Keskustelutilaisuus pääkaupunkiseudun saamelaisille 26.2.2018

TIEDOTE  15.2.2018

 

Keskustelutilaisuus pääkaupunkiseudun saamelaisille 26.2.2018

Saamelaiskäräjien hallitus järjestää kokouksensa yhteydessä keskustelutilaisuuden pääkaupunkiseu-dun saamelaisille Helsingissä hotelli Scandic Simonkentässä maanantaina 26.2.2018 klo 18-20.

Saamelaiskäräjien kokouksen 18.12.2017 vahvistaman toimintasuunnitelma-talousarvion 2018 mu-kaan hallituksen kokouksia järjestetään mahdollisuuksien mukaan Utsjoella, Vuotsossa, Helsingissä, Enontekiön Karesuvannossa ja Inarissa. Kokousten yhteydessä järjestetään paikkakunnalla keskuste-lutilaisuus, jossa hallitus tapaa alueen saamelaisia, kertoo yhteenvetona hallituskauden toimista ja luo epävirallisemman mahdollisuuden käydä keskusteluja ajankohtaisista asioista.

– Tavoitteenamme on, että keskustelutilaisuudet vahvistavat saamelaisyhteisön ja Saamelaiskäräjien välistä dialogia yhteisten asioiden edistämiseksi, Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tiina Sanila-Ai-kio painottaa.

Keskustelutilaisuus järjestetään hotelli Scandic Simonkentän kokoustila Espassa 26.2.2018 klo 18-20.

– Toivotan pääkaupunkialueen saamelaiset tervetulleiksi vaalikauden ensimmäiseen keskustelutilai-suuteen, Sanila-Aikio lopettaa.

Lisätietoja antaa Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio puh. 050 300 1780, tiina.sanila-aikio(at)samediggi.fi