Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus kutsuvat viettämään saamelaisten kansallispäivää!

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus kutsuvat Suomen kouluja viettämään saamelaisten kansallispäivää. – Saamelaisten kansallispäivä antaa hyvän mahdollisuuden tutustua saamelaisiin Euroopan ainoana alkuperäiskansana sekä saamelaisten kulttuuritraditioihin, sanoo Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen.

Tiedote 4.2.2018

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus kutsuvat viettämään saamelaisten kansallispäivää!

Saamelaisten kansallispäivää vietetään 6. päivänä helmikuuta. Se on toistaiseksi melko nuori juhlapäivä, sillä suomalaiseen almanakkaan päivä merkittiin vuonna 2004. Kansallispäivästä päätettiin kuitenkin jo vuonna 1992 ja juhlapäivän juuret juontavat yli sadan vuoden taakse, vuoteen 1917. Tuolloin Norjan Trondheimissä järjestettiin ensimmäinen pohjoismainen saamelaiskokous, jonka tarkoitus oli pohtia saamelaisten elinmahdollisuuksia ja ottaa kantaa saamelaisia koskeviin kysymyksiin. Saamelaisten poliittisen tietoisuuden katsotaan syntyneen tuohon aikaan. Kansallispäivä on yksi saamelaisten omista liputuspäivistä, mutta lisäksi Suomen, Ruotsin ja Norjan viranomaiset suosittavat yleistä liputusta.

Juuri valmistuneen kulttuuriperintöbarometrin tulokset kertovat selvästi, että omaa kulttuuriperintöä ja -ympäristöä halutaan vaalia. Tärkeimmiksi vaalittaviksi asioiksi vastaajat nimesivät luonnon, ympäristön, tavat, perinteet ja kädentaidot sekä kielen. Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Saamelaiskäräjät ovat neuvotelleet kolmivuotisesta etäyhteyksiä hyödyntävän opetuksen kehittämistoiminnasta, jonka avulla voitaisiin parantaa erityisesti saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolella asuvien lasten mahdollisuuksia saada täydentävää saamen kielen opetusta.

– Oma äidinkieli on se väline, jolla parhaiten ilmaisemme itseämme, tunteitamme, ajatuksiamme sekä kommunikoimme muiden kanssa. On ollut hieno huomata, kuinka saamelaisnuoret arvostavat omaa kieltään ja kulttuuriperintöään ja haluavat varmistaa sen jatkuvuuden, opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen sanoo.

Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen korostaa, että saamelaisten kansallispäivän vietto kouluissa toteuttaa osaltaan myös perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden linjauksia, joiden mukaan koulu oppivana yhteisönä tuo esiin saamelaiskulttuurin merkityksen Suomessa. Se kehittää yksilöiden ja ryhmien välistä ymmärrystä ja kunnioitusta sekä vastuullista toimintaa. Kouluyhteisössä tulee tunnistaa, että oikeus omaan kieleen ja kulttuuriin on perusoikeus.

– Saamelaisten kansallispäivä antaa hyvän mahdollisuuden tutustua saamelaisiin Euroopan ainoana alkuperäiskansana sekä saamelaisten kulttuuritraditioihin, Heinonen toteaa.

Saamelaisten kansallispäivän vietossa voi hyödyntää aineistoa, jonka Opetushallitus on tuottanut yhteistyössä Saamelaiskäräjien kanssa.www.oktavuohta.com -sivustolta löytyy tietoa saamelaisista, saamen kielistä, saamen kulttuurista sekä materiaalia ja työkaluja opetuksessa hyödynnettäviksi.

Saamelaisten kansallispäivän viettoa voi seurata myös mediassa. Yleisradion saamenkielinen toimitus seuraa kansallispäivän tapahtumia yhteistyössä naapurimaiden saamelaisten radio- ja tv-toimitusten kanssa, niin radio- ja tv-lähetyksissä kuin verkossa ja sosiaalisessa mediassa.

Opetushallitus on nimennyt saamelaiset ja saamelaisen kulttuurin myös pääteemaksi eurooppalaisen kulttuuriperintövuoden 2018 vietossaan.

Lisätietoja Opetushallituksessa:

Opetusneuvos, yksikön päällikkö Leena Nissilä: leena.nissila@oph.fi
Opetusneuvos Susanna Rajala: susanna.rajala@oph.fi
Ylitarkastaja Maria Edel: maria.edel@oph.fi
Opetusneuvos Paula Mattila: paula.mattila@minedu.fi

Lisätietoja Opetus- ja kulttuuriministeriössä:

Erityisavustaja Daniel Sazonov: daniel.sazonov@minedu.fi

Opetusneuvos Anne Onnela: anne.onnela@minedu.fi