njukza-5.jpg
Sämitigge | Saamelaiskäräjät
Sajos | FI–99870 INARI
tel +358-(0)10 839 3100
info(at)samediggi.fi

Tiervâpuáttim sämitige päikkisijdoid.

 

Sämitigge lii Suomâ sämmilij alemus poolitlâš orgaan já tot väljejuvvoo vaaljâiguin jyehi niäljád ive.

Ovd‚sijđo
Saamelaisten kulttuuri- ja kielipesštoimintaan saamelaisten kotiseutualueella 550 000 euroa
KššnnŲstš ei ole saatavilla
 
Sšmitigge almoot uucc‚mnŠŠl Anar‚ökiel‚ kiel‚jurg‚leijee virge
Sämitigge almoot uuccâmnáál sämikielâ toimâttuv fastâ Anarâškielâ kielâjurgâleijee. Virge mon toimâsaje lii sämitige säällimkoddeest säämi kulttuurkuávdáš Sajosist Aanaar markkânist. Virge tohálâšvuođâvátámâšah láá sämitiggeest adelum asâttâs 5 § (1727/1995) miäldásiih.
 
Saamelaiskšršjien saamen kielen toimisto hakee pohjoissaamen kššntšjšš
KššnnŲstš ei ole saatavilla
 
Sšmitigge ocŠ meriŠigŠsii proojeektpargee Sššmi muusikkuŠvdŠě‚n
Proojeektpargee pargoid kuleh el. säämi muusikkuávdáá išedeijen toimâm sehe Ijâttes ijjâ- algâaalmugij muusikfestivaal išepyevtitteijee pargoh. Pargo álgá 9.6 já pištá 30.8.2014 räi.
 
Sšmikiel‚lij sosiaal- jŠ tierv‚svuođ‚palv‚lus‚i finnim turviim‚n jŠ sšmikiel‚lii peivitiipöon 600 000 Ä

Laapi kuávluhaldâttâhvirgádâh lii nanodâm 20.2.2014 já 10.3.2014 Sämitige já sämikuávlu kieldâi toohâm sopâmušâid sämikielâlij sosiaal- já tiervâsvuođâpalvâlusâi já peivitipšo turviimân čujottum staatâtorjui kiävtust ive 2014.

 
Stiivr‚ čuŠkkim mišrŠd‚sah
Sämitige stivrâ toolâi puhelinčuákkim 3.4.2014.
 
Heikki Paltto vŠldutoim‚lii saav‚jođetteijee sajas‚ěě‚n
Sämitige II värisaavâjođetteijee  Heikki Paltto  Lemmest tuáimá sämitige váldutoimâlâš saavâjođetteijen  25.4.2014 - 26.5.2014 koskâsii ääigi.