borgemannu_1.jpg
Sámediggi | Saamelaiskäräjät
Sajos | FI–99870 INARI
tel +358-(0)10 839 3100
info(at)samediggi.fi
Tervetuloa Saamelaiskäräjien kotisivuille.

Saamelaiskäräjät on Suomen saamelaisten korkein poliittinen elin joka valitaan vaaleilla joka neljäs vuosi.
Etusivu
Luonnonsuojelukäräjät kokoontui Sevettijärvellä
Lapin ELY-keskus, Metsähallitus, Saamelaiskäräjät ja ympäristöministeriö kokoontuivat luonnon-suojelukäräjille Sevettijärvelle. Luonnonsuojelukäräjät on luonnonsuojelutehtävien vuosittainen yhteistyökokous saamelaisten kotiseutualueella. Luonnonsuojelukäräjät kokoontui ensimmäistä kertaa Näätämön koltta-alueella ja Kolttien kyläkokousta käräjillä edusti varaluottamusmies Veikko Feodoroff.
 
Saamelaiskäräjälain uudistus käynnistyy
Oikeusministeriö ja Saamelaiskäräjät ovat neuvotelleet saamelaiskäräjälain uudistuksesta 6.9. Neuvottelut käytiin hyvässä hengessä oikeusministeri Antti Häkkäsen johdolla. Neuvottelujen tuloksena sovittiin saamelaiskäräjälain uudistuksen käynnistämisestä perusoikeuksien ja Suomen kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden raameissa. Uudistustyö aloitetaan mahdollisimman pian.
 
Sámi Giellagáldu järjestää inarinsaamen tutkimusseminaarin
Sámi Giellagáldu (Saamen kielikaltio) järjestää inarinsaamen tutkimusseminaarin Inarissa Saamelaiskulttuurikeskus Sajoksessa 16.-17.11.2017. Seminaarin tarkoitus on tuoda esille inarinsaamen tutkimustyötä ja viimeisintä kehitystä, sekä pohdiskella yhdessä tulevaisuuden tärkeimpiä tutkimussuuntauksia.
 
Saamelaiskäräjien hallitus hyväksyi esityksen Lappi-sopimuksen saamelaiskulttuuriosioksi
Saamelaiskäräjien hallitus hyväksyi esityksen Lappi-sopimuksen saamelaiskulttuuriosioksi. Saame-laiskulttuuriosio esittää edellisen kauden 2014-2017 arviointikyselyn tulokset ja vision 2040. Saamelaiskäräjät esittää ohjelmakauden 2018-2021 saamelaiskulttuurin kehittämisen painopisteitä ja toimenpiteitä arktisen talouden, hyvinvoinnin, saamelaisen varhaiskasvatuksen ja opetuksen, saamen kielen sekä lasten ja nuorten Sápmin osa-alueilla.
 
Saamelaiskäräjät ilmoittaa haettavaksi kieliturvasihteerin viransijaisuuden
joka alkaa mahdollisimman pian ja päättyy 29.12.2017. Kieliturvasihteerin toimipaikka sijaitsee saamelaiskulttuurikeskus Sajoksessa, Inarissa. Tarvittaessa tehtävää voi hoitaa myös muualla.
 
Saamelaiskäräjät on päättänyt ottaa käyttöön saamelaisten kulttuuriperinnön ja perinteisen tiedon hyödyntämistä koskevat menettelyohjeet
Saamelaiskäräjät on päättänyt ottaa käyttöön menettelyohjeet saamelaisten vapaan, tietoon perustuvan ennakkosuostumuksen tiedustelemiseksi tutkimushankkeissa ja muissa toimenpiteissä, joilla on tai voi olla vaikutuksia saamelaisten kulttuuriperintöön ja perinteiseen tietoon.
 
Saamelaiskäräjät ilmoittaa haettavaksi määräaikaisen elinkeinosihteerin tehtävän
Sihteerin tehtävänä on mm. valmistella saamelaisten elinkeinoihin ja saamelaisten kotiseutualueen maankäyttöön liittyviä asioita toimialaansa kuuluvin osin sekä toimia elinkeino- ja oikeuslautakunnan esittelijänä. Työ alkaa sopimuksen mukaan ja kestää alustavasti 29.12.2017 saakka. Työntekijän toimipaikka sijaitsee saamelaiskulttuurikeskus Sajoksessa, Inarissa.