gilbbes_2013.jpg
Sää´mte´ǧǧ | Saamelaiskäräjät
Sajos | FI–99870 INARI
tel +358-(0)10 839 3100
info(at)samediggi.fi

Tiõrv pue´ttmest sää´mtee´ǧǧ dommseeidaid.

 

Sää´mte´ǧǧ lij lää´ddjânnam saa´mi pââimõs organ kåå´tt va´lljeet vaalain juõ´ǩǩ neelljad ee´jj.

Ouddseidd
Saamelaisten kulttuuri- ja kielipesätoimintaan saamelaisten kotiseutualueella 550 000 euroa
Käännöstä ei ole saatavilla
 
Saamelaiskäräjät ilmoittaa haettavaksi Inarinsaamen kielenkääntäjän viran
Käännöstä ei ole saatavilla
 
Saamelaiskäräjien saamen kielen toimisto hakee pohjoissaamen kääntäjää
Käännöstä ei ole saatavilla
 
Sää´mte´ǧǧ ååcc mie´rräiggsaž proje´ktt-tuâjjla Sää´m-musikk-kõõskõ´šše
Proje´ktt-tuâjjla tuõjju ko´lle jm. Sää´m-musikk-kõõskõõzz veä´ǩǩtee´jen tuåimmjumuš di Iinte´mes Iinn- alggmeerai musikkfe´sttvaal veä´ǩǩpuu´tʼteei tuâi. Tuâjj âlgg 9.6 da peštt 30.8.2014 räjja.
 
Sää´mǩiõllsaž sosial- da tiõrvâsvuõttkääzzkõõzzi vuäǯǯamvuõđ staanmõ´šše 480 000 eu´rred da sää´mǩiõllsaž pei´vvhoiddu 120 000 eu´rred
Lappi vu´vddvaaldšempravlee´nn’ja lij ravvääm 20.2.2014 da 10.3.2014 Sää´mtee´ǧǧ da sä´mmlai dommvuu´d koo´ddi tuejjuum suåppmõõžžid sää´mǩiõllsaž sosial- da tiõrvâsvuõttkääzzkõõzzi da pei´vvhååid staanmõššân čuä´jtum riikkveä´ǩǩvuõđi âânnmõõžžâst ee´jjest 2014.
 
Hallituksen kokouksen päätöksiä
Käännöstä ei ole saatavilla
 
Heikki Paltto vä´lddtuåimmsaž saaǥǥjåå´đteei sâjjsi´žžen
Sää´mtee´ǧǧ II vää´rrsaaǥǥjåå´đteei Heikki Paltto  Lemmenjooǥǥâst tuåimmai sää´mtee´ǧǧ vä´lddtuåimmsaž saaǥǥjåå´đtee´jen ää´ljee´l  25.4.2014 da tõ´st 26.5.2014 räjja.