Käräjät-2048px-24

Sámedikki čoahkkin | Sämitige čuákkim
Sääʹmteeʹǧǧ sååbbar | Saamelaiskäräjien kokous
24.9.2018 | 10:00 | Sajos, Anár | Aanaar | Aanar | Inari

_MG_5056-3

Saamelaiskäräjät ilmaisee saamelaisten virallisen kannan

Saamelaiskäräjät on Suomen saamelaisten korkein poliittinen elin, joka edustaa saamelaisia kansallisissa ja kansainvälisissä yhteyksissä. Saamelaiskäräjät toimii oikeusministeriön hallinnonalalla, mutta on itsenäinen valtion viranomaisista.

Saamelaiset Suomessa

Saamelaiset ovat Euroopan unionin alueen ainoa alkuperäiskansaksi tunnustettu kansa. Saamelaisten alkuperäiskansa-asema on vahvistettu Suomen perustuslaissa. Saamelaiset asuvat neljän valtion alueella Suomessa, Norjassa, Ruotsissa ja Venäjällä.

Uutiset

,

Saamelaiskäräjät järjestää valmistautumispäivän auktorisoidun kääntäjän tutkintoon 5.10.

Saamenkielisiä auktorisoituja kääntäjiä on määrällisesti…
,

Tule keskustelemaan ajankohtaisista asioista Karesuvantoon maanantaina 8.10.

Saamelaiskäräjien hallituksen järjestämät keskustelutilaisuudet…

Saamelaiskäräjien 21 jäsentä ja neljä varajäsentä valitaan saamelaisten keskuudessa joka neljäs vuosi toimeenpantavilla vaaleilla.

Saamelaiskäräjien Flickr-tililtä löydät kuvia mm. Saamelaiskäräjien toiminnasta, jäsenistä ja tapahtumista. Kuvia voi käyttää tiedonvälitystä palveleviin tarkoituksiin hyviä tapoja noudattaen.

Mâŋŋa jõnn saǥstõõllâm Sääʹmteeʹǧǧ sååbbar heelǥii halltõõzz eʹtǩǩõshämmaz sääʹmteʹǧǧlääʹjj muʹttma. Sååbbar jiõnsti tuʹmmstõõǥǥâst koolm vuâra. Mââimõsân jiõnsteš halltõõzz eʹtǩǩõõzzâst heelǥeed eʹtǩǩõshämmaz da Jan Saijets eʹtǩǩõõzzâst oudlded tuejjeed muttsid eʹtǩǩõshämmsa jiõni 11-8 (õhtt kuâras jiõnn). www.samediggi.fi/2018/09/25/saamtegg-ij-priimmam-etkkoshammaz-saamtegglaajj-muttma/?lang=nuo

Vijđes savâstâllâm maŋa Sämitige čuákkim hilgoi haldâttâs oovdânpyehtimhammiittâs sämitiggelaavâ nubásmitmân. Čuákkim jienâstij miärádâsâst kulmii. Majemužžân jienâstii stiivrâ iävtuttâsâst hilgođ oovdânpyehtimhammiittâs já Jan Saijets iävtuttâsâst vaattâđ toohâđ nubástusâid oovdânpyehtimhammiittâsân puáđusin 11 – 8 (ohtâ kuárus jienâ). www.samediggi.fi/2018/09/25/samitigge-ij-tuhhiittam-oovdanpyehtimhammiittas-samitiggelaava-nubasm...
... See MoreSee Less

25/09/18  ·  

View on Facebook

Viiddis ságastallama maŋŋá Sámedikki dievasčoahkkin hilggui ráđđehusa hámusevttohusa sámediggelága nuppástuhttimis. Čoahkkimis jienastuvvui mearrádusas golbmii. Maŋimužžan jienastuvvui stivrra evttohusas ahte hámusevttohusa galgá hilgut ja Jan Saijetsa evttohusas ahte galgá eaktudit ahte hámusevttohussii dahkkojuvvojit nuppástusat jienain 11-8 (okta guoros jietna). www.samediggi.fi/2018/09/25/samediggi-ii-dohkkehan-hamusevttohusa-samediggelaga-nuppastuhttimis/?...

Laajan keskustelun jälkeen Saamelaiskäräjien kokous hylkäsi hallituksen esitysluonnoksen saamelaiskäräjälain muuttamiseksi. Kokous äänesti päätöksestä kolmesti. Viimeisenä äänestettiin hallituksen esityksestä hylätä esitysluonnos ja Jan Saijetsin esityksestä edellyttää tehtäväksi muutoksia esitysluonnokseen tuloksin 11 – 8 (yksi tyhjä ääni). www.samediggi.fi/2018/09/25/saamelaiskarajat-ei-hyvaksynyt-esitysluonnosta-saamelaiskarajalain-mu...
... See MoreSee Less

25/09/18  ·  

View on Facebook

Saamelaiskäräjien päätoimisto ja parlamenttisali sijaitsevat Saamelaiskulttuurikeskus Sajoksessa Inarin kirkonkylällä. Suomen saamelaisten parlamenttitaloon voi tutustua osallistumalla Sajoksen järjestämiin opastettuihin kierroksiin.

Kuáti.fi on saamelaiskäräjien ylläpitämä saamenkielinen varhaiskasvatusmateriaalipankki.

Saamelaiskäräjien kokous asettaa vaalikaudekseen neljä lautakuntaa, saamen kielineuvoston sekä vaalilautakunnan, jonka toimikausi on muita lautakuntia lyhyempi.

Oktavuohta.com -sivusto tarjoaa saamelaistietoa opetukseen ja muille kiinnostuneille. Sivusto on toimitettu Saamelaiskäräjien ja Opetushallituksen yhteistyönä.