Sámedikki ovddasteaddjit sámediggelága nuppástusa válmmaštalli doaibmagottis ja parla-mentáralaš čuovvunjoavkkus

Sámedikki stivra nammadii ovddasteaddjiid sámediggelága nuppástusa válmmaštalli doaibma-goddái sihke parlamentáralaš čuovvunjovkui čoahkkimis 9.10.2017.

Stivra nammadii sámediggelága nuppástusa válmmaštalli doaibmagoddái Tiina Sanila-Aikio (várrelahttun Petra Magga-Vars), Tuomas Aslak Juuso (várrelahttun Pentti Pieski) ja Kalle Varis (várrelahttun Pekka Sammallahti) sihke áššedovdi-áššemeannudeaddjin Oula Antti Labba. Stivra nammadii parlamentáralaš čuovvunjovkui áššedovdilahttun Pentti Pieski ja várrelahttun Heikki Paltto.

Vuoigatvuohtaministeriija ja Sámediggi ráđđádalle sámediggelága ođasmahttimis vuoigatvuohtaministtar Antti Häkkänen jođihemiin 6.9.2017. Ráđđádallamiid boađusin sohppui sámediggelága ođasmahttima álggaheamis vuođđovuoigatvuođaid ja Suoma riikkaidgaskasaš olmmošvuoigatvuohtageatnegasvuođaid rámaid siste.

Go 6.9.2017 dollon sámediggelága 9 §:s dárkkuhuvvon ráđđádallama dárkkistuvvon beavdegirji ii lean stivrra čoahkkimis oaidninláhkai, stivra mearridii lassin sámediggelága ođasmahttima álggaheami eaktun, ahte ráđđádallama beavdegirji galgá leat dárkkistuvvon ja vástidit ráđđádallama, vuoi sámediggelága ođasmahttima sáhttá álggahit, Sámedikki ságajođiheaddji Tiina Sanila-Aikio deattuha.

Vuoigatvuohtaministeriija dárkkuhussan lea ásahit doaibmagotti válmmaštallat dárbbašlaš nuppástusaid sámedikkis addojuvvon láhkii (974/1995) sihke ásahit barggu olis čuovvunjoavkku. Ođastusbargu álggahuvvo nu jođánit go vejolaš. Doaibmagottis lea ságajođiheaddji, lahttu ja várrelahttu iešguđege ráđđehusbellodagas sihke golbma lahtu ja várrelahtu Sámedikkis.

Čuovvunjoavkku bargun lea doarjut sámedikkis addojuvvon lága nuppástusaid válmmaštallama sihke juohkit riikkabeaijoavkkuide dieđuid, mat leat áiggi dásis, lága válmmaštallamis sihke ovddidit áššedovdi ja oppalaš ságastallama fáttás. Čuovvunjoavku galgá čuovvut ja árvvoštallat  sámedikkis addojuvvon lága nuppástusa válmmaštalli doaibmagotti barggu. Čuovvunjoavkkus lea lahttu ja várrelahttu iešguđege riikkabeaijoavkkus sihke áššedovdilahttu ja várrelahttu Sámedikkis.

Lassidieđuid addá Sámedikki ságajođiheaddji Tiina Sanila-Aikio tel. 050 300 1780, tiina.sanila-aikio(at)samediggi.fi