banner_cuonjo2012.jpg
Sámediggi | Saamelaiskäräjät
Sajos | FI–99870 INARI
tel +358-(0)10 839 3100
info(at)samediggi.fi
Tervetuloa Saamelaiskäräjien kotisivuille.

Saamelaiskäräjät on Suomen saamelaisten korkein poliittinen elin joka valitaan vaaleilla joka neljäs vuosi.
Etusivu
Saamelaiskäräjien tuki saamelaiselokuvalle haettavana

Opetus-ja kulttuuriministeriö on myöntänyt 100 000 euroa saamelaiselle elokuvalle tuotantotukea. Tuki myönnetään hakemuksesta ja avustus voi kattaa enintään 75 % tuotantokustannuksista. Hankkeesta taiteellisesti vastaavien käsikirjottajan ja ohjaajan tulee olla saamelaisia. Tavoitteena olisi saada valmis, arktiseen alkuperäiskansateemaan sopiva saamelaiselokuva lähetettäväksi vuoden 2015 ja/tai 2016 Berliinin elokuvajuhlille.

 
Saamelaisten kulttuuri- ja kielipesätoimintaan saamelaisten kotiseutualueella 550 000 euroa
Eduskunta hyväksyi valtion vuoden 2014 talousarviossa erillisen määrärahan saamelaisten kulttuuri- ja kielipesätoimintaan saamelaisten kotiseutualueella. Rahoitus kanavoituu saamelaiskäräjien kautta toimintaa järjestäville tahoille. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi saamelaiskäräjille valtionavustuksena 550 000 euroa inarinsaamen, koltansaamen ja pohjoissaamen kielipesätoimintaan.
 
Saamelaiskäräjät ilmoittaa haettavaksi Inarinsaamen kielenkääntäjän viran
Saamelaiskäräjät ilmoittaa, että sen sihteeristön Saamen kielen toimistossa Inarissa on haettavana Inarinsaamen kääntäjän virka. Kielenkääntäjän toimipaikka on saamelaiskäräjien sihteeristössä Inarissa ja virka on perustettu inarinsaamen käännöstehtäviä varten. Viran kelpoisuusvaatimukset ovat saamelaiskäräjistä annetun asetuksen 5 §:n (1727/1995) mukaiset.
 
Saamelaiskäräjien saamen kielen toimisto hakee pohjoissaamen kääntäjää
Saamelaiskäräjien saamen kielen toimisto hakee pohjoissaamen kääntäjää määräaikaiseen virkasuhteeseen kolmeksi kuukaudeksi, ajalle 2.6.- 31.8.2014, mutta ajasta sovitaan tarkemmin työn alkaessa.
 
Saamelaiskäräjät hakee määräaikaista projektityöntekijää Saamelaismusiikkikeskukselle
Saamelaismusiikkikeskuksen projektityöntekijän tehtäviin kuuluu mm. saamelaismusiikkikeskuksen avustajana toimiminen sekä Ijahis idja- alkuperäiskansojen musiikkifestivaalin apulaistuottajan tehtävät. Työ alkaa 9.6 ja kestää 30.8.2014 saakka.
 
Saamelaiskäräjille 600 000 € saamenkielisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin ja päivähoitoon

Lapin aluehallintovirasto vahvisti Saamelaiskäräjien ja saamelaisten kotiseutualueen kuntien sopimukset saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalveluihin 480 000 € ja päivähoitoon 120 000 €.  

 
Hallituksen kokouksen päätöksiä
Saamelaiskäräjien hallitus piti puhelinkokouksen 3.4.2014.