ruski.jpg
Sää´mte´ǧǧ | Saamelaiskäräjät
Sajos | FI–99870 INARI
tel +358-(0)10 839 3100
info(at)samediggi.fi

Tiõrv pue´ttmest sää´mtee´ǧǧ dommseeidaid.

 

Sää´mte´ǧǧ lij lää´ddjânnam saa´mi pââimõs organ kåå´tt va´lljeet vaalain juõ´ǩǩ neelljad ee´jj.

Ouddseidd
Nuõrttsää´m mie´rräiggsaž ǩiõlltuâjjlaž

Lää´ddjânnam Sää´mte´ǧǧ ååcc 1 mie´rräiggsaž nuõrttsää´m ǩiõlltuâjjla äigga 14.9.2015 – 30.4.2018.

 
Helsingin ja uudenmaan sairaanhoitopiiri on julkaissut pohjoissaamenkielisen masennuksen omahoito-ohjelman
Käännöstä ei ole saatavilla
 
Vaal-luʹvddkåʹdd teâđat
Raʹvvjum võboršeǩloǥstõk
 
Vaal-luʹvddkåʹdd teâđat
Sääʹmteeʹǧǧvaalin 2015 võboršeʹǩǩen liâ pueʹtti võboršeeʹǩǩ:
 
Vaal-luʹvddkåʹdd teâđtõs
Kuultõs 12.8.2015
 
Tiedote Saamelaiskäräjien hallituksen 2.-3.8.2015 kokouksesta
Käännöstä ei ole saatavilla
 
Vaal-luʹvddkåʹdd teâđtõs
Teâđtõs 29.7.2015:  Võboršeeʹǩǩi piijjâm poott piâtnâc påʹrǧǧmannu 7. peeiʹv čiâss 16 + addrõsteâđ