Sämitiätu máttááttâsân – uđđâ oktavuohta.com lii lekkum!

Uđâsmittum oktavuohta.com  -viermilostâ lii lekkum. Siijđoh fäälih sämitiäđu máttááttâsân já iärásáid, kiäh láá perustum já tot lii toimâttum Sämitige já Máttááttâshaldâttuv oovtâstpargon. Siijđoh aneh sistees tiäđuid sämmilij aalmuglijn symbolijn, sämikulttuur uásisuorgijn, sämisiärváduvâst já tábáhtusâin teevstâi, kuuvij já videoi peht.

Uđđâ oktavuohta.com -siijđoh láá tuáistáážân suomâkielân. Sämikielâlijd siijđoid toimâtteh kiiđâ mield já siijđoh tievâsmittojeh ubâ paje. Sämitige škovlim- já oppâmateriaaltoimâttâh tooimât Oktavuohta.com -siijđoid.