Saamelaiskäräjien virallinen delegaatio vieraili Virossa

Saamelaiskäräjien virallinen delegaatio oli ensimmäistä kertaa vierailulla Virossa 28.-29.11. Saamelaiskäräjät vieraili Viron parlamentissa, ulkoministeriössä sekä Kansallismuseossa. Matkan tarkoituksena oli sitoa vahvempia yhteyksiä tähän sukulaiskieltä puhuvaan kansaan sekä kertoa saamelaisten nykytilanteesta Suomessa.Viro työskentelee kansainvälisesti alkuperäiskansojen oikeuksien vahvistamiseksi ja tukee erityisesti muita suomalais-ugrilaisia kieliä puhuvia kansoja. Siksi oli luonnollista vierailla juuri Virossa.

Delegaatioon kuuluivat Saamelaiskäräjien hallituksen jäsen Pentti Pieski sekä jäsen Aslak Holmberg. Kansalaisyhteiskuntaa matkalla edusti Suomen Saamelaisnuoret Ry:n puheenjohtaja Petra Laiti. Matkan järjestäjänä toimi MTÜ Põlisrahvaste Keskus (Indigenous Peoples’ Development NGO, Estonia).

Viron parlamentissa Saamelaiskäräjät tapasi Vabaerakond-parlamenttiryhmän. Tapaamisessa keskusteltiin yleisesti saamelaisten tilanteesta ja haasteista Suomessa. Osallistujat osoittivat vahvaa mielenkiintoa saamelaisasioihin ja tapaamisessa sovittiin yhteydenpidon jatkamisesta.

Ulkoministeriössä Saamelaiskäräjien delegaatio tapasi kansainvälisten järjestöjen osaston johtajan Karmen Lausin ja osaston työntekijän Heidi Koolmeisterin. Tapaamisessa puhuttiin muun muassa Suomen ja Viron kansainvälisestä työstä alkuperäiskansa-asioissa sekä YK:ssa että EU:ssa. Delegaatio toi esille, että vaikka Suomi kansainvälisesti tukeekin alkuperäiskansojen oikeuksien edistämistä, eivät saamelaisten alkuperäiskansaoikeudet toteudu täysimääräisesti Suomessa, mikä taas syö Suomen toimien uskottavuutta kansainvälisesti alkuperäiskansa-asioissa. Erityisen räikeänä esimerkkinä nostettiin esille Tenon sopimus, ja keskusteltiin YK:n alkuperäiskansa-asioiden pysyvän foorumin kehotuksesta neuvotella sopimus uudelleen. Suomi tai Norja eivät ole antaneet kehotukseen virallista vastausta, eivätkä ole aloittaneet toimia tilanteen korjaamiseksi.

Viron kansallismuseossa, Eesti Rahva Muuseumissa Tartussa ja myöhemmin Suomalais-Ugrilaisen seuran tilaisuudessa Tallinnassa delegaatio piti esitelmiä saamelaisista ja ajankohtaisista saamelaisasioista, kertoi Saamelaiskäräjistä sekä nuorten toimista ja aktivismista. Esille nostettiin vaikeudet, joita Suomen valtiovaltaa kohtaan on mm. valtion kieltäytyminen selvittämästä ja vahvistamasta saamelaiskylien oikeuksia, joita huomioimatta valtio toimii alueiden ja luonnonrikkauksien hallinnoijana. Edustajat kertoivat, kuinka päätösten tekeminen saamelaisten oikeuksia kunnioittamatta ja ilman saamelaisten osallistumista päätöksen tekoon uhkaavat saamelaiskulttuurin pohjaa, perinteisiä elinkeinoja.

Delegaatio vieraili myös maan suurimman sanomalehden, Postimeesin toimituksessa. Postimeesin haastattelun voi lukea tästä: https://maailm.postimees.ee/4330337/soomlased-ei-moista-et-saamid-pole-soomlased