Puheenjohtaja Sanila-Aikio matkaa Alaskaan vastaanottamaan Arktisen neuvoston puheenjohtajuutta

Suomi aloittaa Arktisen neuvoston kaksivuotisen puheenjohtajuutensa 11. toukokuuta 2017 Alaskan Fairbanksissä pidettävässä ulkoministerikokouksessa. Suomen valtuuskuntaa johtaa ulkoministeri Timo Soini ja Saamelaiskäräjiä kokouksessa edustaa puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio. Kokouksessa julkaistaan myös neuvoston työryhmien raportteja, joiden suositusten perusteella ulkoministerit päättävät mahdollisista jatkotoimista.

Suomen puheenjohtajuuden kehyksen muodostavat ilmastonmuutos ja kestävä kehitys ja kärkiteemoja siinä ovat ympäristönsuojelu, viestintäyhteistyö, meteorologia ja koulutus. Saamelaiskäräjiä on kuultu puheenjohtajuuteen valmistautuessa, ja ohjelmassa on otettu huomioon mm. alkuperäiskansojen henkisen hyvinvoinnin tukeminen sekä arktisen yhteistyön jatkaminen itsemurhien ehkäisemiseksi.

Arktinen neuvosto on kahdeksan arktisen maan muodostama hallitustenvälinen foorumi, jonka tavoitteena on edistää kestävää kehitystä ja ympäristönsuojelua arktisella alueella, sekä edistää arktisten valtioiden ja alkuperäiskansojen yhteistyötä. Arktinen neuvosto perustettiin vuonna 1996 Ottawan deklaraatiolla ja sen jäsenmaita ovat Suomi, Ruotsi, Norja, Islanti, Tanska, Yhdysvallat, Venäjä ja Kanada. Kukin jäsenmaa johtaa Arktista neuvostoa vuorollaan kahden vuoden ajan. Arktisessa neuvostossa on lisäksi 32 tarkkailijaa, jotka voivat osallistua neuvoston työryhmien toimintaan ja olla läsnä kaikissa kokouksissa.

Arktiset alkuperäiskansajärjestöt ovat neuvoston pysyviä edustajia ja osallistuvat neuvoston työhön kaikilla tasoilla. Saamelaisia Arktisessa neuvostossa edustaa Saamelaisneuvosto.

Neuvoston päättävä elin on ulkoministerikokous, joka järjestetään joka toinen vuosi. Arktisen neuvoston päätökset tehdään konsensusperiaatteella alkuperäiskansajärjestöjä konsultoiden. Arktisen neuvoston sihteeristö sijaitsee Tromssassa, jossa sijaitsee myös alkuperäiskansajärjestöjen sihteeristö. Pääosa neuvoston työstä tehdään kuudessa työryhmässä, jotka keskittyvät arktisen alueen ympäristön seurantaan, saastumisriskien tunnistamiseen, ympäristöonnettomuuksien ennakointiin, kestävän kehityksen edistämiseen, luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen ja arktisten merialueiden erityiskysymyksiin.

Suomessa järjestetään Arktisen neuvoston puheenjohtajakaudella useita virkamies- ja asiantuntijakokouksia, arktisia konferensseja sekä seminaareja.

Lisätietoja antaa Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio puh. 050 300 1780, tiina.sanila-aikio(at)samediggi.fi