Saamelaiskäräjien delegaatio YK:n alkuperäiskansojen pysyvässä foorumissa 16.-22.4.2018

Saamelaiskäräjien II varapuheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso ja Saamelaiskäräjien nuorisoneuvosto osallistuvat YK:n alkuperäiskansojen pysyvään foorumiin New Yorkissa 16.-22.4.2018. Foorumin 17. istunto järjestetään YK:n päämajassa 16. 27.4.2018. Foorumin aiheena on alkuperäiskansojen kollektiiviset oikeudet maihin, alueisiin ja luonnonvaroihin.  

Pysyvään foorumiin osallistuvat II varapuheenjohtaja Juuson lisäksi Saamelaiskäräjien nuorisoneuvostosta Risten Mustonen, Anni Saara Aikio, Anni-Sofia Löf, Maria Mäkinen ja Sunna Aikio. Lisäksi foorumiin osallistuu Norjan ja Ruotsin Saamelaiskäräjät sekä lukuisia saamelaisyhdistyksiä Norjasta, Ruotsista, Suomesta ja Venäjältä. 

Poikkeuksellisesti pysyvän foorumin ensimmäisen viikon täysistunnot ovat kaikki avoimia tilaisuuksia, kun taas toisen viikon kokoukset ovat kaikki suljettuja. Alkuperäiskansojen edustajat järjestävät pysyvän foorumin aikana perinteisesti monia sivutapahtumia. Tapahtumien tarkoituksena on kiinnittää huomiota ja jakaa tietoa alkuperäiskansoja koskettaviin ajankohtaisiin teemoihin. 

Suomen Saamelaiskäräjät järjesti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa sivutapahtuman totuus- ja sovintoprosessista 16.4. Tapahtuman puheenjohtajana toimi Eduardo Gonzalez, joka on toiminut asiantuntijana useissa totuus- ja sovintoprosesseissa. Tapahtumassa kuultiin muun muassa Norjan, Ruotsin ja Suomen totuus- ja sovintoprosessien etenemisestä. 

Saamelaiskäräjien nuorisoneuvosto järjesti yhdessä eri toimijoiden kanssa sivutapahtuman Jäämeren ratahankkeesta 18.4. Sivutapahtumassa nuoret toivat esille, millaisia vaikutuksia mahdollisella rautatiellä on saamelaisnuorten tulevaisuuteen perinteisissä elinkeinoissa. Lisäksi nuoret kertoivat tämän kaltaisten hankkeiden psyykkisistä vaikutuksista saamelaisnuorten hyvinvointiin. Saamelaisnuoret totesivat sivutapahtumassa yhdestä suusta, että vastustavat Jäämeren ratahanketta. 

Kuvassa: Nuorisoneuvoston edustajat Anni-Sofia Löf, Anni Saara Aikio, Risten Mustonen, Sunna Aikio ja Maria Mäkinen.

Lisätietoja: 

Saamelaiskäräjien II varapuheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso, puh. +358 40 187 1331, tuomas.juuso(at)samediggi.fi 

Saamelaiskäräjien nuorisoneuvoston puheenjohtaja Risten Mustonen, risten.mustonen(at)gmail.com