Searvva sámi giellavahkkui!
Uásálist sämikielâi teemaookon!
Vuässõõđ sääʹmǩiõli teeʹmmneäʹttla!
Osallistu saamen kielten teemaviikkoon!
21.-27.10. 2019

Válggat 2019
Vaaljah 2019
Vaal 2019
Vaalit 2019

Uutiset

Dihtosis-hanke pyrkii lisäämään nuorten saamelaistietoisuutta

Euroopan rasismin ja suvaitsemattomuuden vastainen komissio ECRI…

Saamelaiskäräjien yhteisen kielikonferenssin ohjelma julkaistu ja ilmoittautuminen on avattu

Saamelaiskäräjät järjestävät yhdessä 9.-10.10.2019 kieliseminaarin…

Uusi pohjoissaamen kielen työkirja ilmestyi

Uusi pohjoissaamen kielen työkirja GEA-oppikirjasarjaan on ilmestynyt.…

Saamelaiskäräjien hallituksen järjestämät keskustelutilaisuudet jatkuvat lokakuussa

Saamelaiskäräjien hallitus päätti kokouksessaan 28.8.2019…

Saamelaiskäräjien vaaleissa 2.9.-30.9.2019 äänestäminen

Vaaliasiakirjat on postitettu kirjattuna lähetyksenä jokaiselle…

Saamelaiskäräjät ilmoittaa haettavaksi määräaikaisen hallintosuunnittelijan tehtävän

Työ alkaa sopimuksen mukaan ja kestää 31.12.2019 saakka. Suunnittelijan…

Oikeusministeri Henriksson ja Saamelaiskäräjät tapasivat

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson tapasi tänään Saamelaiskäräjien…

Saamelaiskäräjien vaalilautakunnalta toinen kantelu KHO:n virheellisistä päätöksistä

Saamelaiskäräjien vaalilautakunta kanteli 20.08.2019 16:sta…

Saamelaiskäräjien 21 jäsentä ja neljä varajäsentä valitaan saamelaisten keskuudessa joka neljäs vuosi toimeenpantavilla vaaleilla. Jokaisesta saamelaisten kotiseutualueen kunnasta on valittava vähintään kolme edustajaa Saamelaiskäräjille.

Saamelaiskäräjien kokous asettaa vaalikaudekseen neljä lautakuntaa, saamen kielineuvoston sekä vaalilautakunnan, jonka toimikausi on muita lautakuntia lyhyempi.

Saamelaiskäräjien Flickr-tililtä löydät kuvia mm. Saamelaiskäräjien toiminnasta, jäsenistä ja tapahtumista. Kuvia voi käyttää tiedonvälitystä palveleviin tarkoituksiin hyviä tapoja noudattaen.

Ajankohtaista

Saamelaiskäräjät Twitterissä

Saamelaiskäräjät Facebookissa

Uđđâ škovlâkuosij škovlim lii eidu tääl joođoost!
Ođđ škooulkõʹllʼjeeʹji škooultõs lij ååʹn jååʹttmen!
Ođđa skuvlagalledeaddjiid skuvlejupmi lea bárrásiin jođus!
Uusien kouluvierailijoiden koulutus on parhaillaan käynnissä!

Tilaa kouluvierailu oppilaitokseesi: www.nuortenakatemia.fi/kouluvierailulomakkeet/Uđđâ škovlâkuosij škovlim lii eidu tääl joođoost! 😎
Ođđ škooulkõʹllʼjeeʹji škooultõs lij ååʹn jååʹttmen! 💪
Ođđa skuvlagalledeaddjiid skuvlejupmi lea bárrásiin jođus! 🤩
Uusien kouluvierailijoiden koulutus on parhaillaan käynnissä! 😍

Tilaa kouluvierailu oppilaitokseesi: www.nuortenakatemia.fi/kouluvierailulomakkeet/
... See MoreSee Less

16/09/19  ·  

View on Facebook

#Válggat2019 #Vaaljah2019 #Vaal2019 #Vaalit2019

Jienasteaddji sáhttá maid máhcahit poastta sajis iežas válgaáššegirjjiidis persovnnalaččat virgeáigge áigodagas 16.9.-27.9.2019 válgalávdegotti doaimmahahkii. Čujuhus: Sámekulturguovddáš Sajos, Menesjärventie 2 A, 99870 Anár.

