kuura.jpg
Sää´mte´ǧǧ | Saamelaiskäräjät
Sajos | FI–99870 INARI
tel +358-(0)10 839 3100
info(at)samediggi.fi
Ouddseidd arrow Tuejjumuš arrow Kulttuur tuärjjõs
Sää´mǩiõllsa kulttuur da sää´morganisaatiai tuåimmjumuužž tu PDF Tulosta

Sää´mtee´ǧǧ kulttuurlu´vddkå´dd juâkk piiriee´jji valdia mä´hssemplaanâst (vä´lddklass 29, mätt’tõsministeria) sää´mǩiõllsa kulttuur da sää´morganisaatiai tuåimmjumuužž tue´rjjumu´šše čuä´jtum mie´rrtie´ǧǧ.

 


Mie´rrtie´ǧǧest jue´jjet piiriee´jji ooccmõõžžâst veä´ǩǩvuõđid sää´mčeäppõõzz da –kulttuur jee´res vuu´did di sää´morganisaatiaid. Mie´rrtie´ǧǧ jue´ǩǩemvuâđ liâ meä´rtõllum sää´mtee´ǧǧ tuâjjriâššmõõžžâst. Tuâjjriâššmõõžž mie´ldd veä´ǩǩvuõđid miõttât vuõss’sââ´jest kultturveä´ǩǩvuõttân mâ´te projektveä´ǩǩvuõttân da reâuggamveä´ǩǩteä´ǧǧen di sää´morganisaatiai tuåimmjem-veä´ǩǩvuõttân da čõõđtemtuärjjõssân. Lââ´ssen lu´vddkå´dd vuäitt miõttâd notta ooccmõõžž še spesialnallšem kulttuurciist.

 

KULTTURVEÄ´ǨǨVUÕĐI OOCCÂMI´LMMTÕS

KMR_2018

 

 

VUÄ´PPÕÕZZ

Teknlaž vu’äppõõzz

 

OOCCÂMBLAAŊK

Õhttõõzztuåimmjemveä ´ǩǩvuõtt Proje´kttveä ´ǩǩvuõtt 

Reâuggamveä´ǩǩteä´ǧǧ 

Proje´ktveä´ǩǩvuõtt 

 

 

Viimeksi päivitetty ( 26.10.2017 )
Lue lisää...
 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

wimme1.gif