kuura.jpg
Sámediggi | Saamelaiskäräjät
Sajos | FI–99870 INARI
tel +358-(0)10 839 3100
info(at)samediggi.fi
Tervetuloa Saamelaiskäräjien kotisivuille.

Saamelaiskäräjät on Suomen saamelaisten korkein poliittinen elin joka valitaan vaaleilla joka neljäs vuosi.
Etusivu
Saamelaisten kulttuuri- ja kielipesätoimintaan 550 000 euroa

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi 20.2.2015 saamelaiskäräjille valtionavustuksena

550 000 euroa saamelaisten kulttuuri- ja kielipesätoimintaan saamelaisten kotiseutualueella.

 
Saamelaisten sosiaali- ja terveyspalvelut kehittyisivät parhaiten rajayhteistyönä
Poliittinen ja hallinnollinen rajayhteistyö parantaisi saamelaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen laatua ja saatavuutta. Suomen Lapissa, Norjan Finnmarkissa ja Ruotsin Norrbottenissa rajakuntien koordinoitu verkostoituminen toisi huomattavaa parannusta palvelujen laatuun. Muun muassa yhteispohjoismaisten perusterveydenhuollossa käytettävien lähetteiden ja maksusitoumusten käytäntöjä pitäisi selkeyttää ja yksinkertaistaa. Näin turvattaisiin saamelaisväestölle paremmin omaa kieltä ja kulttuuria huomioivat palvelut.
 
Arktinen julistus luovutettiin Euroopan Unionin komissiolle
Poliitikot, tiedeyhteisö ja kansalaisjärjestöjen edustajat kokoontuivat Brysseliin 4.3.2015 pohtimaan arktisen alueen tulevaisuutta.
 
Saamelaiskäräjät tiedottaa saamelaiskäräjälaista
Eduskunnan perustuslakivaliokunta on pyytänyt saamelaiskäräjiltä 4.3.2015 lausuntoa hallituksen esityksestä saamelaiskäräjälaiksi (HE 167/2014) vp valiokunnan kello 5.3.2015 kello 8.30 alkavaan kokoukseen. 
 
Sajos hakee asiakaspalvelijaa
Asiakaspalvelijan työtehtäviin kuuluu hoitaa Sajoksen infopistettä, huolehtia kokoustilavarauksista, kulunvalvonnasta sekä kokous- ja tapahtumajärjestelyistä.
 
Vuoden 2015 kulttuurimäärärahat
Saamelaiskäräjien kulttuurilautakunta jakoi 176 000 euroa saamelaisen taiteen ja kulttuurin edistämiseen sekä saamelaisjärjestöjen toimintaan. Saamelaiskäräjien toimistoon saapui yhteensä 90 hakemusta, joissa avustuksia haettiin yli 700.000 euron edestä. Pohjoismaisten saamelaisjärjestöjen tukemiseen myönnettiin yhteensä 15 000 euroa. Avustuksia haettiin yhteensä yli 50.000 euron edestä.
 
Ilmoittautuminen saamelaisnuorten taidetapahtumaan alkoi
Kaksipäiväinen Saamelaisnuorten taidetapahtuma järjestetään 25.- 26.3. 2015 Utsjokisuun koululla. Teemana on musiikki, jonka lajien - klassinen musiikki, kansanmusiikki ja rytmimusiikki - alle mahtuu musiikin koko kirjo orkesterimusiikista hiphopiin. Lisäksi Utsjoen tapahtuman saamelaisteemana on teatterityöpajoja. Ilmoittautumiset taidetapahtumaan tulee lähettää viimeistään perjantaina 6.3.2015.