Positiivinen vastaanotto Saamelaiskäräjien ja eduskuntaryhmien yhteistyöryhmälle

Saamelaiskäräjien hallitus tapasi keskustan, kokoomuksen, SDP:n, vasemmistoliiton ja vihreiden eduskuntaryhmien edustajia 4.5.2017 Helsingissä. Tapaamisessa sovittiin yhteistyöryhmän perustamisesta, minkä tarkoituksena on aloittaa dialogi Suomen eduskunnan ja Saamelaiskäräjien välillä. Yhteistyöryhmän perustaminen nähtiin tärkeänä askeleena kahden edustuksellisen elimen yhteistyölle.

Tapaamisessa sovittiin, että Saamelaiskäräjät tulee pyytämään kaikkia eduskuntaryhmiä nimeämään yhteistyöryhmään edustajansa. Alustavasti sovittiin, että yhteistyöryhmä kokoontuu kerran sekä kevät- että syysistuntokaudella, sekä tarpeen mukaan ajankohtaisissa asioissa. Kaikki osallistujat näkivät yhteistyöryhmän perustamisen tarpeelliseksi, jotta saataisiin vahvistettua Saamelaiskäräjien ja eduskuntaryhmien välistä tiedonvaihtoa ja dialogia. Saamelaiskäräjät on tyytyväinen positiiviseen reaktioon, joka edistää Saamelaiskäräjien vaalikauden toimintaohjelman toteutumista.

”Yhteistyöryhmä luo vahvemman pohjan demokraattisesti toimivalle Suomelle, ja antaa mahdollisuuden kaikille eduskuntaryhmille osallistua dialogiin saamelaisia koskevissa asioissa”, Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio toteaa.

Saamelaiskäräjien hallitus on virkamatkalla Helsingissä ja tapaa muun muassa ministereitä, ministeriöiden virkamiehiä, tasavallan presidentin ja eduskuntaryhmiä. Virkamatkan tarkoituksena on poliittisen ilmapiirin sekä valtion ja Saamelaiskäräjien yhteistyön parantaminen.

Lisätietoja antaa Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio puh. 050300 1780, tiina.sanila-aikio(at)samediggi.fi