neakkeljavri.jpg
Sää´mte´ǧǧ | Saamelaiskäräjät
Sajos | FI–99870 INARI
tel +358-(0)10 839 3100
info(at)samediggi.fi

Tiõrv pue´ttmest sää´mtee´ǧǧ dommseeidaid.

 

Sää´mte´ǧǧ lij lää´ddjânnam saa´mi pââimõs organ kåå´tt va´lljeet vaalain juõ´ǩǩ neelljad ee´jj.

Ouddseidd
Saamelaiskäräjien hallituksen syksyn ensimmäisen kokouksen päätöksiä
Käännöstä ei ole saatavilla
 
Sää´mte´ǧǧ ååcc proje´ktt-tuâjjla jieʹllikarttkõõskõ´šše
Proje´ktt-tuâjjla tuõjju ko´lle jm. Skábmagovat alggmeerai jieʹllikarttfestivaal päärnaipeeiʹv riâššmõš da mediapeâmm-materiaal noorrmõš. Tuâjj älgg tâʹlles da peštt moožna 28.2.2015 räjja. Ooccmõõžž â´lǧǧe tuåimted sää´mtee´ǧǧ piisarkådda 30.9.2014 räjja.
 
Sääʹmǩiõllsa mättjem-mateeriaaltuâi õõudâsviikkâmpeiʹvv 17.9.2014
Sääʹmteeʹǧǧ škoouʹlʼjem- da mättjem-materiaalkoontâr reäšš sääʹmǩiõllsa mättjem-materiaal õõudâsviikkâmpeeiʹv 17.9.2014 klo 9.00 - 16.00 Sääʹmkulttuurkõõskõs Sajoozz parlameʹnttkueʹrnec Soljust Aanrest. Õõudâsviikkâmpeiʹvv lij äävai pukid kook perste mättjem-materiaaltuâjast.
 
Saamelaisen parlamentaarisen neuvoston kannanotto Lannanvaaran kaivoshankkeen ja kaivoksen perustamisen vaatimien kuljetusyhteyksien suunnittelusta
Käännöstä ei ole saatavilla
 
Saamelaiskäräjälain uudistus etenee
Käännöstä ei ole saatavilla
 
Saamelaiskäräjät jatkaa Määräaikaisen kielipesäohjaajan hakuaikaa
Käännöstä ei ole saatavilla
 
Ijahis idja rikkoi kävijäennätyksensä sateisesta säästä huolimatta
Käännöstä ei ole saatavilla