Uutiset

Saamelaiskäräjät esittää Suomen valtiolle Teno-sopimuksen irtisanomista

Saamelaiskäräjät esittää Suomen valtiolle, että se irtisanoo…

Raportti rajat ylittävästä kouluyhteistyöstä julkistettiin

Esihankkeen raportti ”Rajaton saamelaisopetus” julkistettiin…

Saamelaiskäräjät osallistuu Madridin ilmastokonferenssiin

Saamelaiskäräjät osallistuu Madridissa 2.-13.12 pidettävään…

Hyvää Suomen itsenäisyyspäivää!

Buori Suoma iehčanasvuođabeaivvi! Šiev Suomâ jiečânâsvuođâpeivi! Šiõǥǥ…
Kuva: Anja Vest / Sámediggi

Ehdotus saamelaisten totuus- ja sovintokomission asettamiseksi julkaistu

Saamelaiskäräjien hallitus käsitteli saamelaisten totuus-…

Saamelaiskäräjien 21 jäsentä ja neljä varajäsentä valitaan saamelaisten keskuudessa joka neljäs vuosi toimeenpantavilla vaaleilla. Jokaisesta saamelaisten kotiseutualueen kunnasta on valittava vähintään kolme edustajaa Saamelaiskäräjille.

Saamelaiskäräjien kokous asettaa vaalikaudekseen neljä lautakuntaa, saamen kielineuvoston sekä vaalilautakunnan, jonka toimikausi on muita lautakuntia lyhyempi.

Saamelaiskäräjien Flickr-tililtä löydät kuvia mm. Saamelaiskäräjien toiminnasta, jäsenistä ja tapahtumista. Kuvia voi käyttää tiedonvälitystä palveleviin tarkoituksiin hyviä tapoja noudattaen.

Ajankohtaista

Saamelaiskäräjät Twitterissä

Saamelaiskäräjät Facebookissa

Sámediggi háliida guhkes áigge čovdosiid giellabeassedoaimma sihkkarastima várás – ii váldde giellabeassedoaimma lágideami vuollái.

”Giellabeassedoaibma lea erenomáš dehálaš ja sávan, ahte dálá doaibmit sáhttet joatkit, dassážiigo mis leat guhkes áigge čovdosat dillái. Sávan, ahte dárbbu miel gielddat guddet vásttu giellabeassedoaimma joatkašuvvamis”, muitala ságajođiheaddji Sanila-Aikio.

***
Sämitigge haalijd kuhesáigásijd čuávdusijd kielâpiervâltooimâ turviimân – ij vääldi kielâpiervâltooimâ ornimnáál.

”Kielâpiervâltoimâ lii eromâš tehálâš já mun tuáivum, ete tááláá tuáimeeh pasteh juátkiđ, tassaaš ko mist láá kuhesáigásiih čuávduseh tilán. Mun tuáivum, ete táárbu mield kieldah kyeddih ovdâsvástádâs kielâpiervâltooimâ jotkuuvâšvuođâst”, iätá saavâjođetteijee Sanila-Aikio.

***
Sääʹmteʹǧǧ haaʹlad kuʹǩesäiggsaž čåuddmõõžžid ǩiõllpieʹsstuåim staanmõʹšše – ij vääʹld ǩiõllpieʹsstuåim jäʹrjstemnalla.

”Ǩiõllpieʹsstuåimm lij samai tääʹrǩes tuåimm da tuäivam, što ânnʼjõž tuåimmjeei vuäiʹtte juäʹtǩǩed, sa meeʹst lie kuʹǩesäiggsaž čåuddmõõžž. Tuäivam, što taarb mieʹldd kååʹdd vaʹsttee ǩiõllpieʹsstuåim juätkkjummšest”, ceälkk saaǥǥjååʹđteei Sanila-Aikio.

***
Saamelaiskäräjät haluaa pitkäaikaisia ratkaisuja kielipesätoiminnan turvaamiseksi – ei ota kielipesätoimintaa järjestettäväksi.

”Kielipesätoiminta on erittäin tärkeää ja toivon, että nykyiset toimijat voivat jatkaa, kunnes meillä on pitkäaikaisia ratkaisuja tilanteeseen. Toivon, että tarvittaessa kunnat kantavat vastuuta kielipesätoiminnan jatkuvuudesta”, sanoo puheenjohtaja Sanila-Aikio.
... See MoreSee Less

12/12/19  ·  

View on Facebook

Saamelaiskäräjät tuottaa ja rahoittaa saamenkielisiä oppimateriaaleja esi- ja perusopetuksen, lukioiden, ammatillisen ja aikuiskoulutuksen tarpeisiin. Täältä pääset selaamaan ja tilamaan saamenkielistä oppimateriaalia.

Saamelaiskäräjien päätoimisto ja parlamenttisali sijaitsevat Saamelaiskulttuurikeskus Sajoksessa Inarin kirkonkylällä. Suomen saamelaisten parlamenttitaloon voi tutustua osallistumalla Sajoksen järjestämiin opastettuihin kierroksiin.

Sámi Giellagáldu (Saamen Kielikaltio) on saamen kansan yhteinen ja samalla ylin päättävä toimielin saamen kieliä koskevissa asioissa. Sámi Giellagáldu on Saamelaisen Parlamentaarisen Neuvoston (SPN) alaisuudessa toimiva Suomen, Ruotsin ja Norjan Saamelaiskäräjien rahoittama pohjoismainen saamenkielten ammatti- ja resurssikeskus.

Oktavuohta.com -sivusto tarjoaa saamelaistietoa opetukseen ja muille kiinnostuneille. Sivusto on toimitettu Saamelaiskäräjien ja Opetushallituksen yhteistyönä. Sivusto sisältää tietoja saamelaisten kansallisista symboleista, saamelaisen kulttuurin osa-alueista, saamelaisyhteisöstä ja tapahtumista tekstein, kuvin ja videoin.

Saamelaiskäräjien kokous hyväksyi 24.9.2018 vastuullisen ja eettisesti kestävän saamelaismatkailun toimintaperiaatteet. Eettisten ohjeiden päätavoitteena on poistaa saamelaisuutta hyväksikäyttävä matkailu sekä matkailun kautta leviävä saamelaisia koskeva väärä tieto.

Ennakkosuostumusta suositetaan haettavaksi sellaisille tutkimus- tai muille hankkeille, jotka koskevat tai voivat koskea saamelaisten kulttuuriperintöä ja perinteistä tietoa. Ohjeistuksen mukaisen menettelyn tarkoituksena on turvata saamelaisten alkuperäiskansaoikeuksien toteutuminen, edistää saamelaisten kulttuuriperinnön ja perinteisen tiedon säilymistä ja varmistaa saamelaisten itsemääräämisoikeus omaan kulttuuriperintöönsä ja perinteiseen tietoonsa.