skabma_02.jpg
Sámediggi | Saamelaiskäräjät
Sajos | FI–99870 INARI
tel +358-(0)10 839 3100
info(at)samediggi.fi
Tervetuloa Saamelaiskäräjien kotisivuille.

Saamelaiskäräjät on Suomen saamelaisten korkein poliittinen elin joka valitaan vaaleilla joka neljäs vuosi.
Etusivu
Saamelaiskäräjien hallituksen vuoden ensimmäinen kokous
Saamelaiskäräjien hallitus piti vuoden ensimmäisen kokouksen puhelinkokouksena 12.1.2015. Kokouksen asialistalla oli kahden poronhoitoa koskevan lausunnon hyväksyminen.  
 
Saamelaiskäräjien kokous hyväksyi talousarvion vuodelle 2015
Saamelaiskäräjien kokous kokoontui vuoden viimeiseen kokoukseen 22.12.2014.
 
EU-Komissio hyväksyi Pohjoinen-ohjelman
Pohjoinen 2014- 2020 on ensimmäinen pohjoismaisista Interreg-ohjelmista jonka EU-Komissio on hyväksynyt. Ohjelmassa on kaksi maantieteellistä osa-aluetta; Pohjoinen ja Sápmi ja sen kokonaisbudjetti on noin 76 MEUR sisältäen Ruotsin, Suomen ja Norjan rahoituksen.
Kokonaisbudjetista noin 39 MEUR tulee EU-Komissiolta .

Ohjelmassa tullaan panostamaan neljään toimintalinjaan: Tutkimus ja innovaatiot, Yrittäjyys, Kulttuuri ja ympäristö sekä Yhteiset työmarkkinat.

Ensimmäinen hakukierros on avoinna 15.tammikuuta- 28.helmikuuta 2015 välisenä aikana.

Lisätietoa: www.interregnord.com
 
Vuoden 2015 Ijahis idjassa kuullaan säveliä villeiltä tuntureilta

Vuonna 2015 alkuperäiskansojen musiikkitapahtuma Ijahis idja järjestetään sille vakiintuneena ajankohtana elokuun puolessa välissä Inarin kirkonkylällä. Festivaalin tapahtumapäivät ovat 14–16.8.2015 ja kahdettatoista järjestettävän tapahtuman teema on Vilda duoddarat (suom. Villit tunturit).

 

 
Euroopan Neuvoston historiallinen seminaari oli menestys
28.11.2014 Inarissa, Sajoksessa, järjestettiin ensimmäinen Euroopan neuvoston seminaari saamelaisista. 
 
Suomi sai suosituksia parantaa saamelaisten oikeuksia
YK:n taloudellisten, sivistyksellisten ja taloudellisten oikeuksien komitea antoi 28.11. 2014 Suomelle suositukset tehostaa   taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan yleissopimuksen (TSS-sopimus) toimeenpanoa.
 
Saamelaiskäräjien hallituksen kokouksen päätöksiä
Hallitus kokoontui 26.11.2014 Inarissa.  Kokouksen asialistalla oli nimeämisiä ja erityisesti saamelaisten kielellisiin oikeuksiin liittyviä asioita.