lasta_1-12.jpg
Sää´mte´ǧǧ | Saamelaiskäräjät
Sajos | FI–99870 INARI
tel +358-(0)10 839 3100
info(at)samediggi.fi
Ouddseidd arrow Kontakt-teâđ
Kontakt-teâđ
 
Soi´ttjumuš 010- alggsaid nââmrid mähss 8,21 se´ntted/te´lfonsaakk + 5,90 se´ntted/minut pukveezz Lää´ddjânnmest sträŋggte´lfoonâst soi´ttjee´l. Mä´tǩǩte´lfoonest soi´ttjee´l hâdd lij 8,21 se´ntted/minut + 16,90 se´ntted/minut. Hââ´dd â´nne se´st 24 % ärvvlââ´sspiiđ. Ålggjânnmest soi´ttjee´l hââ´dd mie´rtââll pääi´klaž operaattor. Sää´mtee´ǧǧi mä´tǩǩte´lfonnââmrid soittum te´lfonsaaǥǥi hâ´dd lij ä´ššla ââ´nnem operaattor mä´tǩǩte´lfonhâ´ddumuužž mie´lddsaž

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

vanha_rouva.jpg