Ǩiõllpieʹsstuåimmjummuž oʹhjjeemjoukk noorõõđi da riâššõõđi

Sääʹmteʹǧǧ kååččai sääʹm kulttuur- da ǩiõllpieʹsstuåimmjummuž jäʹrjsteei kooʹddid da õhttõõzzid 26.4. vuõssmõs ǩiõllpieʹsstuåimmjummuž oʹhjjeemjoouk såbbra. Oʹhjjeemjoukk lij såbbreʹstes riâššõõttâm da mainstõõllâm ǩiõllpieʹsstuåimmjummuž vaʹǯǯtõõzzi, oʹnnstummši di ääiʹjpoddsaž oouʹdeemtaarbi pirr. Oʹhjjeemjoouk saaǥǥtuõʹllʼjeeʹjen tuåimm Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Neeta Jääskö. Oʹhjjeemjoukk vaʹlljii kõskkvuõđstes väärrsaaǥǥjååʹđteeʹjen Rauni Äärelä-Vihriälä.

– Såbbrest čõnnõõđim õhttsaž täävtõʹsse oouʹdeed sääʹm kulttuur- da ǩiõllpieʹsstuåimmjummuž da raajjâd sääʹmpäärnai ǩiõlljeälltummša šiõǥǥ da nâânn pirrõõzz, ceälkk oʹhjjeemjoouk saaǥǥtuõʹllʼjeei Neeta Jääskö.

Sääʹmteʹǧǧ tuʹmmji rosttovmannu 2017 såbbrest oʹhjjeemjoouk alttummšest, da sääʹm kulttuur- da ǩiõllpieʹsstuåimmjummuž jäʹrjsteei kååʹdd da õhttõõzz lie nõõmtam jiijjâz eeʹttǩeeʹjid oʹhjjeemjouʹǩǩe. Oʹhjjeemjoouk tuåimmpââʹjj lij nellj eeʹjj, da tõt tuejjad tuâj sääʹm kulttuur- da ǩiõllpieʹsstuåimmjummuž kuʹǩesäiggsaž oouʹdummuž ouʹdde Sääʹmteeʹǧǧ ǩiõllsuåvtõõzz vuäʹppstõsuʹvddi orgaanân. Oʹhjjeemjooukâst lie mieʹldd Sääʹmteeʹǧǧ lââʹssen Uccjooǥǥ kåʹdd, Aanar kåʹdd da Anarâškielâ servi, Jeänõõǥǥ kåʹdd, Suäʹđjel kåʹdd, Oulu gåårad, Ruäʹvnjaarǥ gåårad da City-Sámit ry.

Lââʹssteâđ:

Mä. ǩiõllpieʹssoʹhjjeei Annika Pasanen, teʹl. 010 839 3119, annika.pasanen(at)samediggi.fi