tunturi_2.jpg
Sää´mte´ǧǧ | Saamelaiskäräjät
Sajos | FI–99870 INARI
tel +358-(0)10 839 3100
info(at)samediggi.fi
Ouddseidd arrow Čõõđtumuužž arrow Mätt’temaunnâz
Sääʹmǩiõllsa mätt’temaunnâz PDF Tulosta

Sääʹmteʹǧǧ rääjj da teäggad sääʹmǩiõllsaid mätt’temaunnsid maaddârmätt’tõõzz, vuâđđmätt’tõõzz, lookkjiškoouʹl, ämmatlaž da vuõrâsoummiškoouʹl’jem taarbšumuʹšše. Sääʹmteʹǧǧ lij raajjâm piirieeʹjji taʹrǩǩeemnallšem kõõʹǩǩab äiʹǧǧkõõsk plaan, koon mieʹlddšânji aunnsid puuʹt’tet.

 

Lââʹssteâđaid mätt’temaunnsin, puuʹttõsplaanin da teäggtõõžžâst oudd Sääʹmteeʹǧǧi škoouʹltõs- da mätt´temaaunâskoontâr Aanrest, Sajos, 99870 Aanaar.  


Aanarsääʹmǩiõllsa mättʼtemaunnâz

 

Nuõrttsääʹmǩiõllsa mättʼtemaunnâz

 

Tâʹvvsääʹmǩiõllsa mättʼtemaunnâz

 

Mättʼtem-materiaal interneeʹttest

 

Opettajan materiaalit 

Viimeksi päivitetty ( 28.09.2017 )
 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

sauvojat.gif