golgg_1_2011.jpg
Sámediggi | Saamelaiskäräjät
Sajos | FI–99870 INARI
tel +358-(0)10 839 3100
info(at)samediggi.fi
Tervetuloa Saamelaiskäräjien kotisivuille.

Saamelaiskäräjät on Suomen saamelaisten korkein poliittinen elin joka valitaan vaaleilla joka neljäs vuosi.
Etusivu
Saamelaiskäräjien kokouksen päätöksiä
Saamelaiskäräjät päätti, että jatkossa saamelaiskäräjien kokouksen streamataan internetissä. Lähetykset  julkisista saamelaiskäräjien kokouksista ovat seurattavissa internetistä suorana. 

 
Saamelaiskäräjät tukee Ilo 169-sopimuksen ratifiointia
Saamelaiskäräjien kokous päätti 30.10.2014 kannattaa Ilo 169-sopimuksen ratifiointia äänin 14-4. Kokouksesta oli poissa kolme edustajaa. Anu Avaskari ja Pentti Valle jättivät päätökseen eriävän mielipiteen. 
 
Saamelaisopetuksen koulutushankkeen aloitus siirtyy helmikuuhun 2015
Saamelaiskäräjien ja Giellagas-instituutin järjestämän saamelaisopetuksen henkilöstökoulutuksen ensimmäinen lähiopetusjakso siirretään pidettäväksi helmikuussa 2015. Saamen kielikylpy koulussa – miten tuen omaa kieltä ja kulttuuria opetuksessa –koulutuksen piti alkuperäisen suunnitelman mukaan käynnistyä alkavan marraskuun puolivälissä.
 
Saamelaiskäräjien Nuorisoneuvosto hakee KAHTA NUORTA OFELAŠTA

määräaikaiseen ja kokopäiväiseen virkasuhteeseen 1.12.2014-28.2.2015 väliseksi ajaksi saamelaiskulttuurikeskus Sajokseen Inariin.

 
Biodiversiteettisopimuksen suoja kehittyy
Osapuolikokoukseen ja sen oheistapahtumiin osallistui yhteensä noin 20 000 henkilöä ympäri maailmaa 194 eri maasta. Suomi osallistui kokoukseen osana Euroopan Unionin delegaatiota. EU- maat muodostivat yhteisen kannan koordinaatiokokouksissaan. 
 
COP 12 kokouksen päätökset artikla 8(j):n toimeenpanemiseksi
Osapuolikokous päätti ottaa kaikissa biodiversiteettisopimuksen päätöksissä jatkossa käyttöön termin alkuperäiskansa ja paikallisyhteisöt alkuperäis- ja paikallisyhteisön sijasta. 
 
Saamelaiskäräjien kulttuuriavustusten hakeminen 2015
Saamelaiskäräjät julistaa saamenkielisen kulttuurin edistämiseen ja saamelaisjärjestöjen toimintaan osoitetusta määrärahasta vuodelle 2015 (saamelainen kulttuurimääräraha) myönnettävät avustukset haettaviksi. Avustushakemukset on osoitettava Saamelaiskäräjille lokakuun loppuun mennessä.