Opetushallituksen myöntämät kielikylpytoiminnan valtionavustukset ovat haettavissa nyt

Opetushallitus on asettanut haettaviksi vuoden 2018 valtionavustukset kielikylpytoiminnan laajentamiseen. Käytettävissä oleva määräraha on 842 000 euroa. Avustuksilla on tarkoitus tukea Suomen kielikoulutuspolitiikan mukaisesti suomalaisten kielitaidon karttumista ja monipuolistumista kehittämällä kielikylpy- ja muun kaksikielisen opetuksen tarjontaa ja laatua. Avustukset on tarkoitettu varhaiskasvatsuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen järjestäjille. Hakuaika on 3.5.-4.6.2018 kello 16.15 asti.

– Aiempina vuosina erityisavustuksia on myönnetty myös saamen kielikylpytoiminnan kehittämiseen, kertoo Saamelaiskäräjien koulutussihteeri Ulla Aikio-Puoskari. – Avustuksia ovat saaneet mm. Utsjoen, Sodankylän ja Enontekiön kunnat. Saamen kielikylpyluokka on toiminut Utsjoella kaksi vuotta. Sodankylän kirkonkylässä saamen kielikylvyn kehittäminen käynnistyi pohjoissaamen kielipesän perustamisella ja Sompion koulun suunnitelmissa on kielikylpyluokan perustaminen. Enontekiöllä kielikylpyä toteutetaan kielirikasteisella opetuksella Hetan koululla.

– Muista saamelaisopetusta järjestävistä kunnista myös Kittilä ja Rovaniemi ovat saaneet valtionavustusta kielikylpytoiminnan kehittämiseen. Saamenkielinen varhaiskasvatus ja pohjoissaamen opetus käynnistyivät Kittilän Sirkassa viime syksynä. Rovaniemellä tämän valtionavustuksen saaminen mahdollisti saamen kielen kehittäjäopettajan palkkauksen ja suunnitelmissa on myös kaksikielisen opetuksen käynnistäminen lähivuosina.

Lisätietoja Opetushallituksen avaamasta hausta.