Uutiset

Saamenkieliset sosiaali- ja terveydenalan työntekijät kokoontuvat Sajoksessa

Saamenkielisten sosiaali- ja terveydenalan työntekijöiden verkostotapaaminen…

Alle kouluikäisten lastenmateriaalihankkeen päätösjuhla ja materiaalien julkistamistilaisuus Sajoksessa 20.11.

Saamelaiskäräjien kielitoimiston Alle kouluikäisten lastenmateriaalihankkeen…

Duddjonmiella! -tapahtuma kokosi ihmisiä Hettaan

Viime perjantaina 8.11. järjestettiin “Duddjonmiella!” tapahtuma…

Ehdotus saamelaisten totuus- ja sovintokomissioksi valmis

Saamelaisten totuus- ja sovintokomission asettamista koskevat…

Saamelaisasioiden neuvottelupäivillä esillä mm. kulttuuripalvelut ja sote- ja maakuntauudistus

Saamelaisasioiden neuvottelupäivät järjestetään jälleen…

Hae mukaan tai esitä jäsentä  saamelaiskäräjien nuorisoneuvostoon 2020-2021

Haemme nuorisoneuvostoon mukaan aktiivisia, saamelaisasioista…

Keskustelutilaisuus Oulussa 12.11. ja Rovaniemellä 13.11.

Tule keskustelemaan ajankohtaisista asioista! Saamelaiskäräjien…

Saamelaiskäräjien 21 jäsentä ja neljä varajäsentä valitaan saamelaisten keskuudessa joka neljäs vuosi toimeenpantavilla vaaleilla. Jokaisesta saamelaisten kotiseutualueen kunnasta on valittava vähintään kolme edustajaa Saamelaiskäräjille.

Saamelaiskäräjien kokous asettaa vaalikaudekseen neljä lautakuntaa, saamen kielineuvoston sekä vaalilautakunnan, jonka toimikausi on muita lautakuntia lyhyempi.

Saamelaiskäräjien Flickr-tililtä löydät kuvia mm. Saamelaiskäräjien toiminnasta, jäsenistä ja tapahtumista. Kuvia voi käyttää tiedonvälitystä palveleviin tarkoituksiin hyviä tapoja noudattaen.

Ajankohtaista

Saamelaiskäräjät Twitterissä

Saamelaiskäräjät Facebookissa

Leat go gazzame oahpu dahje aitto gárven oahpu dáidda, animašuvnna, gráfalaš dahje filbma suorggis? Walt Disney Animation Studios ohcet oahpahalliid geassái 2020.Taleanta ovdánahttin oahpahallin oaččut erenomáš vejolašvuođa bargat ovttas Disney bagadeddjiin ja guorahallat buot beliid dáidda-, muitalushábmen- ja filbmasuorggis.
www.samediggi.fi/2019/11/21/oza-oahpahallin-walt-disney-animation-studios/?lang=dav

***
Lah-uv jotemin uápuid tâi eidu valmâštum uáppee taiđuu, animaatio, graafâlii teikkâ filmâ syergist? Walt Disney Animation Studios oceh hárjuttâlleid kiäsán 2020. Talent Development -hárjuttâllen tust lii eromâš máhđulâšvuotâ porgâđ oovtâst Disney stivrejeijein já tutkâđ puoh peelijd taaiđâ-, mainâstem- já filmâsyergist.
www.samediggi.fi/2019/11/21/uusa-harjuttallen-walt-disney-animation-studiosan/?lang=an

***
Leäk-a mättʼtõõttmen leʹbe eiʹdde valmstõõvvâm čeäppõõzz, animaatio, grafiikk leʹbe jieʹllikaart sueʹrjest? Walt Disney Animation Studios ååcc mättʼtõõttjid ǩieʹsspoʹdde 2020. Ooddi ooudâsviikkmõš -mättʼtõõttmõõžžâst vuäǯǯak oʹdinakai vueiʹtlvažvuõđ leeʹd tuâjast Disney oʹhjjeeʹjin da tobdstõõttâd pukid čeäppõõzz, mainnâz jååʹđtummuž da jieʹllikaart vueʹssvuuʹdid.
www.samediggi.fi/2019/11/21/oozz-matttoottjen-walt-disney-animation-studioid/?lang=nuo

