Saamelaiskäräjät ilmoittaa haettavaksi MÄÄRÄAIKAISEN ELINKEINOSIHTEERIN tehtävän

Saamelaiskäräjät ilmoittaa haettavaksi

MÄÄRÄAIKAISEN ELINKEINOSIHTEERIN

tehtävän. Sihteerin tehtävänä on mm. valmistella saamelaisten elinkeinoihin ja saamelaisten kotiseutualueen maankäyttöön liittyviä asioita toimialaansa kuuluvin osin sekä toimia elinkeino- ja oikeuslautakunnan esittelijänä. Työ alkaa sopimuksen mukaan ja kestää ainakin 31.12.2018 saakka. Rahoituksen varmistumisen jälkeen työ jatkuisi vuonna 2019. Tehtävä pyritään vakinaistamaan vuoden 2019 aikana.

Säädösperusteisena kelpoisuusvaatimuksena on viran edellyttämä koulutus ja lisäksi vaaditaan saamen kielen taitoa (asetus 1727/95). Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyvää saamelaiskulttuurin, saamelaisalueen ja -elinkeinojen tuntemusta. Palkkaus määräytyy Saamelaiskäräjien palkkausjärjestelmän vaativuustason IV/IV-II mukaan (peruspalkka välillä 2 466,87 – 2 570,81 euroa/kk). Peruspalkan lisäksi maksetaan työkokemuksen mukaan määräytyvät kokemuslisät sekä 24 %:n saamelaisalueen lisä, mikäli työntekijä työskentelee saamelaisalueella.

Hakemukset liitteineen tulee toimittaa Saamelaiskäräjien sihteeristöön 4.4.2018 klo 16.00 mennessä osoitteella Sajos, 99870 Inari tai osoitteeseen info@samediggi.fi Lisätietoja työstä antaa hallintopäällikkö Pia Ruotsala-Kangasniemi puh. 010 839 3106. Saamelaiskäräjien toimintaan voi tutustua nettiosoitteessa www.samediggi.fi

Inarissa 19.3.2018 Saamelaiskäräjät