guovvam_1_2010.jpg
Sámediggi | Saamelaiskäräjät
Sajos | FI–99870 INARI
tel +358-(0)10 839 3100
info(at)samediggi.fi
Tervetuloa Saamelaiskäräjien kotisivuille.

Saamelaiskäräjät on Suomen saamelaisten korkein poliittinen elin joka valitaan vaaleilla joka neljäs vuosi.
Etusivu
Tervehdys saamelaisten kansallispäivänä

Saamelaiskäräjien puheenjohtajana haluan toivottaa kaikille hyvää saamelaisten kansallispäivää!

 
Saamelaiskäräjien puheenvuoro perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelmaa koskevassa seminaari-kuulemistilaisuudessa 4.2.2016
Kansallista ihmisoikeustoimintaohjelmaa valmisteleva valtioneuvoston verkosto ja Ihmisoikeuskeskus järjestivät 4.2. Helsingissä osana toimintaohjelman valmistelua seminaari- ja kuulemistilaisuuden.
 
Saamelaisnuorten taidetapahtuma kutsuu jälleen!
Kaksipäiväinen saamelaisnuorten taidetapahtuma järjestetään Inarissa Saamelaiskulttuurikeskus Sajoksessa 30.–31.3.2016. Tapahtuman pääteemana on saamenkielinen teatteri. Lisäksi järjestetään tanssityöpajoja, joiden kautta valmistaudutaan jo ensivuoden tanssiteemaan. Tapahtuman avajaiset pidetään keskiviikkona 30.3. kello 19.00 alkaen.
 
Saamelaiskäräjien hallitus tiedottaa

Saamelaiskäräjät lausui itsehallintoaluejaon perusteista ja sote-uudistuksen askelmerkeistä

 

Saamelaiskäräjien hallitus hyväksyi puhelinkokouksessaan 2.2.2016 lausunnon hallituksen linjauksista itsehallintoaluejaon perusteiksi ja sote-uudistuksen askelmerkeiksi. Saamelaiskäräjät pitää huolestuttavana, ettei sote- ja aluehallintouudistuksessa ole linjattu sitä, miten uudistuksessa turvattaisiin saamelaisväestölle yhdenvertaiset laadukkaat palvelut omalla äidinkielellä läheisyysperiaatteella ja miten saamelaisten kulttuuri-itsehallinto huomioidaan yhdenvertaisesti alueellisen itsehallinnon rinnalla.

 
Saamelaiskäräjien nuorisoneuvoston Oahppoofelaš -hanke

Saamelaiskäräjien nuorisoneuvoston Oahppoofelaš -hankkeen Suomen saamelaisten kotiseutualueen tulevaisuuden työllisyysnäkymiä kartoittavan selvityksen tekeminen on alkanut. Hankkeen tarkoituksena on selvittää kokonaisvaltaisesti, millä aloilla on nyt ja tulevaisuudessa työpaikkoja saamelaisten kotiseutualueella. Tämän lisäksi pohditaan, millä aloilla saamenkielisellä työvoimalla on tulevaisuudessa töitä sekä minkälaisia töitä voi tehdä täysin etänä.

 
Saamelaiskäräjät julistaa haettavaksi markkinointipäällikön viran
Markkinointipäällikkö huolehtii Saamelaiskulttuurikeskus Sajoksen kokoustilojen markkinoinnista ja myynnistä, tapahtumien järjestämiseen liittyvistä käytännön asioista sekä palveluyksikön esimiestehtävistä. Lisäksi hän toimii esittelijänä toimialaansa kuuluvissa tehtävissä Saamelaiskäräjien toimielimissä.
 
Saamelaiskäräjät hakee koltansaamenkielistä projektityöntekijää

Saamelaiskäräjät ilmoittaa haettavaksi koltansaamenkielisen oppimateriaalin projektityöntekijän tehtävän ajalle 1.4. - 31.12.2016. Työntekijän toimipaikka on sihteeristön päätoimipaikassa saamelaiskulttuurikeskus Sajoksessa, Inarissa.