Saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi osoitettu valtionavustusta 480 000 euroa

Lapin aluehallintovirasto on myöntänyt 15.3.2018 sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen 9.2.2018 perusteella Saamelaiskäräjille valtionavustusta 480 000 euroa käytettäväksi saamelaisten kotiseutualueella Enontekiön, Inarin, Sodankylän ja Utsjoen kuntien kanssa tehtyjen sopimusten mukaisesti vuonna 2018.

Saamelaisten kielellisten ja kulttuuristen oikeuksien toteuttamiseksi on valtion talousarviossa ollut vuodesta 2002 lähtien erillinen valtionavustus. Valtionavustus maksetaan Saamelaiskäräjien kautta saamelaisten kotiseutualueen kunnille. Saamelaiskäräjien esittämä määrärahantarve saamenkielisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin oli vuodelle 2018 yhteensä 1,75 miljoonaa euroa.

Myönnetty 480 000 euron valtionavustuksen käyttö on Saamelaiskäräjien ja saamelaisten kotiseutualueen kuntien välisten sopimusten mukaan vuonna 2018 seuraava:

Enontekiön kunnan saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseen yhteensä 61 686,00 euroa:

 • Saamenkielinen kotiavustaja Veahkki 24 219,00 euroa
 • Saamenkielinen lähihoitaja 27 717,00 euroa
 • Saamenkielinen terveydenhoitaja 9 750,00 euroa

Inarin kunnan saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseen yhteensä 215 538,88 euroa:

 • Koltansaamenkielinen kotipalvelutyöntekijä Sevettijärven alueelle 27 163,13 euroa
 • Pohjoissaamenkielinen kotipalvelutyöntekijä Pohjois-Inarin alueelle 29 090,63 euroa
 • Saamenkielinen lähihoitaja, Männikön palvelukoti, osasto Mustikka 31 965,00 euroa
 • Saamenkielinen lähihoitaja, Ivalon terveyskeskus 23 529,50 euroa
 • Koltankielinen kylätyöntekijä Sevettijärvi-Näätämö alueelle 23 941,88 euroa
 • Saamenkielinen kylätyöntekijä Pohjois-Inarin alueelle 23 941,88 euroa
 • Saamenkielinen kylätyöntekijä Etelä-Inarin alueelle 23 941,88 euroa

Sodankylän kunnan saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseen yhteensä 57 799,63 euroa:

 • Saamenkielisten vanhusten kotihoidon palvelujen turvaaminen 37 548,38 euroa
 • Saamenkielinen kylätyöntekijä Vuotson alueella 20 251,25 euroa

Utsjoen kunnan saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseen yhteensä 144 957,50 euroa:

 • Saamenkielinen perhetyö 30 894,38 euroa
 • Auttaja-Aslak -toiminta, Utsjoki 23 957,63 euroa
 • Auttaja-Aslak -toiminta, Karigasniemi 24 904,13 euroa
 • Saamenkielinen hoivatyöntekijä 26 029,13 euroa
 • Saamenkielinen toiminnanohjaaja 18 975,00 euroa
 • Saamenkielinen terveyhdenhoitaja 20 215,25 euro

Lisätietoja:

Pia Ruotsala-Kangasniemi, hallintopäällikkö, Saamelaiskäräjät, puh. +358 40 726 2688, pia.ruotsala(at)samediggi.fi

Liitteet: