Sámediggi almmuha ohcanláhkai MEARREÁIGÁSAŠ EALÁHUSČÁLLI barggu

Sámediggi almmuha ohcanláhkai

MEARREÁIGÁSAŠ EALÁHUSČÁLLI

barggu. Áššemeannudeaddji bargun lea ee. válmmaštallat sámiid ealáhusaide ja sámiid ruovttuguovllu eanangeavaheapmái guoskki áššiid ealáhussuorgái gullevaš osiin ja doaibmat ealáhus – ja vuoigatvuohtalávdegotti čállin. Bargu álgá soahpamuša mielde ja bistá álggos 31.12.2018 radjai. Ruhtadeami sihkkarastima maŋŋel bargu jatkašuvvá maiddái jagi 2019. Geahččalit oažžut barggu fasta virgin jagi 2019 áigge.

Seađáhusvuđot gelbbolašvuođagáibádussan lea virggi eaktudan skuvlejupmi ja lassin gáibiduvvo sámegiela máhttu (ásahus 1727/95). Barggu menestuvvi dikšun eaktuda buorre sámekultuvrra, sámeguovllu ja sámiid ealáhusaid dovdama. Bálká mearrašuvvá Sámedikki bálkávuogádaga gáibádusdási IV/IV-II mielde (vuođđobálká gaskkas 2 466,87 – 2 570,81 euro/mb). Vuođđobálkká lassin máksojuvvojit bargohárjánumi mielde mearrašuvvi ahkelasit ja 24 % sámeguovllu lassi, jus bargi boahtá bargat sámeguovllus.

Ohcamušat oktan mildosiiguin galget doaimmahuvvot Sámedikki čállingoddái 4.4.2018 dmu 16.00 rádjai čujuhusain Sajos, 99870 Anár dahje čujuhussii info@samediggi.fi Lassedieđuid barggu birra addá hálddahushoavda Pia Ruotsala-Kangasniemi tel. 010 839 3106. Sámedikki doibmii sáhttá oahpásmuvvat neahttačujuhusas www.samediggi.fi

Anáris 19.3.2018 Sámediggi