Saamelaiskäräjien hallitus nimesi edustajia sidosryhmätoimintaan

Saamelaiskäräjien hallitus kokoontui 6.6., 8.6. ja 20.6.2016. Kokouksissaan hallitus hyväksyi esityksiä edelleen esitettäviksi Saamelaiskäräjien kolmannelle kokoukselle ja nimesi edustajiaan sidosryhmätoimintaan.

Hallitus nimesi pysyväksi asiantuntijaksi kieliasiain neuvottelukuntaan Saamelaiskäräjien kieliturvasihteerin. Kieliasiain neuvottelukunta on valtioneuvoston asettama kielilain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen (433/2004) mukaisesti oikeusministeriön yhteydessä toimivan kieliasiain neuvottelukunta, ja sen toimikausi on 1.4.2016 – 31.3.2020.

Hallitus nimesi Lapin lastenkulttuuriverkoston ohjausryhmään Saamelaiskäräjien edustajaksi Magreta Saran ja varajäseneksi Sisko Länsmanin. Lapin lastenkulttuuriverkoston toiminta on alkanut Taikalamppu-toiminnasta vuonna 2006. Lapin lastenkulttuuriverkoston toiminnassa mukana ovat Kemi, Kittilä, Kolari, Ranua, Rovaniemi, Sodankylä, Tornio ja Saamelaiskäräjät (Mánnu). Lapin lastenkulttuuriverkoston yleisiä tavoitteita ovat lastenkulttuurin kehittäminen ja toteuttaminen paikallisesti ja alueellisesti. Perustana on yhteisöllinen ja osallistava toiminta, verkostoituminen ja saavutettavuus harvaanasutulla alueella Lapissa. Taiteenalakohtaisesti jatketaan mediaan, sarjakuvaan ja saamelaiseen lastenkulttuuriin liittyvän toiminnan kehittämistä ja toteuttamista. Jokaisella toimijalla on omat erityisalansa, joita kehitetään ja vahvistetaan omalla kohdealueellaan.

Juutua-Tuulispään virkistysmetsän erityisaluesuunnitelma -hanke

Metsähallitus on aloittanut Juutua-Tuulispään virkistysmetsän erityisaluesuunnitelman laatimisen. Erityisaluesuunnitelma laaditaan Inarin Juutua-Tuulispää-alueen virkistysmetsään. Alue siirtyi eduskunnan tekemällä tasesiirtopäätöksellä Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien taseesta liiketoiminnan taseeseen. Alueen metsien hoito ja käyttö on metsätalousyhtiön vastuulla. Retkeilyrakenteiden ylläpidosta vastaa edelleen luontopalvelut.

Metsähallitus pyysi Saamelaiskäräjiä nimeämään edustajan erityisaluesuunnitelmaa laativaan yhteistyöryhmään. Hallitus nimesi yhteistyöryhmään Saamelaiskäräjien edustajaksi Oula Kangasniemen. Kangasniemi toimii samalla Metsähallituksen suunnitteluprosessia varten perustaman Akwé: Kon -työryhmän puheenjohtajana. Hallitus nimesi työryhmän muiksi jäseniksi Anna Morottajan, Leo Aikion ja Raija Lehtolan.

Muita asioita

Lisäksi hallitus käsitteli Utsjoen ja Sirman koululaisten vanhempien vaatimusta rajattoman saamelaiskoulun perustamista alueelleen. Vanhemmat vaativat, että Norjan ja Suomen valtiot yhdessä Saamelaiskäräjien kanssa toteuttavat yhteisen saamelaiskoulun perustamisen. Hallitus päätti viedä asian Saamelaisen Parlamentaarisen Neuvoston (SPN) käsiteltäväksi ja valmisteltavaksi.

Lisätietoja antaa Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio puh. 050 300 1780, tiina.sanila-aikio(at)samediggi.fi