Saamelaiskäräjälain uudistaminen käynnistyy

Oikeusministeriö on asettanut toimikunnan, jonka tehtävänä on valmistella saamelaiskäräjistä annetun lain uudistamista. Toimikunnan työ perustuu perusoikeuksiin, muihin perustuslain asettamiin velvoitteisiin ja Suomen kansainvälisiin ihmisoikeusvelvoitteisiin sekä YK:n alkuperäiskansojen oikeuksien julistukseen.

Toimikunnan puheenjohtajana toimii korkeimman hallinto-oikeuden presidenttinä vuosina 1993–2012 toiminut oikeustieteen tohtori Pekka Hallberg.

Lain muutosten valmistelua tukemaan asetetaan lisäksi parlamentaarinen seurantaryhmä. Seurantaryhmän tehtävänä on välittää eduskuntaryhmille tietoa lain valmistelusta, edistää keskustelua sekä seurata ja arvioida toimikunnan työtä.

Toimikunnan on määrä saada yksimielisen ehdotuksensa valmiiksi huhtikuun 2018 loppuun mennessä. Tarkoituksena on, että lakimuutokset tulevat voimaan hyvissä ajoin ennen vuonna 2019 pidettäviä seuraavia saamelaiskäräjävaaleja.

Lisätietoja:
Johtaja Johanna Suurpää, Oikeusministeriö, puh. 02951 5053, johanna.suurpaa@om.fi
Neuvotteleva virkamies Satu Kaskinen, Oikeusministeriö, puh. 02951 50322, satu.kaskinen@om.fi
Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tiina Sanila Aikio, puh. puh. 050 300 1780, tiina.sanila-aikio(at)samediggi.fi

Lisätietoa hankkeesta: http://oikeusministerio.fi/hanke?tunnus=OM077:00/2017