golgg_1_2011.jpg
Sämitigge | Saamelaiskäräjät
Sajos | FI–99870 INARI
tel +358-(0)10 839 3100
info(at)samediggi.fi

Tiervâpuáttim sämitige päikkisijdoid.

 

Sämitigge lii Suomâ sämmilij alemus poolitlâš orgaan já tot väljejuvvoo vaaljâiguin jyehi niäljád ive.

Ovd‚sijđo
Sšmitigge juovij stipendijd oll‚tššsi uŠppeid
Sämitigge mieđettij ohtsis čiččâm 500 euro stipendid sämikielâ já -kulttuur ollâtääsi uáppeid. Stipendijd uccii ohtsis 17 uápped.
 
Saamelaiskšršjien vaalit 2015
KššnnŲstš ei ole saatavilla
 
TyejisuŠmsurtori jŠ tyejimarkk‚neh Sajosist 12.Ė13. juovl‚mŠŠnu 2014
Sámi Duodji ry uárnee oovtâstpargoost sämitige nuorâiraddijn já Säämi kulttuurkuávdáš Sajosáin tyejisuámsurtori já –markkânijd Anarist Sajosist 12.12–13.12.2014.
 
Sšmitige nuor‚irššđi juŠtkŠ kyehti meriŠigŠsii ofel‚ö uucc‚mššigi

Sämitige nuorâirääđi juátká kyehti meriáigásii ofelâš uuccâmääigi 14.11.2014 räi. Pargo álgá 1.12.2014 já pištá 28.2.2015 räi. Ofelašâi pargon lii vuáváđ já valmâštiđ sämmilijn muštâleijee Ofelaš-materiaalijd škoovlâin eellim várás sehe kolliđ Laapi kuávlu škovláid já muštâliđ sämmilijn valmâštum materiaalij mield.

 
Sšmitige čuŠkkim mišrŠd‚sah
Sämitigge meridij, ete puátteevuođâst sämitige čuákkim stream-vuolgâtteh interneetist. Vuolgâttâsâid almolijn sämitige čuákkimijn puáhtá čuávvuđ interneetist njuolgân. 
 
Sšmitigge tuŠrju Ilo 169-sop‚muö ratifisistem
Sämitige čuákkim meridij 30.10.2014 kyedittiđ Ilo 169-sopâmuš ratifisistem jienâiguin 14-4. Čuákkimist lijjii meddâl kulmâ ovdâsteijee. Anu Avaskari já Pentti Valle kuođijn miärádâsân spiekâsteijee uáivil. 
 
SšmimŠttŠŠtt‚s ökovlimproojeekt alg‚ttem sird‚öuvŠ kuov‚mŠŠnun 2015
Sämimáttááttâs škovlimproojeekt algâttem sirdâšuvá kuovâmáánun 2015. Sämitige já Giellagas-instituut ornim sämimáttááttâs pargoviehâškovlim vuossâmuš aldamáttááttâspaje sirdâšuvá toollâmnáál kuovâmáánust 2015. Säämi kielâlavgum škoovlâst – maht tuárjum jieččân kielâ já kulttuur máttááttâsâst – škovlim koolgâi algâalgâlii vuávám mield vyelgiđ joton puáttee skammâmáánu pelimuddoost.