tunturi_2.jpg
Sää´mte´ǧǧ | Saamelaiskäräjät
Sajos | FI–99870 INARI
tel +358-(0)10 839 3100
info(at)samediggi.fi

Tiõrv pue´ttmest sää´mtee´ǧǧ dommseeidaid.

 

Sää´mte´ǧǧ lij lää´ddjânnam saa´mi pââimõs organ kåå´tt va´lljeet vaalain juõ´ǩǩ neelljad ee´jj.

Ouddseidd
Saamelaiskäräjien hallituksen kokous 17.4.2015
Käännöstä ei ole saatavilla
 
Sääʹmteʹǧǧ ååcc mieʹrräiggsa projeʹktt-tuâjjla Sääʹm-musikk-kõõskõʹšše
Tuâjj älgg 9.6 da peštt 28.8.2015 räjja. Projeʹktt-tuâjjla tuõjju kooll jm.  sääʹm-musikk-kõõskõõzz veäʹǩǩteeʹjen tuåimmjumuš di Iinteʹmes iinn alggmeerai musikkfeʹsttvaal veäʹǩǩpuuʹtʼteei tuâi.
 
Saamenkielisten varhaiskasvatus-, sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuuden turvaamiseksi 600 000 euroa
Käännöstä ei ole saatavilla
 
Čeäʹppvuõđpeiʹvv leäi sääʹmnuõri da uʹčteeʹli čeäppvuõđčuäʹjtõs
Uccjooǥǥâst pâzzlâšttam-mannust 25.-26. peei´v riõššum Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeiʹvv leäi eʹpet sääʹmnuõri da –uʹčteeʹli euʹnnreeʹǧǧes čeäʹppvuõđčuäʹjtõs. Šõddmõõžž väʹlddteeʹmmen leämmaž musiikk čuâjai Uccjokknjääʹlm škooul kueʹrncest joikkân, laulljen da räppen, koi tueʹǩǩen čuõʹjje määŋg nuõri jiiʹjjes bäänd. Sääʹmteʹǧǧ spässpâ➞ pukid čeäʹppvuõđpeeiʹvi riâššmõʹšše jeeʹresnalla vuässõõttâm oummid ooʹnstam šõddmõõžžâst!
 
Sää´mteǧǧ ååcc saaǥǥåå´đteei veä´ǩǩteei
Tuâjj älgg suåppmõõžž mieʹldd da peštt 31.12.2015 räjja. Âântem-mai´nnen lij tuâi oudldem ââʹnteei pââimõs õllškooultuʹtǩǩõs da sääʹmǩiõl silttõõzz (asetõs 1727/95).
 
Saamelaiskäräjien puheenjohtajaksi Tiina Sanila-Aikio
Käännöstä ei ole saatavilla
 
Saamelaiskäräjien sihteeristö on suljettu maanantaina 30.3.2015 henkilöstön virkistyspäivän vuoksi.
Käännöstä ei ole saatavilla