Saamelaiskäräjät keskustelee saamenkielisen varhaiskasvatuksen tilanteesta yhdenvertaisuusvaltuutetun ja saamelaisalueen kuntien kanssa

Saamelaiskäräjät on huolestunut saamenkielisen varhaiskasvatuksen työntekijätilanteesta. Varhaiskasvatusyksiköihin on vaikea löytää päteviä ja kielitaitoisia työntekijöitä ja sijaisia. Yksi syy tähän on saamen kielen taitoa koskeva kritiikki, jota varhaiskasvatuksen työntekijät usein kohtaavat työssään.

Saamelaiskäräjät keskustelee tilanteesta yhdenvertaisuusvaltuutetun sekä Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kuntien kanssa 14.5. alkavalla viikolla järjestettävissä keskustelutilaisuuksissa. Tavoitteena on löytää keinoja tilanteen parantamiseksi ja saamenkielisen varhaiskasvatuksen työntekijöiden kuormituksen vähentämiseksi.

Tilaisuuksissa käsitellään myös esimerkiksi seuraavia kysymyksiä: Miten saamenkielinen varhaiskasvatus vaikuttaa lapsen kielen oppimiseen ja kehittymiseen? Millä tavalla kielen omaksuminen ja oppiminen on erilaista äidinkielisessä päivähoidossa ja saamen kieltä elvyttävässä kielipesässä? Mitä haasteita varhaiskasvatuksessa on lapsen kielellisten oikeuksien näkökulmasta? Miten varhaiskasvatuksen ja vanhempien yhteistyöllä voidaan tukea lapsen kielen kehittymistä?

Saamelaiskäräjien tehtävänä on sekä rahoittaa että seurata saamenkielisen varhaiskasvatuksen tilannetta.

Lisää aiheesta: saamenkielinen varhaiskasvatus kärsii työntekijäpulasta

 

Lisätietoja:

Hallintopäällikkö Pia Ruotsala-Kangasniemi, puh. 010 839 3106, pia.ruotsala(at)samediggi.fi

Koulutussihteeri Ulla Aikio-Puoskari, puh. 010 839 3112, ulla.aikio-puoskari(at)samediggi.fi

Kielipesäohjaaja Annika Pasanen, puh. 010 839 3119, annika.pasanen(at)samediggi.fi