Válggat 2019 | Vaaljah 2019 | Vaal 2019 | Vaalit 2019

Sámedikki jagi 2019 válgalogahallamii ohcan
Sämitige ive 2019 valjâluvâttâlmân ucâlum
Sääʹmteeʹǧǧ eeʹjj 2019 vaal-loǥstõʹǩǩe ooʒʒõõttmõš
Saamelaiskäräjien vuoden 2019 vaaliluetteloon hakeutuminen

Saamelaiskäräjät ilmaisee saamelaisten virallisen kannan

Saamelaisten vaaleilla valitsema parlamentti eli Saamelaiskäräjät on Suomen saamelaisten korkein poliittinen elin, joka edustaa saamelaisia kansallisissa ja kansainvälisissä yhteyksissä. Saamelaiskäräjät toimii oikeusministeriön hallinnonalalla, mutta on itsenäinen valtion viranomaisista.

Saamelaiset Suomessa

Saamelaiset ovat Euroopan unionin alueen ainoa alkuperäiskansaksi tunnustettu kansa. Saamelaisten alkuperäiskansa-asema on vahvistettu Suomen perustuslaissa. Saamelaiset asuvat neljän valtion alueella Suomessa, Norjassa, Ruotsissa ja Venäjällä.

Uutiset

Keskustelutilaisuus saamelaisten totuus- ja sovintoprosessista 17.12.

Keskustelutilaisuus saamelaisten totuus- ja sovintoprosessista Sajoksen…

Saamelaiskäräjien kokousjärjestelyt ja kalastusasiat puhuttivat Inarissa

Inarin keskustelutilaisuudessa esille nousi Saamelaiskäräjien…

Saamelaiskäräjien kokouksen 4/2018 esityslista

Seuraava Saamelaiskäräjien kokous (4/2018) pidetään Saamelaiskulttuurikeskus…

Maarit K. Pieski jäseneksi ja Ulla Magga varajäseneksi rajaesteiden selvittämistyöryhmään

Saamelaiskäräjien hallitus nimesi Maarit K. Pieskin jäseneksi…

Hyvää Suomen itsenäisyyspäivää!

Buori Suoma iehčanasvuođabeaivvi! Šiev Suomâ jiečânâsvuođâpeivi! Šiõǥǥ…

Saamelaiskäräjät haluavat vahvistaa rajat ylittävää kouluyhteistyötä saamelaisalueilla

Norjan, Ruotsin ja Suomen Saamelaiskäräjät avaavat uuden lehden…

Saamelaiskäräjien 21 jäsentä ja neljä varajäsentä valitaan saamelaisten keskuudessa joka neljäs vuosi toimeenpantavilla vaaleilla. Jokaisesta saamelaisten kotiseutualueen kunnasta on valittava vähintään kolme edustajaa Saamelaiskäräjille.

Saamelaiskäräjien kokous asettaa vaalikaudekseen neljä lautakuntaa, saamen kielineuvoston sekä vaalilautakunnan, jonka toimikausi on muita lautakuntia lyhyempi.

Saamelaiskäräjien Flickr-tililtä löydät kuvia mm. Saamelaiskäräjien toiminnasta, jäsenistä ja tapahtumista. Kuvia voi käyttää tiedonvälitystä palveleviin tarkoituksiin hyviä tapoja noudattaen.

Ajankohtaista

Saamelaiskäräjät Twitterissä

Saamelaiskäräjät Facebookissa

Bures boahtin oahpásmuvvat sámegielat oahpahussii!
Tervetuloa tutustumaan saamenkieliseen opetukseen!

Buorit sámegielagat fuolaheaddjit ja fuolaheaddjit, geat lehpet beroštuvvan sámegielas:
Pasila vuođđoskuvlla 1.luohká sámegielat guovttegielat oahpahussii sáhttá fas ohcat ođđajagimánus 2019. Oahpahussii sáhttá ohcat maiddái eará guovlluin oaivegávpogis. Luohkkái ii leat sisabeassaniskkus.
Mii bovdet buohkaid geat leat beroštuvvan sámegielat oahpahusas rabas uvssaid iđđedii ja gáfestallat 10.1.2019 diibmu 8-10. Juos iđitáigi ii heive, oahpaheddjiin ja luohkáin sáhttá boahtit oahpásmuvvat maiddái seamma beaivve diibmu 17-18. Diibmu 18 skuvllas ordnejuvvo buot boahttevaš 1.luohká ohppiide oktasaš dieđihandilálašvuohta Kapealla sáles.
Čujuhus: Pasila vuođđoskuvla, Maistraatintori doaibmabáiki, Maistraatintori 1, Kapealla bealli, luohkká 182.
Váimmolaččat bures boahtin!
Dearvvuođaiguin Milla Pulska, sámegielat luohká oahpaheaddji
Maria Uutaniemi, rektor

***
Hyvät saamenkieliset ja saamen kielestä kiinnostuneet huoltajat,
Pasilan peruskouluun voi hakeutua jälleen tammikuussa 2019 1.luokalle opiskelemaan saamenkielisessä kaksikielisessä opetuksessa. Opetukseen voi hakeutua myös muualta pääkaupunkiseudulta. Luokalle ei ole erillistä pääsykoetta.
Kutsumme kaikki opetuksesta kiinnostuneet saamenkielisen opetuksen avoimien ovien aamuun ja aamukahville 10.1.2019 klo 8-10. Jos aamuaika ei sovi, opettajaan ja luokkaan voi tulla tutustumaan myös samana päivänä klo 17 -18. Klo 18 koulussa järjestetään kaikille tuleville 1.luokan oppilaille yhteinen infotilaisuus Kappelin salissa.
Osoite: Pasila peruskoulu, Maistraatintorin toimipiste, Maistraatintori 1, Kappelin puoli, luokka 182.
Lämpimästi tervetuloa!
terveisin
Milla Pulska, saamenkielisen luokan opettaja
Maria Uutaniemi, rehtori
... See MoreSee Less

