Saamelaiskäräjien hallituksen kokous 26.3.2018 Inarissa

Saamelaiskäräjien hallituksen kokous 26.3.2018 Inarissa.