Saamelaiskäräjät ilmoittaa haettavaksi oppimateriaalisuunnittelijan tehtävän

Saamelaiskäräjät ilmoittaa haettavaksi oppimateriaalisuunnittelijan määräaikaisen tehtävän. Oppimateraalisuunnittelijan työtehtäviin kuuluvat mm. oppimateriaaliprojektien johtamis-, valmistelu- ja toimitustyöt, osallistuminen vuotuisen talousarvion ja oppimateriaaliprojektien valmisteluun ja toteuttamiseen.

Saamelaiskäräjät ilmoittaa haettavaksi
OPPIMATERIAALISUUNNITTELIJAN MÄÄRÄAIKAISEN TEHTÄVÄN

Työ alkaa 1.3.2018 tai sopimuksen mukaan ja kestää 31.12.2018 saakka. Oppimateriaalisuunnittelijan toimipaikka on Sajoksessa, Inarissa. Oppimateraalisuunnittelijan työtehtäviin kuuluvat mm. oppimateriaaliprojektien johtamis-, valmistelu- ja toimitustyöt, osallistuminen vuotuisen talousarvion ja oppimateriaaliprojektien valmisteluun ja toteuttamiseen.

Asetuksen mukaisena kelpoisuusvaatimuksena on työn edellyttämä koulutus ja lisäksi vaaditaan saamen kielen taitoa (saamelaiskäräjistä annettu asetus 1727/1995). Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyvää saamen kielen kirjallista ja suullista osaamista, opetusalan tuntemusta ja valmiuksia edistää digitaalisten materiaalien tuottamista. Työ tehdään pääasiassa sähköisillä toimisto-ohjelmilla, joten niiden hyvä hallitseminen on edellytys työtehtävien hoitamisessa.

Palkkaus määräytyy Saamelaiskäräjien palkkausjärjestelmän vaativuustason IV ja sen IV luokan mukaan (peruspalkka 2 466,87 euroa/kk). Peruspalkan lisäksi maksetaan 24 %:n saamelaisalueen lisä ja työkokemuksen mukaan määräytyvät kokemuslisät. Hakemukset koulutus- ja työtodistuksineen tulee toimittaa Saamelaiskäräjien sihteeristöön 15.2.2018 klo 16.00 mennessä osoitteella Sajos, 99870 Inari.

Lisätietoja antavat koulutussihteeri Ulla Aikio-Puoskari 010 839 3112 ja oppimateriaalisihteeri Hannu Kangasniemi, puh 050 3641 385. Saamelaiskäräjien toimintaan voi tutustua internetosoitteessa www.samediggi.fi.

Inarissa 04.01.2018 Saamelaiskäräjät/ koulutus- ja oppimateriaalilautakunta