǥ saǥstõõllmõõžž puåđõssân tuʹmmjam eʹtǩǩeed tuåimmkååʹdd tuåimmpââʹj kuuʹǩǩummuž påʹrǧǧmannu 2018 loopp räjja. Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tiina Sanila-Aikio eʹtǩǩad vaʹstteei ääʹšš Sääʹmteeʹǧǧ halltõʹsse.

Lââʹssteâđaid oudd:

Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tiina Sanila-Aikio, 050 3001 780

Vuõiggâdvuõttministeria Johanna Suurpää, 050 5209 320