lasta_2-12.jpg
Sámediggi | Saamelaiskäräjät
Sajos | FI–99870 INARI
tel +358-(0)10 839 3100
info(at)samediggi.fi
Etusivu arrow Toiminta
Toiminta

Saamelaiskäräjien tehtävänä on hoitaa saamelaisten omaa kieltä ja kulttuuria sekä heidän asemaansa alkuperäiskansana koskevat asiat. Tehtäviinsä kuuluvissa asioissa Saamelaiskäräjät voi tehdä viranomaisille aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja. Näissä asioissa Saamelaiskäräjät käyttää lisäksi päätösvaltaa siten kuin sitä koskevassa laissa tai muualla lainsäädännössä säädetään.

 

Saamelaiskäräjien toimintaa säädetään saamelaiskäräjälaissa (974/95 myöhempine muutoksineen) ja –asetuksessa (1727/95), saamen kielilaissa (1086/03) ja valtioneuvoston asetuksessa saamen kielilain täytäntöönpanosta (108/04) sekä muualla lainsäädännössä säädetyillä ja määrätyillä lailla ja asetuksilla. Edellä mainittujen lisäksi toiminnassa sovelletaan Saamelaiskäräjien omaa työjärjestystä.

 

 wimme1.gif