geasserasit_3.jpg
Sää´mte´ǧǧ | Saamelaiskäräjät
Sajos | FI–99870 INARI
tel +358-(0)10 839 3100
info(at)samediggi.fi

Tiõrv pue´ttmest sää´mtee´ǧǧ dommseeidaid.

 

Sää´mte´ǧǧ lij lää´ddjânnam saa´mi pââimõs organ kåå´tt va´lljeet vaalain juõ´ǩǩ neelljad ee´jj.

Ouddseidd
Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla vaal-luʹvddkååʹdd piisar
mieʹrräiggsa tuâi aalǥâst pââjas 11.8.-31.12.2014. Vaal-luʹvddkåʹdd tummai mieʹrräiggsa veʹrǧǧkõskkvuõđ juätkast. Vaal-luʹvddkååʹdd tuåimmpäiʹǩǩ lij sääʹmkulttuurkõõskõs Sajoozzâst, Aanrest. Piisar tuâjjan lij vaal-luʹvddkååʹdd vuâllsiʹžžen valmštõõllâd da tuåimmepiijjâd vaalid di tuåimmjed vaal-luʹvddkååʹdd aa´šši ou´ddepu´httjen da piisren såbbrin.
 
Saamelaiskäräjät teki esityksen saamelaisten kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen laatimiseksi
Käännöstä ei ole saatavilla
 
Saamelaiskäräjät teki esityksiä valtion vuoden 2016 talousarvioon
Käännöstä ei ole saatavilla
 
Saamelaiskäräjien kokous hyväksyi lausunnon esityksestä ratifioida ILO 169-sopimus
Käännöstä ei ole saatavilla
 
Saamelaiskäräjät asetti vaalilautakunnan valmistelemaan vuonna 2015 pidettäviä saamelaiskäräjävaaleja
Käännöstä ei ole saatavilla
 
Saamelaiskäräjien päätös saamelaiskäräjälaista
Käännöstä ei ole saatavilla
 
Saamelaiskäräjät vahvisti vuoden 2013 tilinpäätöksen
Käännöstä ei ole saatavilla