boaresgallarassi.jpg
Sámediggi | Saamelaiskäräjät
Sajos | FI–99870 INARI
tel +358-(0)10 839 3100
info(at)samediggi.fi
Tervetuloa Saamelaiskäräjien kotisivuille.

Saamelaiskäräjät on Suomen saamelaisten korkein poliittinen elin joka valitaan vaaleilla joka neljäs vuosi.
Etusivu
Saamelaiskäräjien sihteeristö on suljettu 4.-29.7.2016

Saamelaiskäräjien sihteeristö on suljettu 4.-29.7.2016 välisen ajan. Hallintopäällikön kesäloman sijaisena: 4.-8.7.2016 toimii ympäristösihteeri Anni-Helena Ruotsala, puh. 010 8393 184, gsm. 050 5999 725; 

11.-29.7.2016 vs. lakimiessihteeri Kalle Varis, puh. 010 8393 187, gsm. 050 384 70 40 ja 

1.-8.8.2016 koulutussihteeri Ulla Aikio-Puoskari, puh. 010 839 3112 gsm. 040 767 3101.

 
Saamen kielten oppilasmäärät kasvoivat päättyneenä kouluvuonna
Saamen kielten oppilasmäärät kasvoivat lukuvuonna 2015-2016 yhteensä 55 oppilaalla. Inarinsaamen oppilasmäärä kasvoi 11, koltansaamen seitsemän ja pohjoissaamen 39. Saamelaisten kotiseutualueen kunnissa oppilasmäärä kasvoi yhteensä 34 ja muualla maassa 21. Oppilasmäärä kasvoi perusopetuksessa yhteensä 65 oppilaalla. Lukiossa saamen kieliä oppivien määrä sen sijaan laski kymmenellä.
 
Saamelaiskäräjät kokoontui vuoden kolmanteen kokoukseensa 21.6.2016 Inarissa
Kokous alkoi puheenjohtajiston katsauksella omaan toimintaansa Saamelaiskäräjien kokouksen 2/2016 jälkeen. Katsauksen jälkeen Saamelaiskäräjät käsitteli ja hyväksyi vuoden 2015 tilinpäätöksen. Lisäksi Saamelaiskäräjät kumosi aiemman sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtajan valintaa koskevan päätöksensä ja päätti suorittaa valinnan uudelleen. Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin äänestyksellä Veikko Feodoroff ja varapuheenjohtajaksi Tuomas Aslak Juuso.
 
Saamelaiskäräjät asetti vaalilautakunnan vuoden 2019 Saamelaiskäräjävaalien toimeenpanemista varten
Saamelaiskäräjien seuraavat vaalit toimitetaan syksyllä 2019. Näissä vaaleissa valitaan uudet saamelaiskäräjät vaalikaudeksi 2020 – 2023. Saamelaiskäräjälain (974/1995) 14 §:n mukaan saamelaiskäräjät asettaa vaaleja varten vaalilautakunnan, jonka tehtävänä on saamelaiskäräjälain 20.1 §:n mukaan toimeenpanna vaalit lain ja vaaliohjesäännön mukaisesti.
 
Saamelaiskäräjät nimesi edustajansa saamelaisten kotiseutualueen kuntakohtaisiin neuvottelukuntiin
Metsähallituslain (234/2016) 39:n 2 momentin mukaan saamelaisten kotiseutualueeseen kokonaisuudessaan kuuluvaan kuntaan asetetaan kuntakohtaiset neuvottelukunnat, joiden tehtävänä on käsitellä valtion maa- ja vesialueiden sekä niihin kuuluvien luonnonvarojen kestävää käyttöä ja hoitoa.
 
Saamelaiskäräjien hallitus nimesi edustajia sidosryhmätoimintaan
Saamelaiskäräjien hallitus kokoontui 6.6., 8.6. ja 20.6.2016. Kokouksissaan hallitus hyväksyi esityksiä edelleen esitettäviksi Saamelaiskäräjien kolmannelle kokoukselle ja nimesi edustajiaan sidosryhmätoimintaan.
 
Saamelaiskäräjien 2016-2019 avajaisia juhlittiin perinteisen ja modernin saamelaismusiikin merkeissä
Saamelaiskäräjien 2016-2019 avajaiset pidettiin Sajoksessa Inarissa kesäkuun 15. päivänä. Avajaiset alkoivat perinteiseen tapaan ekumeenisella jumalanpalveluksella Inarin Saamelaiskirkossa. Jumalanpalveluksen toimittivat kirkkoherra Tuomo Huusko, saamelaispappi Mari Valjakka sekä isä Rauno Pietarinen.