Saamelaiskäräjien sihteeristö on suljettu 3.7.-4.8.2017 välisen ajan

Saamelaiskäräjien sihteeristö on suljettu 3.7.-4.8.2017 välisen ajan.