***
Suoritatko opintoja tai oletko juuri valmistunut taide-, animaatio-, graafiselta tai elokuva-alalta? Walt Disney Animation Studios etsii harjoittelijaa kesälle 2020. Talent Development -harjoittelijana sinulla on erinomainen mahdollisuus työskennellä yhdessä Disneyn ohjaajan kanssa ja tutustua taiteen, tarinankerronnan ja elokuva-alan eri puoliin.
www.samediggi.fi/2019/11/21/apply-as-an-intern-at-walt-disney-animation-studios/?lang=en
... See MoreSee Less

21/11/19  ·  

View on Facebook

Buori Máná vuoigatvuođaid beaivvi!
Pyeri Párnáá vuoigâdvuođâi peivi!
Šiõǥǥ Päärna vuõiggâdvuõđi peeiʹv!
Hyvää Lapsen oikeuksien päivää!

#mánávuoigatvuođat #párnáávuoigâdvuođah #päärnavuõiggâdvuõđ #lapsenoikeudet
... See MoreSee Less

20/11/19  ·  

View on Facebook

Saamelaiskäräjät tuottaa ja rahoittaa saamenkielisiä oppimateriaaleja esi- ja perusopetuksen, lukioiden, ammatillisen ja aikuiskoulutuksen tarpeisiin. Täältä pääset selaamaan ja tilamaan saamenkielistä oppimateriaalia.

Saamelaiskäräjien päätoimisto ja parlamenttisali sijaitsevat Saamelaiskulttuurikeskus Sajoksessa Inarin kirkonkylällä. Suomen saamelaisten parlamenttitaloon voi tutustua osallistumalla Sajoksen järjestämiin opastettuihin kierroksiin.

Sámi Giellagáldu (Saamen Kielikaltio) on saamen kansan yhteinen ja samalla ylin päättävä toimielin saamen kieliä koskevissa asioissa. Sámi Giellagáldu on Saamelaisen Parlamentaarisen Neuvoston (SPN) alaisuudessa toimiva Suomen, Ruotsin ja Norjan Saamelaiskäräjien rahoittama pohjoismainen saamenkielten ammatti- ja resurssikeskus.

Oktavuohta.com -sivusto tarjoaa saamelaistietoa opetukseen ja muille kiinnostuneille. Sivusto on toimitettu Saamelaiskäräjien ja Opetushallituksen yhteistyönä. Sivusto sisältää tietoja saamelaisten kansallisista symboleista, saamelaisen kulttuurin osa-alueista, saamelaisyhteisöstä ja tapahtumista tekstein, kuvin ja videoin.

Saamelaiskäräjien kokous hyväksyi 24.9.2018 vastuullisen ja eettisesti kestävän saamelaismatkailun toimintaperiaatteet. Eettisten ohjeiden päätavoitteena on poistaa saamelaisuutta hyväksikäyttävä matkailu sekä matkailun kautta leviävä saamelaisia koskeva väärä tieto.

Ennakkosuostumusta suositetaan haettavaksi sellaisille tutkimus- tai muille hankkeille, jotka koskevat tai voivat koskea saamelaisten kulttuuriperintöä ja perinteistä tietoa. Ohjeistuksen mukaisen menettelyn tarkoituksena on turvata saamelaisten alkuperäiskansaoikeuksien toteutuminen, edistää saamelaisten kulttuuriperinnön ja perinteisen tiedon säilymistä ja varmistaa saamelaisten itsemääräämisoikeus omaan kulttuuriperintöönsä ja perinteiseen tietoonsa.