golgg_4_2011.jpg
Sämitigge | Saamelaiskäräjät
Sajos | FI–99870 INARI
tel +358-(0)10 839 3100
info(at)samediggi.fi

Tiervâpuáttim sämitige päikkisijdoid.

 

Sämitigge lii Suomâ sämmilij alemus poolitlâš orgaan já tot väljejuvvoo vaaljâiguin jyehi niäljád ive.

Ovd‚sijđo
Pišluöt‚sminister Haglund kollij Išnuduv
Piäluštâsminister Haglund kollij Iänuduv sämitige kyessin 28-29.9.2014. 
 
Sšmitige Nuor‚irššđi ocŠ KYEHTI NUOR¬ OFELAä

meriáigásii já olespiäiválii virgekoskâvuotân 1.12.2014-28.2.2015 koskâsii ääigi säämi kulttuurkuávdáš Sajosân Anarân.

 
Sšmitige stiivr‚ čoovč‚ vuoss‚muu čuŠkkim mišrŠd‚sah
Sämitige stivrâ čokkânij 16.9.2014 čoovčâ vuossâmuu čuákkimân.
 
Sšmitigge ocŠ proojeektpargee elleekovekuŠvdŠě‚n
Proojeektpargee pargoid kuleh el. Skammâkoveh algâaalmugij elleekovefestivaal párnáipeeivi orniimeh já mediašoddâdemmateriaal nuurrâm. Pargo álgá tállân já pištá máhđulávt 28.2.2015 räi. Ucâmušâid kalga toimâttiđ sämitige čäällimkoodán 30.9.2014 räi.
 
Sšmikiel‚lii opp‚materiaalpargo ovdedempeivi 17.9.2014
Sämitige škovlim –já oppâmateriaaltoimâttâh uárnee sämikielâlii oppâmateriaalpargo ovdedempeeivi 17.9.2014 tme 9.00 - 16.00 Säämi kulttuurkuávdáš Saijoos parlamentsali Soljust Anarist. Ovdedempeivi lii ávus puohháid oppâmateriaalpargoost perustum ulmuid.
 
Saamelaisen parlamentaarisen neuvoston kannanotto Lannanvaaran kaivoshankkeen ja kaivoksen perustamisen vaatimien kuljetusyhteyksien suunnittelusta
KššnnŲstš ei ole saatavilla
 
Sšmitiggelaav‚ uđ‚smittem ovdŠn
Riehtiministeriö já sämitige ohtsâš ulmen lii, ete ive 2015 sämitiggevaaljâin nuávditteh uđđâ sämitiggelaavâ já ton valjáid kyeskee njuolgâdusâid. Ministeriö já sämitigge meid tuáimih ulme juksâmân.