golgg_3_2011.jpg
Sää´mte´ǧǧ | Saamelaiskäräjät
Sajos | FI–99870 INARI
tel +358-(0)10 839 3100
info(at)samediggi.fi

Tiõrv pue´ttmest sää´mtee´ǧǧ dommseeidaid.

 

Sää´mte´ǧǧ lij lää´ddjânnam saa´mi pââimõs organ kåå´tt va´lljeet vaalain juõ´ǩǩ neelljad ee´jj.

Ouddseidd
Saamelaiskäräjien hallituksen kokouksen päätöksiä
Käännöstä ei ole saatavilla
 
Meeraikõskksaž sääʹmseminaar lij ǩiõččâmnalla Interneeʹttest
Seminaar striiʹmjet eŋgglõsǩiõʹlle addrõõzzâst sogku.fi/live Seminaar vuäitt mââibeäʹlnn ǩiõččâd še tâʹvvsäämas da lääʹddǩiõllsaž ruõkkmõššân. Seminaar älgg 28.11.2014 čiâss 9.00 da poott čiâss 18.45. 
 
Sääʹmteʹǧǧ jueʹjji stipeeʹndid õll-tääʹzz mättʼtõõttjid
Sääʹmteʹǧǧ miõʹđi õhttsiʹžže čiččâm 500 eeuʹr stipeʹndded sääʹm ǩiõl da säʹmmla kulttuur õll-tääʹzz mättʼtõõttjid. Stipeeʹnd vuäǯǯee õhttsiʹžže 17 mättʼtõõttjed.
 
Saamelaiskäräjien vaalit 2015
Käännöstä ei ole saatavilla
 
Duodjikirpputori ja duodjimarkkinat Sajoksessa 12.–13. joulukuuta 2014
Käännöstä ei ole saatavilla
 
Saamelaiskäräjien kokouksen päätöksiä
Käännöstä ei ole saatavilla
 
Saamelaiskäräjät tukee Ilo 169-sopimuksen ratifiointia
Käännöstä ei ole saatavilla