13/12/18  ·  

View on Facebook

Sámi skuvlenáššiid oktasašbargoorgána čoahkkima oasseváldit odne Sajosis Anáris: Hannu Kangasniemi, Marita Aikio, Elli-Marja Hetta, Arla Magga, Tiina Sanila-Aikio, Iiris Mäenpää, Miina Seurujärvi ja Ulla Aikio-Puoskari Sámedikkis, Eila Tapiola ja Laura Arola Ohcejogas, Anni-Siiri Länsman ja Marja-Liisa Olthuis Oulu universiteahta Giellagas-instituhtas, Leena Nissilä Oahpahusráđđehusas, Rauni Äärelä-Vihriälä Soađegilis, Tiisu-Maria Näkkäläjärvi ja Katriina Nevakivi Sámi oahppahusguovddážis ja Kari Torikka guovlohálddahusdoaimmahagas. Skype, seaidnegovas Armi Mikkola Oahpahus- ja kulturministeriijas, Eija Ruohomäki Oulus ja Jan Saijets Sámedikkis.

***
Kuvassa Saamelaisten koulutusasiain yhteistyöelimen kokouksen osallistujat tänään Sajoksessa Inarissa: Hannu Kangasniemi, Marita Aikio, Elli-Marja Hetta, Arla Magga, Tiina Sanila-Aikio, Iiris Mäenpää, Miina Seurujärvi ja Ulla Aikio-Puoskari Saamelaiskäräjiltä, Eila Tapiola ja Laura Arola Utsjoelta, Anni-Siiri Länsman ja Marja-Liisa Olthuis Oulun yliopiston Giellagas-instituutista, Leena Nissilä Opetushallituksesta, Rauni Äärelä-Vihriälä Sodankylästä, Tiisu-Maria Näkkäläjärvi ja Katriina Nevakivi Saamelaisalueen koulutuskeskuksesta ja Kari Torikka Lapin aluehallintovirastosta. Skype, valkokankaalla Armi Mikkola Opetus- ja kulttuuriministeriöstä, Eija Ruohomäki Oulusta ja Jan Saijets Saamelaiskäräjiltä.
... See MoreSee Less

12/12/18  ·  

View on Facebook

Vaalilautakunta merkitsee vuoden 2019 vaaliluetteloon ne saamelaiset, jotka olivat äänioikeutettuja saamelaiskäräjien vaaleissa 2015. Kaikkien muiden tulee hakeutua vaaliluetteloon viimeistään kuluvan vuoden loppuun mennessä. Pyyntö vaaliluetteloon merkitsemiseksi tai siitä poistamiseksi tulee tehdä kirjallisesti viimeistään 31.12.2018 ennen kello 16.00.

Oletko kiinnostunut kielipesästä oman lapsesi mahdollisena varhaiskasvatusmuotona? Onko lapsesi kielipesässä ja etsit lisätietoa aiheesta? Tällä sivulla on perustietoa kielipesästä ja kielikylvystä.

Saamelaiskäräjien päätoimisto ja parlamenttisali sijaitsevat Saamelaiskulttuurikeskus Sajoksessa Inarin kirkonkylällä. Suomen saamelaisten parlamenttitaloon voi tutustua osallistumalla Sajoksen järjestämiin opastettuihin kierroksiin.

Sámi Giellagáldu (Saamen Kielikaltio) on saamen kansan yhteinen ja samalla ylin päättävä toimielin saamen kieliä koskevissa asioissa. Saamen kielten normitustyön tulevaisuus on yhä epäselvä pysyvän rahoituksen puuttuessa.

Oktavuohta.com -sivusto tarjoaa saamelaistietoa opetukseen ja muille kiinnostuneille. Sivusto on toimitettu Saamelaiskäräjien ja Opetushallituksen yhteistyönä. Sivusto sisältää tietoja saamelaisten kansallisista symboleista, saamelaisen kulttuurin osa-alueista, saamelaisyhteisöstä ja tapahtumista tekstein, kuvin ja videoin.

Saamelaiskäräjien kokous hyväksyi 24.9.2018 vastuullisen ja eettisesti kestävän saamelaismatkailun toimintaperiaatteet. Eettisten ohjeiden päätavoitteena on poistaa saamelaisuutta hyväksikäyttävä matkailu sekä matkailun kautta leviävä saamelaisia koskeva väärä tieto.

Ennakkosuostumusta suositetaan haettavaksi sellaisille tutkimus- tai muille hankkeille, jotka koskevat tai voivat koskea saamelaisten kulttuuriperintöä ja perinteistä tietoa. Ohjeistuksen mukaisen menettelyn tarkoituksena on turvata saamelaisten alkuperäiskansaoikeuksien toteutuminen, edistää saamelaisten kulttuuriperinnön ja perinteisen tiedon säilymistä ja varmistaa saamelaisten itsemääräämisoikeus omaan kulttuuriperintöönsä ja perinteiseen tietoonsa.