***
Poostân pieijâm sajan puáhtá jienâsteijee meiddei macâttiđ valjâäššikirjijdis persovnlávt virgeääigi 16.9.-27.9.2019 valjâlävdikode toimâttâhân. Čujottâs: Sämikulttuurkuávdáš Sajos, Menesjärventie 2 A, 99870 Aanaar.

***
Jiõnsteei vuäitt maaccted še jiõčč jiijjâs vaaläʹššǩiiʹrjid veʹrǧǧäiʹǧǧen äiʹǧǧkõõskâst 16.9.-27.9.2019 vaal-luʹvddkååʹdd konttra. Addrõs: Sääʹmkulttuurkõõskõs Sajos, Menesjärventie 2 A, 99870 Aanar.

***
Äänestäjä voi myös palauttaa postin sijasta omat vaaliasiakirjansa henkilökohtaisesti virka-aikana ajalla 16.9.-27.9.2019 vaalilautakunnan toimistoon. Osoite: Saamelaiskulttuurikeskus Sajos, Menesjärventie 2 A, 99870 Inari.
... See MoreSee Less

15/09/19  ·  

View on Facebook

Saamelaiskäräjävaalit toimitetaan 2.9–30.9.2019. Äänioikeutettuja vaaleissa ovat kaikki ne saamelaiset, jotka on merkitty saamelaiskäräjien vaaliluetteloon.

Oletko kiinnostunut kielipesästä oman lapsesi mahdollisena varhaiskasvatusmuotona? Onko lapsesi kielipesässä ja etsit lisätietoa aiheesta? Tällä sivulla on perustietoa kielipesästä ja kielikylvystä.

Saamelaiskäräjien päätoimisto ja parlamenttisali sijaitsevat Saamelaiskulttuurikeskus Sajoksessa Inarin kirkonkylällä. Suomen saamelaisten parlamenttitaloon voi tutustua osallistumalla Sajoksen järjestämiin opastettuihin kierroksiin.

Sámi Giellagáldu (Saamen Kielikaltio) on saamen kansan yhteinen ja samalla ylin päättävä toimielin saamen kieliä koskevissa asioissa. Sámi Giellagáldu on Saamelaisen Parlamentaarisen Neuvoston (SPN) alaisuudessa toimiva Suomen, Ruotsin ja Norjan Saamelaiskäräjien rahoittama pohjoismainen saamenkielten ammatti- ja resurssikeskus.

Oktavuohta.com -sivusto tarjoaa saamelaistietoa opetukseen ja muille kiinnostuneille. Sivusto on toimitettu Saamelaiskäräjien ja Opetushallituksen yhteistyönä. Sivusto sisältää tietoja saamelaisten kansallisista symboleista, saamelaisen kulttuurin osa-alueista, saamelaisyhteisöstä ja tapahtumista tekstein, kuvin ja videoin.

Saamelaiskäräjien kokous hyväksyi 24.9.2018 vastuullisen ja eettisesti kestävän saamelaismatkailun toimintaperiaatteet. Eettisten ohjeiden päätavoitteena on poistaa saamelaisuutta hyväksikäyttävä matkailu sekä matkailun kautta leviävä saamelaisia koskeva väärä tieto.

Ennakkosuostumusta suositetaan haettavaksi sellaisille tutkimus- tai muille hankkeille, jotka koskevat tai voivat koskea saamelaisten kulttuuriperintöä ja perinteistä tietoa. Ohjeistuksen mukaisen menettelyn tarkoituksena on turvata saamelaisten alkuperäiskansaoikeuksien toteutuminen, edistää saamelaisten kulttuuriperinnön ja perinteisen tiedon säilymistä ja varmistaa saamelaisten itsemääräämisoikeus omaan kulttuuriperintöönsä ja perinteiseen tietoonsa.