Saamelaiskäräjät kokoontui vuoden kolmanteen kokoukseensa 21.6.2016 Inarissa

Kokous alkoi puheenjohtajiston katsauksella omaan toimintaansa Saamelaiskäräjien kokouksen 2/2016 jälkeen. Katsauksen jälkeen Saamelaiskäräjät käsitteli ja hyväksyi vuoden 2015 tilinpäätöksen. Lisäksi Saamelaiskäräjät kumosi aiemman sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtajan valintaa koskevan päätöksensä ja päätti suorittaa valinnan uudelleen. Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin äänestyksellä Veikko Feodoroff ja varapuheenjohtajaksi Tuomas Aslak Juuso.

Saamelaiskäräjät käsitteli esityksen saamelaisopetuksen kehittämiseksi ja saamenkielisen oppimateriaalimäärärahan turvaamiseksi valtion talousarviossa vuonna 2018, esityksen saamenkielisten varhaiskasvatuspalvelujen ja kielipesätoiminnan turvaamiseksi valtion talousarviossa vuonna 2018, esityksen saamelaiseksi kulttuurimäärärahaksi valtion talousarviossa vuonna 2018 sekä esityksen saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi ja kehittämiseksi valtion talousarviossa vuonna 2018.

Saamelaiskäräjien työjärjestyksen mukaan koulutus- ja oppimateriaalilautakunnan tulee laatia käräjien kokoukselle ehdotus vuosittaisesta saamelaisesta oppimateriaalimäärärahasta sekä vuosittaisesta saamelaisesta päivähoitomäärärahasta. Lisäksi Saamelaiskäräjien kulttuurilautakunnan tehtävänä on hallituksen alaisena laatia saamelaiskäräjien kokoukselle ehdotus vuosittaisesta saamelaisesta kulttuurimäärärahasta, ja sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtävänä taas on hallituksen alaisena laatia käräjien kokoukselle ehdotus vuosittaisesta saamelaisesta sosiaali- ja terveyspalvelumäärärahasta. Saamelaiskäräjien kokous hyväksyi esitykset muutoksin ja lisäyksin eri ministeriöille toimitettaviksi.

Saamelaiskäräjät keskusteli kullanhuuhdontaa koskevista linjauksista

Saamelaiskäräjät käsittelee vuosittain satoja kullanhuuhdontaan liittyviä lupahakemuksia ja -päätöksiä. Lisäksi Saamelaiskäräjille tulee vuosittain muutama muu kaivoslakiin liittyvä ilmoitus-, lausunto- tai päätösasia. Kullanhuuhdonta- ja kaivosasioiden suuren määrän takia Saamelaiskäräjien olisi aiheellista linjata erityyppisiin kullanhuuhdontalupa-asioihin liittyvää suhtautumistaan. Tämä helpottaisi huomattavasti esittelijöiden (ympäristösihteeri ja lakimiessihteeri) ja puheenjohtajiston sekä hallituksen toimintaa näissä asioissa. Kokouksessa esitetyn linjauksen mukaan Saamelaiskäräjät määrittäisi painopistealueet ja linjauksella voitaisiin vapauttaa esittelijöiden työresursseja muihin töihin. Valmistellun kaltaisen linjauksen myötä tehostettaisiin Saamelaiskäräjien sihteeristön työtä, jolloin resursseja voitaisiin mahdollisesti käyttää paremmin myös tähän, järjestelmän yleistä kehitystä ja ongelman pysyvämpää ratkaisua edistävään työhön. Keskustelun jälkeen Saamelaiskäräjät päätti, että asia siirretään jatkovalmisteluun.

Muita asioita

Saamelaiskäräjät keskusteli Alkuperäiskansojen maailmankonferenssin loppuasiakirjan kansallisesta seurannasta, ja hyväksyi taulukon lisäyksin ja muutoksin ulkoasiainministeriölle toimitettavaksi. Ulkoasianministeriö on laatinut taulukon, jonka tavoitteena on verrata YK:n alkuperäiskansojen maailmankonferenssin (World Conference on Indigenous Peoples, WCIP) loppuasiakirjan sitoumuksia meneillään oleviin kansallisiin toimiin. Taulukko koostuu loppuasiakirjan artikloista, eli sitoumuksista, valtion vastuuviranomaisen eli artiklaan toimeenpanoon liittyvän ministeriön suunnitelluista toimenpiteestä sitoumuksen täytäntöönpanoksi, sekä Saamelaiskäräjien kommenteista toimenpiteisiin liittyen. Ulkoasianministeriö on pyytänyt Saamelaiskäräjiä päivittämään taulukon omilla näkemyksillään.

Saamelaiskäräjien kokouksen internet-lähetys avattiin 668 kertaa, joiden joukossa oli 116 yksittäistä seuraajaa. Keskimääräinen lähetyksen seuraamisaika oli 1 h 2 min.

Lisätietoja antaa Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio puh. 050 300 1780, tiina.sanila-aikio(at)samediggi.fi