joki.jpg
Sámediggi | Saamelaiskäräjät
Sajos | FI–99870 INARI
tel +358-(0)10 839 3100
info(at)samediggi.fi
Päätoiminen puheenjohtaja PDF Tulosta

 

Saamelaiskäräjät valitsee keskuudestaan päätoimisen puheenjohtajan koko vaalikaudekseen. Puheenjohtajan tehtävänä on johtaa käräjien poliittista toimintaa ja edustaa Suomen saamelaisia kansallisissa ja kansainvälisissä yhteyksissä. Toimikauden 2012-2015 saamelaiskäräjien järjestäytymiskokous valitsi Inarissa 15.2.2012 puheenjohtajakseen Klemetti Näkkäläjärven. Näkkäläjärvi toimi saamelaiskäräjien puheenjohtajana myös toimikaudella 2008-2011.

 

 

klemetti2012.jpg

 

Taustaa 

Olen kotoisin Vuontisjärveltä, Enontekiöltä. Olen kasvanut pohjoissaamelaisessa poronhoitokulttuurissa. Koko perheeni on osallistunut tavalla tai toisella ja osallistuu edelleenkin poronhoitotöihin. Saamen käsityöperinne on perheessäni myös vahva. Minulle on hyvin tärkeää, että saamenpukuni on tehnyt minulle läheinen ihminen ja olen onnellisessa asemassa kun lähisuvussani on käsityötaitoa. Koulutukseltani olen kulttuuri-antropologi (FT)  sekä lisäksi olen myös suorittanut saamen kielen ja saamelaiskulttuurin ylemmän jatkotutkinnon (FL). 

Ennen nykyistä tehtävääni olen työskennellyt tutkijana useassa eri yliopistossa ja tutkimuslaitoksessa. Tutkijakoulutuksesta on ollut suurta hyötyä nykyisessä puheenjohtajatyössäni, koska tämä työ edellyttää hyvin paljon kirjoitustyötä, tutkimustuloksiin perehtymistä ja laajojen asiakokonaisuuksien hallintaa. Tutkimuskohteenani on ollut ja on edelleen saamelainen poropaimentolaisuus, siihen liittyvä terminologia ja ympäristösuhde. 

 

Viimeksi päivitetty ( 29.09.2013 )
Lue lisää...
 
giisa.gif