Saamelaiskäräjät vetoaa opetus- ja kulttuuriministeriöön ainoan jokavuotisen saamenkielisen nuorisotapahtuman turvaamiseksi

Saamelaiskäräjät pyytää opetus- ja kulttuuriministeriöltä kiireellistä neuvottelua Saamelaisnuorten taidetapahtuman turvaamiseksi. Ministeriöstä saadun alustavan tiedon mukaan taidetapahtuman valtionavustus aiotaan leikata puoleen entisestä. Saamelaisnuorten taidetapahtumalla on kautta vuosikymmenten ollut korvaamattoman suuri merkitys Suomen saamelaisnuorten identiteetin, kulttuuri- ja taideharrastusten sekä yhteenkuuluvuuden rakentajana.

Saamelaisnuorten taidetapahtumia on järjestetty katkeamatta 1970-luvulta asti. Tapahtuma on tärkein ja ainoa saamenkielinen vuosittain järjestetty nuorisotapahtuma, jolla on kautta vuosikymmenten ollut korvaamattoman suuri merkitys nuorille, joille omakielistä nuorisotyötä ei juurikaan ole tarjolla.

Tapahtuma kuuluu osana valtakunnalliseen Nuori kulttuuri -tapahtumaketjuun ja ministeriö on johdonmukaisesti rahoittanut tapahtumaa tähän asti. Tämänvuotinen tapahtuma on ilmoitettu järjestettäväksi Inarin Sajoksessa huhtikuun 12. päivänä. Tapahtuman lajeina ovat musiikki ja saamenkielinen tubetus eli saamenkielisten lyhytvideoiden tekeminen.

Tapahtuman suojelijana ja tubetus-kilpailun tuomarina toimii tunnettu tubettaja Mansikkka, joka on jo käynyt opastamassa saamelaisnuoria tubevideoiden tekemisessä ja tulee myös paikan päälle Sajokseen.

– Emme ymmärrä ministeriön ilmoittamaa linjausta, sanoo Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio ja kertoo, että Saamelaiskäräjät on pyytänyt ministeriöltä pikaista saamelaiskäräjälain 9 §:n mukaista neuvottelua asiassa.

– Saamelaisyhteisölle tapahtuma on korvaamattoman tärkeä, mutta sen merkitystä ei aina ymmärretä saamelaisyhteisön ulkopuolella. Saamelaisnuorten taidetapahtuma on kannustanut taideharrastuksiin ja nostanut esille suuren määrän eri alojen saamelaisia taiteilijoita muusikoista, näyttelijöihin, kuvataiteilijoihin, käsityöntekijöihin ja tanssijoihin, sanoo Sanila-Aikio. – Lisäksi se on merkittävä saamen kielten käyttöön kannustava kieliareena.

Saamelaiskäräjien toinen varapuheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso ihmettelee ministeriöstä saatua ennakkotietoa, jonka mukaan ministeriö velvoittaisi Saamelaiskäräjien nuorisoneuvoston kustantamaan tapahtuman järjestämiselle ratkaisevan tärkeät linja-autokuljetukset saamelaisalueen kouluilta tapahtumapaikalle Inariin.

– Tapahtuman järjestämiskustannuksista 50 %:n siirtäminen Saamelaiskäräjien nuorisoneuvoston kustannettaviksi uhanalaistaa saamelaisnuorten poliittisen ja kulttuurityön, jota ministeriö on ilmoittanut erityisesti tukevansa. – Viimeksi saamelaisnuoret saivat vahvan tuen toiminnalleen tavatessaan opetusministeri Sanni Grahn-Laasosen marraskuussa 2017.

Asia olisi toinen, jos ministeriö lisäisi vastaavasti nuorisoneuvoston valtionavustusta, sanoo Juuso. – Toivon, että kulttuuriministeri Sampo Terho ja valtioneuvosto varmistaisivat, että Suomen ainoa saamelainen nuorisokulttuuritapahtuma voidaan järjestää ja että rahoitusta ei leikata nyt eikä tulevaisuudessa.

Saamelaiskäräjien nuorisoneuvoston puheenjohtaja Risten Mustonen sanoo, että mikäli rahoitus pysyy ministeriön ennakkotiedon mukaisena, nuorisoneuvosto joutuu supistamaan toimintaansa, perumaan suunniteltuja hankkeita, saamelaisnuorille tarkoitetun seminaarin tai lomauttamaan nuorisosihteerin.

– Saimme marraskuun opetusministeritapaamisessa hyvän tuen erityisesti valtaväestön nuorten sivistämiselle saamelaisasioista. Toivoisimme, että sen lisäksi myös tuki saamelaisnuorten omaa kieltä ja kulttuuria kohtaan näkyisi käytännössä vahvemmin, eikä siitä leikattaisi, sanoo Mustonen.

Taidetapahtuman tuottajana työskentelevä Aleksi Ahlakorpi kertoo, että on itse osallistunut jo lapsena ja nuorena sekä myöhemmin opettajana ja valvojana taidetapahtumaan. – On todella ikävää, jos näin perinteikäs tapahtuma tällä tavalla kuihdutetaan. Olemme jo tinkineet tapahtuman kestosta (aiemmin ollut kaksipäiväinen) ja järjestettävistä työpajoista (tällä kertaa ei järjestetä). Ainoa mitä voimme enää tapahtumasta karsia ovat lapset ja nuoret, sanoo Ahlakorpi.

Lisätietoja:

Puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio, tiina.sanila-aikio(at)samediggi.fi, 010 839 3192

Varapuheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso, tuomas.juuso(at)samediggi.fi

Saamelaiskäräjien nuorisoneuvoston puheenjohtaja Risten Mustonen, risten.mustonen(at)gmail.com

Saamelaisnuorten taidetapahtuman tuottaja Aleksi Ahlakorpi, aleksi.ahlakorpi(at)samediggi.fi, 010 8393 128, 040 687 8844

http://www.samediggi.fi/toiminta/nuorten-taidetapahtuma/

https://www.facebook.com/daiddadahpahus/