Sää´mnuõri čeä´ppvuõđpei´vv 2018 šlaai lie musikk da “tubettem”

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeiʹvv lij Aanrest 12.4.2018 da teeʹmmen liâ musikk da tubettem. Obb šõddmõõžž teeʹmmen lij Nuõrr kuʹlttuur -teeʹm mieʹldlanji ”Jiõččan jiõnn”.

Mikkelist 25.-27.5.2018 jäʹrjsted Nuõrr Kulttuur šõddmõš SOUNDS, koozz sääʹmnuõri eeʹttǩeeid vaʹlljee Aanrest.

Tubettem-šlaai čõõđtummša vuässââtt še SAKKi virtuaalškooul Arktista pedagogiikkaa -haʹŋǩǩõs. Kååʹtt jääʹrjast teeʹmest õhttsaž ougglõs-škooultõõzzpoodd uʹčteeʹlid da škooulniiʹǩǩid. Mieʹldd lij tâʹl peäggtum TUBBTEEI, kååʹtt oudd viiŋkid škooulniiʹǩǩi jiijjâs videoi raajjmõʹšše. Tääʹrǩab teâđaid vuõltteep eeʹjj aalǥâst.
Ǩiõčč tä´st.