cakca-10_2.jpg
Sää´mte´ǧǧ | Saamelaiskäräjät
Sajos | FI–99870 INARI
tel +358-(0)10 839 3100
info(at)samediggi.fi

Tiõrv pue´ttmest sää´mtee´ǧǧ dommseeidaid.

 

Sää´mte´ǧǧ lij lää´ddjânnam saa´mi pââimõs organ kåå´tt va´lljeet vaalain juõ´ǩǩ neelljad ee´jj.

Ouddseidd
Saamelaiskäräjien kokouksen päätöksiä
Käännöstä ei ole saatavilla
 
Saamelaiskäräjät tukee Ilo 169-sopimuksen ratifiointia
Käännöstä ei ole saatavilla
 
Sääʹm-mättʼtõõzz škooultõshaʹŋǩǩõõzz alttõs serddai täʹlvvmännǥa 2015
Sääʹmteeʹǧǧ da Giellagas-instituutt ri➞am sääʹm-mättʼtõõzz tuâjjlažkåʹddškooultõõzz vuõssmõs âʹlddmättʼtõspââi seeʹrdet täʹlvvmännust 2015 ââʹnnemnalla. Sääʹm ǩiõll-laauǥ škooulâst- mäʹhtt tueʹrjjääm jiõččân ǩiõl da kulttuur mättʼtõõzzâst- škooultõõzz õõlǥi alggplaan mieʹldd jåʹttʼjed aʹlǧǧi skamm-mannu peäʹl rääʹjest.
 
Sää´mtee´ǧǧ Nuõrisuåvtõs ååcc KUEʹHTT NUÕRR VUÄPˈPAZ

mieʹrräiggsa da peiʹvvsa veʹrǧǧkõskkvuõʹtte 1.12.2014-28.2.2015 kõskksiʹžže ääiǥas sääʹmkulttuurkõõskõs Sajoʹsse Aanra.

 
Biodiversiteettisopimuksen suoja kehittyy
Käännöstä ei ole saatavilla
 
COP 12 kokouksen päätökset artikla 8(j):n toimeenpanemiseksi
Käännöstä ei ole saatavilla
 
Sääʹmteeʹǧǧ kultturveäʹǩǩvuõđi ooccmõš 2015
Sää´mte´ǧǧ oudd teâttan, što sää´mǩiõllsaž kulttuur ooudâsviikkmõ´šše da sää´morganisaatiai tuåimmjumu´šše čuä´jtum pue´tti ee´jj 2015 mie´rrtie´ǧǧest (sää´m kultturmie´rrteä´ǧǧ) miõttum veä´ǩǩvuõđ liâ ooccâmnalla. Veä´ǩǩvuõttooccmõõžž â´lǧǧe vuõltteed sää´mtegga kålggmannu loopp räjja.