reki.jpg
Sámediggi | Saamelaiskäräjät
Sajos | FI–99870 INARI
tel +358-(0)10 839 3100
info(at)samediggi.fi
Tervetuloa Saamelaiskäräjien kotisivuille.

Saamelaiskäräjät on Suomen saamelaisten korkein poliittinen elin joka valitaan vaaleilla joka neljäs vuosi.
Etusivu
Saamelaisnuorten taidetapahtuman 2018 lajeina musiikki ja tubetus
Saamelaisnuorten taidetapahtuma järjestetään Vuotsossa 12.4.2018 ja lajeina ovat musiikki ja tubetus. Koko tapahtuman teemana on Nuori Kulttuuri -teeman mukaisesti "Oma ääni".
 
Saamelaiskäräjät ilmoittaa haettavaksi oppimateriaalisuunnittelijan tehtävän

Saamelaiskäräjät ilmoittaa haettavaksi oppimateriaalisuunnittelijan määräaikaisen tehtävän. Oppimateraalisuunnittelijan työtehtäviin kuuluvat mm. oppimateriaaliprojektien johtamis-, valmistelu- ja toimitustyöt, osallistuminen vuotuisen talousarvion ja oppimateriaaliprojektien valmisteluun ja toteuttamiseen.

 
Puheenjohtajan uuden vuoden tervehdys

Vuosi 2018 on Saamelaiskäräjien 22. toimintavuosi ja Saamelaiskäräjät on vaalikauden 2016-2019 puolessa välissä. Puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio arvioi tervehdyksessään päättyneen vuoden tapahtumia ja linjaa tulevaa.

 
Saamelaiskäräjät toivottaa rauhallista joulua ja onnellista uutta vuotta!
Sääʹmteʹǧǧ tuäivat rääuhlõs rosttovpõõʹzzid da leklvaž ođđ eeʹjj!

Sämitigge tuáivut rávhálijd juovlâid já luholii uđđâ ive!

Sámediggi sávvá ráfálaš juovllaid ja ilolaš ođđa jagi!

Saamelaiskäräjät toivottaa rauhallista joulua ja onnellista uutta vuotta!

Season's Greetings from Sámi Parliament!

 
Saamelaiskäräjien kokous hyväksyi toimintasuunnitelma-talousarvion 2018

Saamelaiskäräjien toimintavuoden 2018 päätavoitteisiin kuuluvat Saamelaiskäräjälain uudistaminen, pohjoismaisen saamelaissopimuksen käsittelyn päätökseen saattaminen ja totuus- ja sovintoprosessiin liittyvä työ. Saamelaiskäräjät valitsi vuoden viimeisessä kokouksessaan Saamelaiskäräjien kieliturvasihteerin virkaan filosofian maisteri Anne-Kirste Aikion Inarista sekä jäsenet Saamelaiskäräjien nuorisoneuvostoon toimikaudelle 2018-2019.

 
Saamelaiskäräjien puhelinvaihde on kiinni 27.-29.12.2017.

Saamelaiskäräjien puhelinvaihde on kiinni 27.-29.12.2017.

Sámedikki telefonguovddáš lea gitta 27.-29.12.2017.

Sämitige puhelinnummeer lii kiddâ 27.-29.12.2017.

Sää’mtee’gg te’lfonkõõskõs lij kidd 27.-29.12.2017.

 
Saamelaiskäräjät ilmoittaa haettavaksi määräaikaisen elinkeinosihteerin tehtävän
Sihteerin tehtävänä on mm. valmistella saamelaisten elinkeinoihin ja saamelaisten kotiseutualueen maankäyttöön liittyviä asioita toimialaansa kuuluvin osin sekä toimia elinkeino- ja oikeuslautakunnan esittelijänä. Työ alkaa sopimuksen mukaan ja kestää ainakin 31.12.2018 saakka. Säädösperusteisena kelpoisuusvaatimuksena on viran edellyttämä koulutus ja lisäksi vaaditaan saamen kielen taitoa (asetus 1727/95).