Seuraa ajankohtaisia asioita Saamelaiskäräjien some-kanavilla

Saamelaiskäräjien virallisilla Facebook– ja Twitter-sivustoilla pääset seuraamaan Saamelaiskäräjien ajankohtaisia tapahtumia, toimintaa, kannanottoja sekä hankkeita.

Sosiaalisen median sivustojen tarkoitus on edistää tiedonsaantia Saamelaiskäräjistä. Haluamme tuoda Saamelaiskäräjien toimintaa lähemmäksi saamelaisten arkea, Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio sanoo.

Myös Saamelaiskäräjien uudet nettisivut on julkaistu ja sivustoille tuotetaan uutta sisältöä koko ajan. – Sivustoja päivitetään jatkuvasti pystyäksemme palvelemaan paremmin sivuston käyttäjiä ja sujuvoittamaan tiedon löytymistä, jatkaa Saamelaiskäräjien ma. viestintäsihteeri Johanna Alatorvinen.

Saamelaiskäräjien viestintästrategia

Saamelaiskäräjät hyväksyi kokouksessaan 19.6.2017 viestintästrategian. Strategian tarkoituksena on ohjata ja edistää Saamelaiskäräjien viestintää. Uusia viestinnän keinoja tarvitaan, sillä noin 65 % Suomen saamelaisista asuu saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolella. Lisäksi viestinnän kehittäminen on välttämätöntä Saamelaiskäräjien toiminnalle ja saamelaiskysymysten esiin nousemiselle oikeassa viitekehyksessä.

Viestintästrategian mukaisen avoimen ja tehokkaan viestinnän periaatteena on edistää yleistä saamelaiskysymyksiä koskevaa tietoisuutta, hyvää hallintoa ja saamelaisten mahdollisuutta vaikuttaa heitä koskevaan päätöksentekoon. Saamelaiskäräjät käyttää viestinnässään perinteisten kanavien lisäksi myös sosiaalisen median kanavia aktiivisesti.

Saamelaiskäräjät on osoittanut varoja sekä luottamushenkilöille että henkilöstölle suunnatun viestintäkoulutuksen järjestämiseen vuoden 2018 talousarviossa. Lisäksi Saamelaiskäräjät on palkannut määräaikaisen viestintäsihteerin. Viestintäsihteeri aloitti tehtävässään maaliskuussa 2018 ja hänen tehtävänä on suunnitella, seurata, toteuttaa ja koordinoida Saamelaiskäräjien viestintää.

www.facebook.com/saamelaiskarajat/

www.twitter.com/Saamelaiskaraja

Lisätietoja:

Saamelaiskäräjien viestintäsihteeri Johanna Alatorvinen puh. 040 553 493, johanna.alatorvinen(at)samediggi.fi 

Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio puh. 050 300 1780, tiina.sanila-aikio(at)samediggi.fi

Liitteet: