joki.jpg
Sää´mte´ǧǧ | Saamelaiskäräjät
Sajos | FI–99870 INARI
tel +358-(0)10 839 3100
info(at)samediggi.fi
Ouddseidd arrow Tuejjumuš arrow Nuõri čeäppvuõđpei´vv arrow Sää´mnuõri čeä´ppvuõđpei´vv
Sää´mnuõri čeä´ppvuõđpei´vv PDF Tulosta

Eeʹjj 2018 šlaai lie musikk da "tubettem"

 

sndd-2018.jpg  

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeiʹvv lij Vuõccust 12.4.2018 da teeʹmmen liâ MUSIKK da TUBETTEM. Obb šõddmõõžž teeʹmmen lij Nuõrr kuʹlttuur -teeʹm mieʹldlanji ”JIÕČČAN JIÕNN”.

 

Mikkelist 25.-27.5.2018 jäʹrjsted Nuõrr Kulttuur šõddmõš SOUNDS, koozz sääʹmnuõri eeʹttǩeeid vaʹlljee Vuõccust.

 

Tubettem-šlaai čõõđtummša vuässââtt še SAKKi virtuaalškooul Arktista pedagogiikkaa -haʹŋǩǩõs. Kååʹtt jääʹrjast teeʹmest õhttsaž ougglõs-škooultõõzzpoodd uʹčteeʹlid da škooulniiʹǩǩid. Mieʹldd lij tâʹl peäggtum TUBBTEEI, kååʹtt oudd viiŋkid škooulniiʹǩǩi jiijjâs videoi raajjmõʹšše. Tääʹrǩab teâđaid vuõltteep eeʹjj aalǥâst.  

 

 

 

 

 

 

      logo_2012_pieni.jpg

 

   

Logo: Tanja Sanila

 

 

Sääʹmteʹǧǧ reäšš piirieeʹjji õhttsažtuâjast sääʹmvuuʹd kooʹddi da pääiklaž sääʹmorganisaatiaivuiʹm sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeeiʹv (sámenuoraid dáiddadáhpáhus).

 

Čeäʹppvuõđpeiʹvv ri➞ât vuâreeʹjji jeeʹres kooʹddin da tõõzz kååččât puk sääʹmǩiõl leʹbe sääʹmǩiõllsaž mättʹtõõzzâst åårrai päärnaid da nuõrid. Vuässõõttmõš škoouli åålǥbeäʹlnn lij še vuäittmõõžž mieʹlddsaž.

 

Čeäʹppvuõđpeeiʹv liâ kaggâm mäŋggsid ođđ čieʹppid da vuässõõttmõš tõõzz lij leämmaž pâi mieʹrr mieʹldd šiõǥǥ. Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeiʹvv kooll väʹlddkååddlaž Nuõri Kulttuur –poʹdde vuʹvddkooʹddi čeäʹppvuõđpeeiʹvi veʹrddeemnallšem tobddõõttmõʹššân (musiikk, teaʹtter leʹbe pleässjumuš). Sääʹmčeäʹppvuõđpeeiʹvi šlaai liâ leämmaž pâi siõmmna jeeʹresnallšem väʹlddkååddl➠šlaajin.

 

Ri➞ji miõlâst lij leämmaž vääžnai tueʹrjjeed tõn staarjõõttâmtuåimmjumuužž, mii sääʹmnuõrid lij tobddâmnallšemda mõõnn jäänmõsân staarjõõđât. Tõʹnt juõiʹkk da laaul liâ leämmaž šlaajjân tääuʹjab ku jeeʹrab. Musiikkčuäjtõõzz liâ leämmaž še siâssum da tõõi valmštumuš lij šõddääm uʹcc, čårrsiidi škooulin veäʹlkõsnallšem staarjõõttâmtuåimmjumuužž. Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeivva jeät leäkku haaluum čõõnnâd nuõrid tåʹlǩ äʹrbbvuõđi kâʹddmõʹšše, leša še jeeʹres čeäppõsšlaai liâ vaajtõõll’lânji mieʹldd.

   

kortti_2014.jpg

Käärt: Pinja Pieski 2014

 

 

 

 

 

 

 

Raportti 2016 - Raporta jagi 2016 dáhpáhusas Anáris

Raporta jagi 2015 dáiddadáhpáhusas Ohcejogas.

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeeiʹvin 2015 Uʹccjokknjääʹlm škooulǩõõskõõzzâst 

Sääʹmnuõri čeäppvuõđpeiʹvv 2014 - Raportti Sodankylän tapahtumasta 2014

Raporta Heahtás 2013 - Raportti Hetan tapahtumasta

Raporta Sajosis 2012 - Raportti Sajoksen tapahtumasta 2012 

Raporta Ohcejogas / Raportti Utsjoen tapahtumasta 2011

Raporta Roavvenjárggas - Raportti Roin tapahtumasta 2010

Sää´mnuõri čeäppvuõđpei´vv 2010: Ǩiõčč snimldõõǥǥid tä´st.

Raporta Vuohču dáhpáhusas / Raportti Vuotson tapahtumasta 2009

Raporta Heahtá dáhpáhusas / Raportti Hetan tapahtumasta 2008

Raporta Ohcejoga dáhpáhusas / Raportti Utsjoen tapahtumasta 2007

Raporta Anára dáhpáhusas / Raportti Inarin tapahtumasta 2006 

Raporta Vuohču dáhpáhusas / Raportti Vuotson tapahtumasta 2005  

 

2012_kortti_pieni.jpg

 Käärt: Tanja Sanila

 

 

 

 


 

 

Viimeksi päivitetty ( 19.12.2017 )