skabma2014_7.jpg
Sámediggi | Saamelaiskäräjät
Sajos | FI–99870 INARI
tel +358-(0)10 839 3100
info(at)samediggi.fi
Tervetuloa Saamelaiskäräjien kotisivuille.

Saamelaiskäräjät on Suomen saamelaisten korkein poliittinen elin joka valitaan vaaleilla joka neljäs vuosi.
Etusivu
Avoin kirje kansanedustajille Tenon kalastussopimus -asiassa
Saamelaiskäräjät pyytää Suomen eduskunnan kansanedustajia kiinnittämään huomiota Tenon kalastussopimuksen neuvottelumenettelyjen sekä sopimuksen voimaansaattamislain perustuslain vastaisuuteen.
 
Saamelaiskäräjät julkaisi raportin saamen kielten elvyttämisen parhaista käytännöistä Pohjoismaissa
Saamelaiskäräjät on julkaissut raportin saamen kielten elvyttämisen parhaista käytännöistä ja kansallisen kielipolitiikan linjauksista Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa. Saamen kielten elvyttäminen on noussut saamen kielityön näkyvimmäksi tavoitteeksi viimeisten 25 vuoden aikana. Kielten elvyttäminen on lähtenyt liikkeelle kieliyhteisön omista tarpeista ja aktiivisuudesta jo vuosikymmeniä aikaisemmin, mutta selkeästi julkilausutuksi teemaksi, tavoitteeksi ja tutkimustiedoin argumentoiduksi kielipoliittiseksi ohjelmaksi se on noussut 1990–luvulta alkaen.
 
Marraskuun 25. päivänä julkistetaan kaksi saamen kielten nykytilaan liittyvää raporttia
Oikeusministeriö, Saamelaiskäräjät ja Oulun yliopiston Giellagas-instituutti järjestävät perjantaina 25.11.2016 klo 9-13 Inarissa, Saamelaiskulttuurikeskus Sajoksessa seminaarin, jossa julkistetaan kaksi saamen kielten nykytilaan liittyvää raporttia.
 
KT Rauna Rahko-Ravantti luennoi Sajoksessa saamelaisopetuksesta
Saamelaiskäräjät kutsuu kaikki saamelaisopetuksesta kiinnostuneet avoimeen luentotilaisuuteen Saamelaiskulttuurikeskus Sajoksen parlamenttisali Soljuun keskiviikkona 30.11. klo 18.
 
Saamelaiskäräjät kanteli oikeuskanslerille maa- ja metsätalousministeriön menettelystä
Saamelaiskäräjät kanteli valtioneuvoston oikeuskanslerille maa- ja metsätalousministeriön laiminlyöntien johdosta Tenojoen kalastussopimusta koskevien neuvotteluiden ja sopimuksen voimaansaattamislain valmistelun yhteydessä. Saamelaiskäräjät katsoo, että varsinaisen kalastussopimuksen sisällön ongelmien lisäksi Suomen valtiota edustaneen maa- ja metsätalousministeriön menettelyyn sopimusneuvotteluiden aikana sisältyy suuria puutteita ja perustuslain vastaisia menettelyjä.
 
Gollegiella-palkinto jaettiin uusien kieliareenojen käyttäjille ja edistäjille
Kirsi Paltto, Jan Skoglund Paltto, Máret Steinfjell ja Inga Márja Steinfjell palkittiin Gollegiella-palkinnolla (Kultakieli-palkinto) työstään uusien kielenkäyttöareenojen käyttämisestä saamen kielityössä. Palkinto jaettiin Tukholmassa 8.11.2016. Suomen Saamelaiskäräjät onnittelee palkittuja henkilöitä!
 
Saamelaiskäräjät sekä saamelaisalueen kunnat lausuivat yhdessä saamenkielisten sote-palveluiden saatavuuden turvaamisesta
Saamelaiskäräjät ja saamelaisten kotiseutualueen kunnat lausuivat yhdessä saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuuden turvaamisesta. Saamelaiskäräjät ja saamelaisten kotiseutualueen kunnat ovat huolissaan siitä, miten saamelaisalueen väestön palvelutarpeet tulevat yhdenvertaisesti huomioiduksi uudessa maakunnassa päätäntävallan siirtyessä pois alueelta. Yhteisellä kannanotolla Saamelaiskäräjät ja saamelaisalueen kunnat haluavat valtion kiinnittävän huomiota uudistuksessa saamenkielisen väestön kielellisten oikeuksien turvaamiseen.