Saamelaiskäräjien II varapuheenjohtajan puhe YK:n alkuperäiskansojen pysyvässä foorumissa

Saamelaiskäräjien II puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso piti puheen alkuperäiskansojen kollektiivisista oikeuksista maihin, alueisiin ja luonnonvaroihin YK:n alkuperäiskansojen pysyvässä foorumissa.

Juuso tuo puheessaan Saamelaiskäräjien puolesta esille luonnonvarojen hyödytämiseen tähtäävien investointien kasvun arktisella alueella. Tämä voi aiheuttaa ristiriitoja etenkin niillä alueilla, joissa saamelaisyhteisöt joutuvat kilpailemaan muiden maankäyttömuotojen kanssa. Puheessaan Juuso tuo lisäksi esille Saamelaiskäräjien huolen meneillään olevan Jäämeren ratahankeen johdosta ja sen vaikutuksista saamelaiskulttuuriin.

Saamelaiskäräjien suositukset YK:n alkuperäiskansojen pysyvälle foorumille (englanniksi):

The Permanent Forum should

1) Urge Finland to find an adequate, negotiated solution to the dispute regarding the rights of the Sámi people in their traditional lands, including by revising its legisla-tion on this issue

2) Urge Finland to obtain the free, prior and informed consent of the Sámi people in any project affecting the use and development of their traditional lands and re-sources and to ensure that an adequate cultural, environmental and social impact assessment is conducted in collaboration with affected communities

Lisätietoja:

Saamelaiskäräjien II varapuheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso puh. +358 40 187 1331, tuomas.juuso(at)samediggi.fi

Liitteet: