Saamelaiskäräjät onnittelee juhlavuottaan viettäviä Vuotson ja inarinsaamen kielipesiä

Saamelaiskäräjät onnittelee Vuotsossa toimivaa pohjoissaamen kielipesää ja Inarissa toimivia inarinsaamen kielipesiä. Inarinsaamen kielipesät täyttävät tänä vuonna 20 vuotta. Vuotson pohjoissaamenkielinen kielipesä Biedju vietti 10-vuotisjuhliaan elokuun lopussa. Saamelaiskäräjät tukee arvokasta kielityötä lahjoittamalla kielipesille kieli- ja kulttuurikasvatusta tukevia leluja.

Inarinsaamen kielen yhdistys Anarâškielâservi ry perusti ensimmäisen inarinsaamen kielipesän vuonna 1997. Kahdenkymmenen vuoden aikana kielipesätoiminta on laajentunut ja vakiinnuttanut asemansa. Inarinsaamen kielipesillä on tärkeä rooli inarinsaamen kielen ja kulttuurin elvyttämisessä ja ne ovat toimineet esikuvina myös myöhemmin perustetuille kulttuuri- ja kielipesille. Vuotson pohjoissaamenkielinen kielipesä Biedju aloitti toimintansa vuonna 2007 ollen ensimmäinen pohjoissaamenkielinen kielipesä.

Tällä hetkellä Suomessa toimii kaksitoista kielipesää, joista kaksi koltansaamenkielistä, kolme inarinsaamenkielistä ja kolme pohjoissaamenkielistä saamelaisten kotiseutualueella. Kotiseutualueen ulkopuolella pohjoissaamenkielinen kielipesätoiminta on käynnistynyt Helsingissä, Oulussa, Rovaniemellä ja Sodankylän kirkonkylässä.

Saamelaiskäräjät on muistanut Vuotson kielipesä Biedjua materiaalipaketilla, jonka avulla voi opetella vuodenkiertoon ja luontoon liittyvää sanastoa. Materiaalipaketti opastaa lapset saamen kahdeksaan vuodenaikaan. Inarinsaamen kielipesät saavat käyttöönsä kulttuurikasvatusta tukevia leluja mm. suopunkeja ja saamelaisalueen luontoon kuuluvia pehmoeläimiä, jotka toimitetaan kielipesiin avoimien ovien päivänä 5.10.2017.