Saamelaiskulttuurikeskus Sajos
Sajos | FI–99870 INARI
tel +358-(0)10 839 3168
sajos(at)samediggi.fi

 kongressiesite.jpg 

saameesite.jpg

 sttsajossoljuweb.jpg 

instagram.png

facebook.png

twitter.png

tripadvisor.png
WeAremicrobiome

 
WeAremicrobiome suolistotutkimuksen tutkijat 20.9. klo 9-17.00 Sajoksessa - Tilaisuus on kaikille avoin ja tapahtumaan osallistujille on tarjolla pullakahvit.

Saamelainen, tule tapaamaan WeAremicrobiome suolistotutkimuksen tutkijoita Sajokseen huomenna keskiviikkona 20.9. klo 9:00-17:00! Tilaisuus on avoin kaikille ja tapahtumaan osallistujille on tarjolla pullakahvit. Paikan päällä voi kysyä lisätietoa, osallistua tutkimukseen, keskustella tutkimukswn eettisistä näkökulmista tai tulla muuten vain juttelemaan tutkijoiden kanssa. Tervetuloa!

Kansainvälisen WeAreMicrobiome-tutkimuksen tarkoitus on selvittää minkälainen terveiden aikuisten suoliston bakteerilajisto on ympäri maailmaa ihmisillä, joilla on erilainen ruokavalio ja elintavat. Tietoa voidaan mahdollisesti käyttää tulevaisuudessa terveyden edistämiseen esim. ravinto- ja elintapasuositusten kautta. Samalla haluamme varmistaa mikrobiperimämme säilymisen jälkipolville. Useissa aikaisemmissa tutkimuksissa on keskitytty eri maiden valtaväestöön ja pienemmät ihmisryhmät ovat jääneet huomiotta. Tässä tutkimuksessa mukana on monia alkuperäiskansoja, kuten Inuiteja ja Hadza-metsästäjäkeräilijöitä. Haluamme Suomen osuuteen mukaan myös saamelaisia, jotta myös oma alkuperäiskansamme tulisi edustetuksi!
Tutkimuksessa otamme ulostenäytteen, josta selvitetään suoliston bakteerilajisto. Osallistuja saa tulosten valmistuttua halutessaan kotiinsa selkokielisen kirjeen, jossa kerrotaan hänen mikrobiomistaan. Otamme lisäksi sylkinäytteen, josta selvitetään osallistujan perimä. Saamelaisten on kuitenkin mahdollista kieltäytyä antamasta sylkinäytettä, jos he eivät halua perimäänsä selvitettävän. Osallistuja saa 20€ S-ryhmän lahjakortin korvauksena mahdollisesti aiheutuvista matkakuluista. Lisäksi olemme valmiita järjestämään saamelaisille lähitulevaisuudessa ilmaisia luentoja suoliston terveydestä ja mikrobiomista, jos kiinnostusta löytyy riittävästi. Tutkimuksen tulokset julkaistaan tieteellisissä julkaisuissa 2018 alkaen. Linkit julkaisuihin ilmoitetaan nettisivuillamme.
Tutkimus on MIT:n tutkimus, joka toteutetaan yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa. Lisätietoja tutkimuksesta löytyy osoitteesta wearemicrobiome.wordpress.com. 
 
Saamen käsityöpajan ohjaaja

Sajoksessa järjestetään viidettä kesää saamenkäsitöiden työpajoja. Käsityöpajan ohjaajan työhön kuuluu opastaa asiakkaita saamenkäsitöiden teossa ja kertoa saamenkäsitöiden historiasta ja perinteistä sekä omista käsityötavoistaan. Käsityöpajan ohjaajan työpaikka sijaitsee Saamelaiskulttuurikeskus Sajoksessa Inarissa. Työ alkaa 12.6.2017 ja kestää 11.8.2017 saakka. Tehtävän menestyksellistä hoitamista edesauttaa soveltuva koulutus, saamenkielen sekä englanninkielen taito. Eduksi luetaan muiden kielien taito. Palkkaus määräytyy Saamelaiskäräjien palkkausjärjestelmän vaativuustason VII/III mukaisesti (peruspalkka 1545,10 euroa/kk). Peruspalkan lisäksi maksetaan 24 %:n saamelaisalueen lisä ja työkokemuksen mukaan määräytyvät kokemuslisät. Hakemukset liitteineen tulee toimittaa 19.5.2017 klo 16 mennessä Saamelaiskulttuurikeskus Sajokseen osoitteelle Sajos, 99870 Inari tai sajos(at)samediggi.fi. Lisätietoja työstä antaa markkinointipäällikkö Katariina Guttorm, Tämä sähköpostiosoite on suojattu roskapostia vastaan, aseta javascripttuki päälle nähdäksesi osoitteen. , puh. 010 839 3109. Sajoksen toimintaan voi tutustua osoitteessa www.sajos.fi 
 
Laitoshuoltajan vuorotteluvapaan sijainen

 

Sajos hakee laitoshuoltajan vuorotteluvapaan sijaista

 

Sijaisuus on ajalle 21.8. – 16.2.2018. Sijaiseksi valittavan tulee täyttää vuorotteluvapaalain (1305/2002) mukaiset ehdot.

