E´tǩǩed vuä´ssla sää´mtee´ǧǧ nuõrisuåvtõ´sse 2018–2019

Sää´mtee´ǧǧ õhttvuõđâst tuåimmai nuõrisuåvtõs. Suåvtõõzz šiõtt’teem-mie´lddlaž tuâjjan lij ooudâsviikkâd sää´mnuõri ǩiõll’laž da kulttuursaž vuõiggâdvuõđid di ravveed sää´mnuõri identee´tt nuõrituâi pääi´ǩ. Lââ´ssen suåvtõs âlgg valmštõõllâd tõid sää´mtee´ǧǧ e´tǩǩõõzzid, čuä´jtõõzzid, aalttõõzzid, ceâlklmid da jee´res peä´lestvälddmõõžžid, kook kuâ´sǩǩe sää´mnuõrid.

Suåvtõ´sse va´lljeet vitt šiõtt’teem-mie´lddlaž vuä´ssla da si´jjid personnallšem vää´rrvuässlaid. Vuä´ssla fe´rttje lee´d 18–28-âkksa älššas sää´mnuõr. Lââ´ssen suåvtõ´sse va´lljeet vitt põõšši ä´šštobddi. Ä´šštobddivuä´ssla fe´rttje lee´d va´lljeem poodd 15–17- âkksa. Suåvtõõzz vuä´ssla jiâ taarbâž lee´d sää´mtee´ǧǧ vuä´ssla, ij-ǥa see´st taarbâž jälsted sää´mvuu´dest. Sää´mǩiõll jie´nnǩiõllân ij leäkku sami vääžnai, leâ´ša sää´mǩiõl silttumuužž ǩeâittõõlât šiõǥǥ ouddõssân. Nuõrisuåvtõõzz va´lljumuužžâst puä´đet vä´lddet lokku tõn, što vuä´ssla voddâ´tte nu´tt puârast ko vuei´tte obb sää´mvuu´d di jee´res ǩiõlljooukid.

Nuõrisuåvtõs tuejjad sää´mtee´ǧǧ halltõ´sse alttõõzz nuõrisuåvtõ´sse va´lljeem vuä´sslain, da loopplaž tu´mmstõõǥǥ tuejjad sää´mtee´ǧǧ sååbbar.

Vuei´ttve´ted e´tǩǩeed tobddmõõžži mie´ldd nuõrisuåvtõ´sse suåppi 18–28-âkksaid älššas sää´mnuõrid da ä´šštobddivuä´ssli´žžen suåppi 15–17-âkksaid nuõrid. Nõõmtumuužžid vuâđđõõttmõõžžineez vuei´ttve´ted vuõltteed ne´ttpåå´štest nuõripiisra addrõ´sse kaisa.tapiola-lansman(at)samediggi.fi le´be påå´štest Nuõrisuåvtõs, Sajos, 998700 Inari/Aanar, 13.11.2017 räjja.

Lââ´ssteâđaid vuä´ǯǯve´ted nuõripiisrest, te´l. +358 50 382 5179.