linnaea borealis.jpg
Sámediggi | Saamelaiskäräjät
Sajos | FI–99870 INARI
tel +358-(0)10 839 3100
info(at)samediggi.fi

Bures boahtin Sámedikki ruoktosiidduide.

 

Sámediggi lea Suoma sápmelaččaid alimus politihkálas doaibmaorgána mii válljejuvvo juohke njealját jagi.

Ovdasiidu
Sámedikki čállingoddi lea gitta 4.-29.7.2016

Sámedikki čállingoddi lea gitta 4.-29.7.2015. Hálddahushoavdda geasseluomu sadjásažžan: 

4.-8.7.2015 bargá birasčálli Anni-Helena Ruotsala, tel. 010 8393 184, gsm. 050 5999 725

11.-29.7.2016 vs. láhkačálli Kalle Varis, tel. 010 8393 187, gsm. 050 384 70 40

1.-8.8.2016 skuvlenčálli Ulla Aikio-Puoskari, tel. 010 839 3112, gsm. 040 767 3101

 
Sámegielaid oahppiid mearit lassánedje ovddit skuvlajagi ektui
Sámegielaid oahppiid mearit lassánedje lohkanbajis 2015–2016 oktiibuot 55 oahppiin. Anárašgiela oahppiid mearri lassánii 11, nuortalašgiela čiežain ja davvisámegiela 39 oahppiin. Sámiid ruovttuguovllu gielddain oahppiid mearri lassánii oktiibuot 34 ja eará guovlluin fas 21 oahppiin. Oahppiid mearri lassánii vuođđooahpahusas oktiibuot 65 oahppiin. Logahagas sámegielaid oahppiid mearri fas njiejai logiin.
 
Saamelaiskäräjät kokoontui vuoden kolmanteen kokoukseensa 21.6.2016 Inarissa
Käännöstä ei ole saatavilla
 
Saamelaiskäräjät asetti vaalilautakunnan vuoden 2019 Saamelaiskäräjävaalien toimeenpanemista varten
Käännöstä ei ole saatavilla
 
Saamelaiskäräjät nimesi edustajansa saamelaisten kotiseutualueen kuntakohtaisiin neuvottelukuntiin
Käännöstä ei ole saatavilla
 
Saamelaiskäräjien hallitus nimesi edustajia sidosryhmätoimintaan
Käännöstä ei ole saatavilla
 
Saamelaiskäräjien 2016-2019 avajaisia juhlittiin perinteisen ja modernin saamelaismusiikin merkeissä
Käännöstä ei ole saatavilla