borgemannu_1.jpg
Sámediggi | Saamelaiskäräjät
Sajos | FI–99870 INARI
tel +358-(0)10 839 3100
info(at)samediggi.fi
Tervetuloa Saamelaiskäräjien kotisivuille.

Saamelaiskäräjät on Suomen saamelaisten korkein poliittinen elin joka valitaan vaaleilla joka neljäs vuosi.
Etusivu
Saamelaiskäräjien edustajat saamelaiskäräjälain muutosta valmistelevassa toimikunnassa ja parlamentaarisessa seurantaryhmässä

 

Saamelaiskäräjien hallitus nimesi edustajat saamelaiskäräjälain muutosta valmistelevaan toimikuntaan sekä parlamentaariseen seurantaryhmään kokouksessaan 9.10.2017.

 
Saamelaiskäräjät järjesti työpajapäivän sähköisistä saamenkielisistä sosiaali- ja terveyspalveluista

Saamelaiskäräjät järjesti työpajan sähköisten sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämisestä. Päivän aikana kuultiin puheenvuorot muun muassa saamenkielisten palveluiden huomioimisesta sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa sekä kaupunkisaamelaisten palvelutarpeista uudistuksiin liittyen. Työpajaosuudessa pohdittiin saamelaisväestön sähköisiin saamenkielisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyviä tarpeita ja haasteita sekä pyrittiin miettimään ratkaisuja esiin nousseisiin haasteisiin. Työpajan vetäjinä toimivat Hanna Nordlund ODA-hankkeesta ja Sirpa Arvonen Virtuaalisairaala 2.0-hankkeesta.

 
Saamelaiskäräjät ilmoittaa haettavaksi saamen kieliturvasihteerin viran
Tehtävä alkaa 1.1.2018. Kieliturvasihteerin toimipaikka sijaitsee saamelaiskulttuurikeskus Sajoksessa, Inarissa. Tarvittaessa tehtävää voi hoitaa myös muualla. Kieliturvasihteerin päätehtävänä on valvoa ja seurata saamen kielilain toteutumista, jakaa tietoa saamen kielilaista ja saamelaisten kielellisistä oikeuksista, neuvoa ja opastaa saamelaisväestöä ja viranomaisia saamen kielilain soveltamisessa. Lisäksi hän toimii kielitoimiston esimiehenä.
 
Saamelaiskäräjät onnittelee juhlavuottaan viettäviä Vuotson ja inarinsaamen kielipesiä

Saamelaiskäräjät onnittelee Vuotsossa toimivaa pohjoissaamen kielipesää ja Inarissa toimivia inarinsaamen kielipesiä. Inarinsaamen kielipesät täyttävät tänä vuonna 20 vuotta. Vuotson pohjoissaamenkielinen kielipesä Biedju vietti 10-vuotisjuhliaan elokuun lopussa. Saamelaiskäräjät tukee arvokasta kielityötä lahjoittamalla kielipesille kieli- ja kulttuurikasvatusta tukevia leluja.

 
Saamelaiskäräjät julistaa kulttuuriavustukset 2018 haettaviksi

Saamelaiskäräjät julistaa haettavaksi Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän Saamelaiskäräjille valtionavustuksena saamenkielisen kulttuurin edistämiseen ja saamelaisjärjestöjen toimintaan osoitetusta määrärahasta vuodelle 2018 (saameainen kulttuurimääräraha) myönnettävät avustukset haettaviksi.

 
Enontekiön kunnan valtuutetut tutustumiskäynnillä Saamelaiskäräjillä

Enontekiön kunnan valtuutetut kävivät opintomatkallaan tutustumassa myös Saamelaiskäräjien toimintaan 28.9.2017. Valtuutetut keskustelivat Saamelaiskäräjien ajankohtaisista asioista puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikion ja hallintopäällikkö Pia Ruotsala-Kangasniemen kanssa. Lisäksi valtuutetut tapasivat ympäristösihteeri Anni-Helena Ruotsalan.

 
Saamelaiskäräjät järjestää sähköiset sosiaali- ja terveyspalvelut saamen kielillä -työpajan 29.9.2017

Saamelaiskäräjät järjestää yhdessä ODA-hankkeen ja Virtuaalisairaala 2.0-hankkeen kanssa työpajan sähköisten saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämisestä. Työpajassa pohditaan, millaisia tarpeita saamelaisväestöllä on sähköisten sosiaali- ja terveyspalveluiden suhteen, millaisia haasteita niihin liittyy ja miten haasteita voidaan ratkaista.