Liikkuva nuorten kohtaamispaikka syksyksi saamelaisten kotiseutualueelle

Matkailuautosta nuorten kohtaamispaikaksi muunnettu Walkers-auto eli Wauto palvelee saamelaisten kotiseutualueen nuoria ensi syyskuusta joulukuuhun. Liikkuvalla työllä halutaan tavoittaa laajalla maantieteellisellä alueella asuvia nuoria.

Wauton konsepti on yksinkertainen: mennään sinne, missä nuoret ovat ja tuodaan turvallisia aikuisia heidän luokseen. Tarjolla on kahvia, korttipelejä ja juttuseuraa. Tarvittaessa nuorelle on tarjolla myös ohjausta elämäntilanteeseensa.

Wauton omistaa ja sen toimintaa koordinoi Aseman Lapset ry. Saamelaisten kotiseutualueella toiminnasta vastaa Saamelaiskäräjät ja yhteistyötä tehdään Enontekiön, Utsjoen ja Inarin kuntien kanssa. Toiminnassa on mukana myös saamenkielisiä vapaaehtoisia.

Saamelaisten kotiseutualueelle tuleva Wauto on yksi neljästä eri puolilla Suomea toimivasta Wautosta, ja sen toiminta-alueena on erityisesti Lappi ja muu Pohjois-Suomi. Ennen alueelle tuloa se on toiminut Kittilän, Sodankylän ja Oulun alueella.

– Saamelaiskäräjien nuorisoneuvostolla on tarkoituksena kehittää Wauton kautta saamenkielistä nuorisotyötä, koska mikään kunta ei tällä hetkellä sellaista järjestä. On tärkeää, että saamelaisnuorilla on mahdollisuus käyttää äidinkieltään saamea myös vapaa-ajalla, kertoo nuorisoneuvoston puheenjohtaja Risten Mustonen.

– Alkuvuoden kokemusten perusteella Wauto soveltuu erinomaisesti toimintaan Lapin pienissä kylissä ja pitkillä etäisyyksillä. Wautolla on kohdattu niin kuntakeskusten kuin syrjäisempienkin kylien nuoria, joista useat eivät muuten pääse nuorisotyön pariin. Nuoret ovat selkeästi nauttineet Wauton ja turvallisten aikuisten läsnäolosta kotikulmillaan, kertoo Wauto-koordinaattori Niilo Karjalainen Aseman Lapset ry:stä.

Yhteistyökumppaneille ja medialle järjestetään verkosto- ja tiedotustilaisuus torstaina 24.5. kello 14-16 Ivalossa nuorisotila Stönöllä. Paikalle ovat tervetulleita kaikki toiminnasta kiinnostuneet.

Lisätietoja:

Wauton toiminnasta saamelaisten kotiseutualueella

Kaisa Tapiola-Länsman, Saamelaiskäräjien nuorisosihteeri, 050 382 5179

kaisa.tapiola-lansman@samediggi.fi

 

Wauton toiminnasta yleisemmin:

Niilo Karjalainen, Wauto-toimintavastaava, Aseman Lapset ry, p. 040 575 9364

niilo.karjalainen@asemanlapset.fi

 

www.asemanlapset.fi

www.facebook.com/autowauto

 

Aseman Lapset ry on vuonna 1990 perustettu poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton valtakunnallinen järjestö. Yhdistyksen perustehtävänä on edistää lasten, nuorten, perheiden ja koko yhteiskunnan hyvinvointia sekä ehkäistä syrjäytymistä.

Walkers-toiminta on Aseman Lapset ry:ssä kehitettyä ennaltaehkäisevää nuorisotyötä, joka perustuu vapaaehtoisten aikuisten antamaan aikaan ja läsnäoloon.

Wauto-toiminta on osa Aseman Lapset ry:n Walkers On Wheels -hanketta. Hanke on rahoitettu veikkausvoittovaroin opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustuksella. Yksi autoista on hankittu Suomen Lions-liiton keräystuotoilla ja yksi Eevi ja Eemil Tannisen säätiön rahoituksella. Hankkeessa toimitaan neljällä autolla eri puolilla Suomea ja pyritään samalla juurruttamaan liikkuvan nuorisotyön menetelmiä alueille.