 

Laitoshuoltajan tehtävänä on huolehtia Sajoksen tilojen päivittäisestä siivoamisesta ja lisäksi tarpeen mukaan avustaa siellä järjestettävien kokousten ja tapahtumien käytännön järjestelyissä. Työn menestyksellistä hoitamista edesauttavat laitoshuoltajan tutkinto tai vastaava ja riittävä kokemus uudenaikaisten julkisten tilojen siivouksesta sekä hyvät vuorovaikutustaidot ja joustava työote.

 

Palkkaus määräytyy saamelaiskäräjien palkkausjärjestelmän vaativuustason VII/II mukaan, peruspalkka 1682,61€  euroa/kk, minkä lisäksi maksetaan 24 %:n saamelaisalueen lisä ja työkokemuksen mukaan määräytyvät kokemuslisät. Hakemukset liitteineen tulee toimittaa 3.8.2017 klo 16.00 mennessä osoitteella: Saamelaiskulttuurikeskus Sajos, 99870 Inari. Lisätietoja antaa markkinointipäällikkö Katariina Guttorm, puh. 010 839 3109. Sajoksen toimintaan voi tutustua nettiosoitteessa www.sajos.fi

  
 
Merja Aletta Ranttilan 35-vuotisjuhlanäyttely Sajoksessa kesällä 2017
 
Kuvaohjeistus koskien saamelaisia ja saamelaiskulttuuria
Kuvaohjeistus
 
Informaatiota ja hankekonsultaatiota – Interreg Pohjoinen, osa-ohjelma Sápmi

 

  

Pohjoinen–ohjelma tukee rajat ylittävää yhteistyötä koko Sápmin alueella. Nyt teillä on mahdollisuus saada tietoa mm. siitä, millaista toimintaa voidaan ohjelmasta rahoittaa. Voitte myös esitellä meille hanke-ideanne ja varata tätä varten konsultaatioajan.

Paikka: Sajos, Inari

Aika: 27.helmikuuta 2017 klo 12-16

Ilmoittaudu ja varaa konsultaatioaika lähettämällä sähköpostia joko ian.jawahir@tromsfylke tai Tämä sähköpostiosoite on suojattu roskapostia vastaan, aseta javascripttuki päälle nähdäksesi osoitteen. viimeistään 20.helmikuuta. Tilaisuus alkaa yhteisellä lounaalla. Tervetuloa.

 

 

 

Saamelaiskulttuuri-juhlarahan suunnittelukilpailu avattiin Inarissa 6.2.

 

Saamelaiskulttuuri-juhlarahan suunnittelukilpailu avattiin virallisesti 6.2. saamelaismuseo Siidassa Inarissa osana saamelaisten kansallispäivän juhlaohjelmaa. Kilpailun avajaissanoissa Suomen Rahapajan toimitusjohtaja Jonne Hankimaa kertoi tulevan juhlarahan esittelevän ja juhlistavan saamelaisten ainutlaatuista kulttuuria.

https://www.suomenrahapaja.fi/fin/news/Saamelaiskulttuuri

 

 

 
Syyskuu 2017
20.09.2017: WeAremicrobiome
Elokuu 2017
Heinäkuu 2017
Huhtikuu 2017
Helmikuu 2017
Syyskuu 2016
Heinäkuu 2016
Toukokuu 2016
Huhtikuu 2016
Maaliskuu 2016
Helmikuu 2016
Tammikuu 2016
Joulukuu 2015
Marraskuu 2015
Lokakuu 2015
Syyskuu 2015
Elokuu 2015
Heinäkuu 2015
Kesäkuu 2015
Toukokuu 2015
Huhtikuu 2015
Maaliskuu 2015
Helmikuu 2015
Tammikuu 2015
Joulukuu 2014
Marraskuu 2014
Lokakuu 2014
Syyskuu 2014
Elokuu 2014
Heinäkuu 2014
Kesäkuu 2014
Lokakuu 2014
Kesäkuu 2014
Toukokuu 2014
Huhtikuu 2014
Maaliskuu 2014
Helmikuu 2014
Tammikuu 2014
Joulukuu 2013
Marraskuu 2013
Lokakuu 2013
Syyskuu 2013
Elokuu 2013
Heinäkuu 2013
Kesäkuu 2013
Toukokuu 2013
Huhtikuu 2013
Maaliskuu 2013
Helmikuu 2013
Tammikuu 2013
Joulukuu 2012
Lokakuu 2012
Elokuu 2012
Kesäkuu 2012
Huhtikuu 2012
Maaliskuu 2012
Tammikuu 2012
Joulukuu 2011
Marraskuu 2011
Elokuu 2011
Huhtikuu 2011
Helmikuu 2011
Marraskuu 2010
Syyskuu 2010
Elokuu 2010
Heinäkuu 2010
Kesäkuu 2010
Toukokuu 2010
Huhtikuu 2010
Tammikuu 2010
Lokakuu 2009
Kesäkuu 2009
Joulukuu 2008
Syyskuu 2008
Elokuu 2008
Huhtikuu 2008
logot_web2.jpg