Saamelaiskäräjien edustajat saamelaiskäräjälain muutosta valmistelevassa toimikunnassa ja parlamentaarisessa seurantaryhmässä

Saamelaiskäräjien hallitus nimesi edustajat saamelaiskäräjälain muutosta valmistelevaan toimikuntaan sekä parlamentaariseen seurantaryhmään kokouksessaan 9.10.2017.

Hallitus nimesi saamelaiskäräjälain muutosta valmistelevaan toimikuntaan Tiina Sanila-Aikion (varalla Petra Magga-Vars), Tuomas Aslak Juuson (varalla Pentti Pieski) ja Kalle Variksen (varalla Pekka Sammallahti) sekä asiantuntija-esittelijäksi Oula Antti Labban. Hallitus nimesi parlamentaariseen seurantaryhmään asiantuntijajäseneksi Pentti Pieskin ja varajäseneksi Heikki Palton.

Oikeusministeriö ja Saamelaiskäräjät neuvottelivat saamelaiskäräjälain uudistuksesta oikeusministeri Antti Häkkäsen johdolla 6.9.2017. Neuvottelujen tuloksena sovittiin saamelaiskäräjälain uudistuksen käynnistämisestä perusoikeuksien ja Suomen kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden raameissa.

Koska 6.9.2017 pidetyn saamelaiskäräjälain 9 §:n mukaisen neuvottelun tarkistettu pöytäkirja ei ollut hallituksen kokouksessa nähtävillä, hallitus päätti lisäksi saamelaiskäräjälain uudistuksen aloittamisen ehdoksi, että neuvottelun pöytäkirjan tulee olla tarkistettu vastaamaan neuvottelua, jotta saamelaiskäräjälain uudistus voidaan aloittaa, Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio painottaa.

Oikeusministeriön tarkoituksena on asettaa toimikunta valmistelemaan tarvittavia muutoksia saamelaiskäräjistä annettuun lakiin (974/1995) sekä asettaa hankkeeseen liittyen seurantaryhmä. Uudistustyö aloitetaan mahdollisimman pian. Toimikunnassa on puheenjohtaja, jäsen ja varajäsen kustakin hallituspuolueesta sekä kolme jäsentä ja varajäsentä Saamelaiskäräjiltä.

Seurantaryhmän tehtävänä on tukea saamelaiskäräjistä annetun lain muutosten valmistelua sekä välittää eduskuntaryhmille oikea-aikaista tietoa lain valmistelusta sekä edistää asiantuntevaa ja kokonaisvaltaista keskustelua aiheesta. Seurantaryhmän tulee seurata ja arvioida asetettavan saamelaiskäräjistä annetun lain muutosta valmistelevan toimikunnan työtä. Seurantaryhmässä on jäsen ja varajäsen kustakin eduskuntaryhmästä sekä asiantuntijajäsen ja varajäsen Saamelaiskäräjiltä.

Lisätietoja antaa Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio puh. 050 300 1780, tiina.sanila-aikio(at)samediggi.fi