riutula-1.jpg
Sámediggi | Saamelaiskäräjät
Sajos | FI–99870 INARI
tel +358-(0)10 839 3100
info(at)samediggi.fi
Tervetuloa Saamelaiskäräjien kotisivuille.

Saamelaiskäräjät on Suomen saamelaisten korkein poliittinen elin joka valitaan vaaleilla joka neljäs vuosi.
Etusivu
Saamelaiskäräjät hakee määräaikaista esittelijää Saamelaisen parlamentaarisen neuvoston sihteeristötehtävien hoitamista varten.
Työ alkaa 1.6.2015 ja kestää aluksi 31.12.2015 saakka.  Kelpoisuusehtona on tehtävän edellyttämä koulutus ja saamen kielen taito (asetus 1727/95).
 
Saamelaiskäräjien hallituksen kokous 17.4.2015
Saamelaiskäräjien hallitus kokoontui 17.4.2015 Inarissa. Kokous hyväksyi saamelaiskäräjien lausuntoja ja valitsi edustajia erilaisiin työryhmiin Klemetti Näkkäläjärven tilalle.
 
Saamelaiskäräjät hakee määräaikaista projektityöntekijää Saamelaismusiikkikeskukselle
Työ alkaa 9.6 ja kestää 28.8.2015 saakka. Projektityöntekijän tehtäviin kuuluu mm. saamelaismusiikkikeskuksen avustajana toimiminen sekä Ijahis idja- alkuperäiskansojen musiikkifestivaalin apulaistuottajan tehtävät.
 
Saamenkielisten varhaiskasvatus-, sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuuden turvaamiseksi 600 000 euroa

Lapin aluehallintovirasto on vahvistanut 6.2.2015 saamenkielisten sosiaali- ja terveys-palvelujen turvaamiseksi osoitetun määrärahan 480 000 € ja 28.2.2015 saamenkielisen päivähoidon turvaamiseksi osoitetun määrärahan 120 000 € käytöstä.

 
Taidetapahtuma oli saamelaisnuorten ja opettajien taidonnäyte
Utsjoella maaliskuun 25.-26. päivinä järjestetty Saamelaisnuorten taidetapahtuma oli jälleen saamelaisnuorten ja -opettajien värikäs taidonnäyte. Tapahtuman pääteemana ollut musiikki soi Utsjokisuun koulun salissa joikuna, lauluna ja räppinä, joita säestivät useat nuorten omat bändit. Saamelaiskäräjät kiittää kaikkia taidetapahtuman järjestämiseen eri tavoin osallistuneita onnistuneesta tapahtumasta!
 
Saamelaiskäräjät hakee puheenjohtajan avustajaa

Työ alkaa sopimuksen mukaan ja kestää 31.12.2015 saakka. Kelpoisuusehtona on tehtävän edellyttämä soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja saamen kielen taito (asetus 1727/95).

 
Saamelaiskäräjien puheenjohtajaksi Tiina Sanila-Aikio
Saamelaiskäräjien kokous valitsi kokouksessaan 28.3.2015 saamelaiskäräjien puheenjohtajaksi Tiina Sanila-Aikion toimikautensa 2012-2015 jäljellä olevaksi ajaksi 31.12.2015 saakka.