geassi_vuodjarassi.jpg
Sää´mte´ǧǧ | Saamelaiskäräjät
Sajos | FI–99870 INARI
tel +358-(0)10 839 3100
info(at)samediggi.fi

Tiõrv pue´ttmest sää´mtee´ǧǧ dommseeidaid.

 

Sää´mte´ǧǧ lij lää´ddjânnam saa´mi pââimõs organ kåå´tt va´lljeet vaalain juõ´ǩǩ neelljad ee´jj.

Ouddseidd
Sääʹmteeʹǧǧ piisarkåʹdd lij ǩidd 4.-29.7.2016

Sääʹmteeʹǧǧ piisarkåʹdd lij ǩidd 4.-29.7.2016 kõõskâst. Vaaldšemjååʹđteei ǩieʹssluõvâspoodd sâʹjjsižžen: 

4.-8.7.2016 tuåimmai Anni-Helena Ruotsala, teʹl. 010 8393 184, gsm. 050 5999 725

11.-29.7.2016, vs. lääʹǩǩpiisar Kalle Varis, teʹl. 010 8393 187, gsm. 050 384 70 40.

1.-8.8.2016, Ulla Aikio-Puoskari, teʹl. 010 839 3112 gsm. 040 767 3101

 
Saamen kielten oppilasmäärät kasvoivat päättyneenä kouluvuonna
Käännöstä ei ole saatavilla
 
Saamelaiskäräjät kokoontui vuoden kolmanteen kokoukseensa 21.6.2016 Inarissa
Käännöstä ei ole saatavilla
 
Saamelaiskäräjät asetti vaalilautakunnan vuoden 2019 Saamelaiskäräjävaalien toimeenpanemista varten
Käännöstä ei ole saatavilla
 
Saamelaiskäräjät nimesi edustajansa saamelaisten kotiseutualueen kuntakohtaisiin neuvottelukuntiin
Käännöstä ei ole saatavilla
 
Saamelaiskäräjien hallitus nimesi edustajia sidosryhmätoimintaan
Käännöstä ei ole saatavilla
 
Saamelaiskäräjien 2016-2019 avajaisia juhlittiin perinteisen ja modernin saamelaismusiikin merkeissä
Käännöstä ei ole saatavilla