Saamelaiskäräjien hallitus valmisteli seuraavaa käräjien kokousta

Saamelaiskäräjien seuraava, järjestyksessään toinen täyskokous pidetään 19.6.2017. Saamelaiskäräjien hallitus valmisteli kokouksessaan 2.6.2017 asioita esitettäväksi täyskokoukselle. Keskeisimpinä asioina täyskokous käy lähetekeskustelun Pohjoismaisesta saamelaissopimuksesta, nimeää jäseniä Saamelaisalueen koulutuskeskuksen johtokuntaan sekä käy lähetekeskustelun totuus- ja sovintopro-sessista.

”Vuoden toinen Saamelaiskäräjien kokous on merkittävä, koska kokous käy kaksi tärkeää lähetekeskustelua”, Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio painottaa. Norjan, Ruotsin ja Suomen Saamelaiskäräjät käsittelevät niin Pohjoismaista saamelaissopimusta kuin totuus- ja sovintoprosessia, jotka koskettavat kaikkia saamelaisia kyseisissä valtioissa. ”On tärkeää, että molempia asioita edistetään tiiviissä yhteistyössä kaikkien Saamelaiskäräjien kesken”, Sanila-Aikio lopettaa.

Saamelaiskäräjien kokouksessa käsitellään lisäksi vuoden 2016 tilikauden tilinpäätös sekä esitykset valtion talousarvioon 2019 kulttuurin, opetuksen, varhaiskasvatuksen sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden aloille. Saamelaiskäräjien kokous käsittelee myös ehdotuksen Saamelaiskäräjien viestintästrategiaksi sekä ehdotuksen Saamelaiskäräjien kokouskäytäntöjen kehittämiseksi.

Hallitus nimesi edustajia sidosryhmätoimintaan

Saamelaiskäräjien hallitus nimesi Mallan luontoarvotyöryhmään II varapuheenjohtaja Tuomas Aslak Juuson. Luontoarvotyöryhmän tavoitteena on ympäristöministeriön esityksen mukaisesti sopia paikallisesti keinoista, joilla voidaan varmistaa, että Mallan luonnonpuiston luontoarvot eivät heikkene. Lisäksi Tuomas Aslak Juuso edustaa Saamelaiskäräjiä Alkuperäiskansojen oikeuksien asiantuntija-mekanismin (EMRIP) kokouksessa Genevessä heinäkuussa.

Lisätietoja antaa Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio puh. 050 300 1780, tiina.sanila-aikio(at)samediggi.fi