lasta_1-12.jpg
Sámediggi | Saamelaiskäräjät
Sajos | FI–99870 INARI
tel +358-(0)10 839 3100
info(at)samediggi.fi
Tervetuloa Saamelaiskäräjien kotisivuille.

Saamelaiskäräjät on Suomen saamelaisten korkein poliittinen elin joka valitaan vaaleilla joka neljäs vuosi.
Etusivu
Saamelaiskäräjien hallitus tiedottaa
Saamelaiskäräjien hallitus on kokoontunut 2.10.2015
 
Saamelaiskäräjät tiedottaa
Saamelaiskäräjien hallitus on kokoontunut 30.9.2015.
 
Saamelaiskäräjien Nuorisoneuvosto hakee määräaikaista projektityöntekijää
ajalle 1.11.2015–31.1.2016, tai sopimuksen mukaan. Nuorisoneuvosto on saanut erillisrahoituksen Oahppoofelaš-hankkeen toteuttamiseksi. Hankkeen tarkoituksena on selvittää, millä aloilla on nyt ja tulevaisuudessa työpaikkoja saamelaisten kotiseutualueella, millä aloilla on tarvetta saamenkielisille työntekijöille sekä minkälaisia töitä voi tehdä täysin etänä. Projektityöntekijän tehtävänä on tehdä edellä mainittu selvitys. Selvityksestä painatetaan Oahppoofelaš-infovihko, jota jaetaan nuorille.
 
Vaalilautakunta tiedottaa
Vaalimenettelystä ja vaaliasiakirjojen postitusta koskevista tiedusteluista
 
Saamenkielten kielenhuolto, normitus ja termityö
Sámi Giellagáldu kokoaa saamenkielen asiantuntijoita ja kutsuu kielenkäyttäjiä seminaariin Sajosiin, Inariin lokakuun 6. päivänä keskustelemaan neljän eri saamenkielen kielenhuoltoon, normitukseen ja terminologiatyöhön liittyvistä haasteista. Samalla on erinomainen mahdollisuus päästä kuulemaan neljää eri saamen kieltä.
 
Saamenkieliset oppimateriaalit ja saamelaisnuorten taidetapahtuma tutuiksi Turun kirjamessuilla
Saamelaiskäräjien koulutus- ja oppimateriaalitoimisto osallistuu vuoden 2015 Turun kansainvälisille kirjamessuille, jossa se esittelee saamenkielistä oppimateriaalia, saamelaisopetusta sekä Saamelaisnuorten taidetapahtumaa.
 
Saamelaiskäräjät tiedottaa
Saamelaiskäräjät on aloittanut tutkimushankkeen, jonka tavoitteena on luoda saamelaisten perinteisten elinkeinojen tilaa koskeva indikaattori. Hankkeen päärahoittaja on maa- ja metsätalousministeriö, joka myönsi hankkeelle maatilatalouden kehittämisrahastosta, luontaiselinkeinojen ja porotalouden kehittämistoimintaa koskeviin tutkimuksiin varatusta määrärahasta avustusta. Hankkeen toteuttajana ja osarahoittajana toimii Saamelaiskäräjät.